ריחן, שקד, יום ש' 19.12.09, בוקר

צופות: 
שולה נ', נועה ל' (מדווחת)
19/12/2009
|
בוקר

מחסום שקד - טורה 0740 – 0815
תנועה מעטה מאוד בשני הכיוונים. כאשר רק אדם אחד מחכה לעבור מהגדה אל מרחב התפרinfo-icon,
סוגרים החיילים את השערים ומכריזים על הפסקה לארוחת בוקר. זהו נוהל שלא מוכר לנו. אנחנו
מתעניינות במת"ק אם יש הסדרים חדשים, ומקבלות תשובה שאם יתאסף תור ארוך נחזור ונפנה אליהם.
בינתיים מגיעים ממרחב התפר שני נערים, כנראה מכירים היטב את הנהלים במקום, וממתינים במרחק
מהשער לפתיחתו. אחרי רבע שעה בדיוק השערים נפתחים והתנועה המעטה שבה לזרום ללא עיכובים.

מחסום ריחן - ברטעה 0830 – 0910
התנועה שוטפת בשני הכיוונים, העוברים מספרים שהמעבר מהיר. נראה שיש פחות עוברים ושבים
מאשר בדרך כלל בשבתות. גם במעבר הרכב לא ראינו עיכובים.