בית לחם, יום ה' 10.9.09, בוקר

צופות: 
רחל פ., נורה ב. (מדווחת)
10/09/2009
|
בוקר

בית לחם

מעבר רחל
: 05:35

– כבר הרבה אנשים בחוץ. ישנן 4 עמדות פתוחות. התורים אינם ארוכים. שקט מאוד בצד הישראלי ומאט

אנשים יחסית מצטופפים.

מדי פעם, כרגיל אין בכלל אנשים המגיעים לעמדות הבדיקה. מה שלא רואים במחסום: למרות המראה הרגוע במיוחד, הרבה פלסטינים אומרים לנו שבצד השני אלפי אנשים ממתינים. מכניסים כמה, שוב עוצרים. כנראה שהאנשים בחוץ. אפילו את הרעש שאנו רגילות אליו, הפעם אנו לא שמענו. אחד השומרים מהשמירה הפרטית ששמע את אחד מהמתלוננים, אומר: "אתה שקרן, אין בכלל אנשים שממתינים", אין אנו יכולות לבדוק, אבל הרבה אנשים היום התלוננו על המתרחש בצד השני.