ריחן, שקד, יום ד' 26.5.10, בוקר

צופות: 
נאוה ר'
26/05/2010
|
בוקר

07:00 מחסום שקד-טורה
החיילים כבר במקום, אך שערי המחסום נפתחו רק ב 07:10.
בצד הגדה המתינו כבר כ-20 אנשים, חמור ורוכבו, שלושה עדרים ורועייהם וארבע מכוניות. בצד מרחב התפרinfo-icon המתינו התלמידים ומכוניות אחדות.
העבירו קודם את הממתינים במרחב התפר. לתלמידים יש זכות קדימה. רק ב 07:25 עבר הראשון מהגדה למרחב התפר. מעבר עשרים הממתינים נמשך עד שמונה ורבע. העדרים עברו כל אחד בנפרד, בשעות 07:40, 07:50, 08:10.

08:20 עזבתי את המחסום, מתפעלת מהעיזים היודעות כל אחת את מקומה.

08:30 מחסום ריחן-ברטעה

עברו האנשים הקבועים. לא המתינו מכוניות עם סחורה. אמרו לי ששתי נגלות, ס''ה 12 מכוניות, כבר נבדקו.
 אדם אחד הגיע עם בנו הקטן, לילד היה זימון לניתוח בגדה בשעה תשע . כנראה שלאב היה חסר איזשהו אישור. האב התלונן שיאחר לניתוח והמאבטחת אמרה שהוא מאיים עלייה. בסוף, בשעה 09:20, האב ובנו עברו

09:45 עזבתי את המחסום.