בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.12.09, אחה"צ

צופות: 
דפנה ש. (מדווחת), אורחת: דבורה ש.
06/12/2009
|
אחה"צ

  15.00-1700  מת' עציוןמעט אנשים במתק. האנשים המעטים מדווחים שהכול הולך מהר מאד היום רובם נוצרים. 

מעבר בית לחם

  הרבה פועלים ואוטובוסים. הקצין שאיתו דיברנו אומר לנו שמיד פותחים את כל העמדות ואכן עוד עמדות נפתחות והאנשים עוברים במהירות. לא שמענו צעקות הכול התנהל מהר ובשקט.