בית לחם (300), יום ג' 1.2.11, בוקר

Observers: 
דרורה פ. (מדווחת) רחל מ.
Feb-1-2011
|
Morning

 גם הפעם כשהגענו היו רובם של העוברים במקום כבר בחוץ. קרוב לשעה שבע עדיין היו 5 עמדות פעילות. 

בשעה 7 בערך נסגרו כמה עמדות והמספר האנשים העובר זרם טיפין טיפין.

אחת העוברות עוכבה על-ידי החיל בעמדה. קצין המשמרת התעקש שהיא צריכה לחזור והתנהל בינו ובין קצין המת"ק על פתרון הבעיה. קצין המת"ק לקח את תעודת המעבר של האשה, פנה לאן שפנה ומצא את האשה רשאית לעבור. לא הצלחנו להבין מה בדיוק היתה הבעיה.