ריחן, שקד, יום ד' 21.4.10, בוקר

צופות: 
חדווה ה', נאוה ר' (מדווחת)
21/04/2010
|
בוקר

09:15-10:10 מחסום שקד-טורה
מעט האנשים והמכוניות שהגיעו למחסום עברו מייד.

10:20-11:30 מחסום ריחן-ברטעה
לא היו בעיות מיוחדות.
הטנדרים עמוסי הירקות נבדקו תוך פחות משעה. הנהגים ישבו מחוסרי פרנסה.