ריחן, שקד, יום א' 22.8.10, בוקר

צופות: 
אנה נ"ש וחנה ה' (מדווחת)
22/08/2010
|
בוקר

 7.10 – 6.05
 מחסום ריחן  - 6.05 – רוב התופרות הגיעו ויוצאות עכשיו למגרש החניה העליון. שם, כ-20  אנשים ממתינים להסעה שלהם, רובם  לכלי הרכב הנבדקים במתחם הסגור. התופרות מספרות לנו ששתיים מהן נעצרו והוכנסו לחדרי הבידוק. כשאחת מהן משתחררת ב-6.35 היא מספרת בדמעות שזו לה הפעם הרביעית שהיא מוכנסת לחדר בידוק מסיבה לא ידועה והיא מאד מוטרדת.
6.25 - אנו יורדות בשרוול היציאה/כניסה לטרמינל. והאנשים היוצאים מדווחים לנו שהטיפול בתוך הטרמינל  "על הפנים"  ושהעובדים שם "ישנים", דווקא עכשיו בחודש הרמדאן. ליד אשנב היציאה שקט  אבל למעשה ההצטופפות היא באולם הראשון, האנשים לא מוכנסים לחדרי הבידוק. אנשים יוצאים כל הזמן מן הטרמינל אך הקצב אינו רציף. מתברר שהיו חילופי משמרות. האנשים שוהים בטרמינל 30 -25 דקות.
פנה אלינו מישהו שאחיו נתפס בשנת 2000 ללא אישור בישראל ועד היום יש לו מניעה ביטחונית. האם אין התיישנות לעבירה זו?
7.00 – זרם הפועלים היוצאים מן המחסום מתגבר.

במגרש החניה התחתון אין טנדרים עם סחורה. 

מחסום שקד – 7.10 – המחסום סגור, הוא נפתח לפי השעון הפלסטיני רק בעוד שעה.