בית לחם (300), יום ג' 1.2.11, בוקר

צופות: 
דרורה פ. (מדווחת) רחל מ.
01/02/2011
|
בוקר

 גם הפעם כשהגענו היו רובם של העוברים במקום כבר בחוץ. קרוב לשעה שבע עדיין היו 5 עמדות פעילות. 

בשעה 7 בערך נסגרו כמה עמדות והמספר האנשים העובר זרם טיפין טיפין.

אחת העוברות עוכבה על-ידי החיל בעמדה. קצין המשמרת התעקש שהיא צריכה לחזור והתנהל בינו ובין קצין המת"ק על פתרון הבעיה. קצין המת"ק לקח את תעודת המעבר של האשה, פנה לאן שפנה ומצא את האשה רשאית לעבור. לא הצלחנו להבין מה בדיוק היתה הבעיה.