ריחן, שקד, יום ש' 8.5.10, בוקר

צופות: 
שולה נ', נועה ל' (מדווחת)
08/05/2010
|
בוקר

מחסום שקד – טורה  0730 – 0800
התנועה לא רבה וזורמת . עדר העזים הקדים היום וכבר הספיק לעבור כמעט כולו כאשר הגענו. אנשים ומכוניות עוברים מצד לצד ללא עיכובים. הסככה החדשה לישיבה והגנה חשופה כולה לשמש בבוקר חם זה. העוברים מספרים על מעבר סביר היום.

מחסום ריחן- ברטעה 0810 – 0845
גם פה התנועה זורמת היום ללא עיכובים. בערך 6 דקות לבדיקת מכונית היוצאת ממרחב התפר לכיוון הגדה. מספר מכוניות ממתינות לפני המחסום, נוסעיהן נבדקים לידו. בשרוול ולמטה בפתח הטרמינל מספרים לנו היוצאים על מעבר סביר. שני אשנבים פתוחים. שני אנשים מבקשים לדעת האם נוכל לעזור לקרובם, שפתאום חדל לקבל אישור מעבר שתמיד ניתן לו ללא כל הסבר וסיבה. אמרנו שנוכל לנסות. יש למי מכן עצה? נשמח לשמוע. בינתיים הם צריכים לחזור אלינו עם פרטי האיש.