ריחן, שקד, יום ש' 4.9.10, בוקר

צופות: 
שולה נ., נועה ל.
04/09/2010
|
בוקר

מחסום ברטעה – ריחן 0730 – 0800
היום יש תנועה מעטה במחסום, לא ברור למה. אין המתנה באף נקודה. בתחילה היו פתוחים שני אשנבים ואחר כך נסגר אחד בגלל התנועה הדלה. כולם עוברים במהירות.

מחסום טורה – שקד 0810 – 0840
גם כאן התנועה היום דלה. עובר עדר העזים, מעט הולכי רגל ומעט מכוניות בשני הכיוונים. אין ממתינים באף נקודה.
בדרכים גילינו חצבים ראשונים, שעוד לא ראינו השנה באף מקום אחר ונעשינו מודאגות.