ריחן, שקד, יום ש' 27.3.10, בוקר

צופות: 
שולה נ., נועה ל. (מדווחת)
27/03/2010
|
בוקר

 מחסום שקד - טורה 0740 – 0810
עוברים מעטים בשני הכיוונים, מכוניות ספורות ורוכב אופניים אחד. התנועה היום דלה מאוד. כולם עוברים ללא עיכובים. 

מחסום ריחן - ברטעה 0820 – 0900
גם כאן התנועה היום דלה. מוניות רבות עומדות ממתינות לנוסעים. הנהגים עמם שוחחנו לא ידעו למה יש היום מעט עוברים. מונית ונוסעיה (9) בדרכם לגדה נבדקו ליד מחסום הרכב, מדדנו 6 דקות. התנועה בטרמינל ובמתחם בידוק הרכב היתה ללא עיכובים עד כמה שהצלחנו לראות, וגם העוברים השיבו לשאלתנו כי המעבר מהיר.