שערים עונתיים במרחב התפר ובמרכז הגדה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שערים עונתיים במרחב התפר ובמרכז הגדה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
שישי, 1 נובמבר, 2019
בטונדות חוסמות את המחסום החקלאי העונתי בדיר אל ע'וסון
Photo: 
שושי ענבר

 

לאחר האינתיפאדה השנייה הוחלט להפריד בין הגדה המערבית לבין ישראל על-ידי מכשול ההפרדה – "הגדר". במקומות רבים לא תוכנן תוואי הגדר על הקו הירוק, כדי שההתנחלויות שנבנו קרוב לגבול יהיו בצד המערבי של הגדר. כ-12% משטח הגדה המערבית נכלאו במובלעות שבין הגדר לקו הירוק – שטח מרחב התפרinfo-icon. גם במרכז הגדה, באזורים הקרובים להתנחלויות, נבנו גדרות המנתקות חלקות אדמה מבעליהן, שהן כ-8% משטח הגדה. חייהם של 200,000 פלסטינים מושפעים מחסימת הגישה לאדמתם! 

מדינת ישראל מכירה בזכותם של חקלאים פלסטינים על אדמתם הנמצאת במרחב התפר ומעבר לגדרות. המערכת הצבאית התחייבה בבג"ץ, בכל עתירה של הכפרים הפלסטיניים, לא לפגוע באופן "לא מידתי" בפרנסת החקלאים ולאפשר להם להגיע לאדמתם כדי לעבדה וליהנות מיבולה. היא גם החליטה אילו גידולים יוכלו הפלסטינים לגדל בכל אזור, מהי העבודה החקלאית הנחוצה לשם כך ובאיזו תכיפות. כך, במקום שבעל האדמה ומשפחתו יוכלו לעבוד ולבלות במטעיהם כראות עיניהם, עליהם לקבל אישור מיוחד - שלקבלתו נדרשת עמידה באין ספור תנאים - ולעבור במחסומים שייפתחו בשבילם לפרקי זמן קצרים, מדי יום או רק ימים מעטים בשנה.

ל-12,000 חקלאים בעלי זכויות תוכננו במכשול ההפרדה ובגדרות האחרות 67 שעריםinfo-icon: 19 שערים הם מחסומים יומיים שהחיילים פותחים פעמיים או שלוש פעמים ביום לזמן קצר, 7 נפתחים רק פעם או פעמיים בשבוע, 12 מהם הם מחסומים עונתיים, ו-29 השערים הנותרים אינם נפתחים כלל!

המחסומים העונתיים אמורים להיפתח בעונת מסיק הזיתים – בין אוקטובר לדצמבר – מדי יום, לתקופות של 10 ימים עד 8 שבועות פעמים אחדות ביום, ולתקופה של שבועיים-שלושה בחורף. החקלאים אמורים לקבל מהצבא רשימה של תאריכים ושעות שבהם יוכלו לעבור במחסום הרשום באישור שניתן להם. 

למעשה, לכל כפר מוקצים בחורף רק 3-2 ימים לטיפול במטעים, ולפעמים גם זה נמנע מהם. במהלך השנים חלה הרעה ממשית בתנאים המאפשרים את המסיק: השערים העונתיים נפתחים בכל כפר רק לתקופות קצרות ולא למשך כמה שבועות, והתאריכים נקבעים ללא התחשבות בצורכי החקלאים. לדוגמה, השנה (2019) נקבע שהמחסומים העונתיים ייפתחו על ידי הצבא רק לקראת אמצע נובמבר למרות שעונת המסיק החלה בתחילת אוקטובר. האיחור עלול לגרום לשיבוש בעבודת קטיף הזיתים בגלל גשמים, ולפגיעה ביבול בשל הבשלת יתר ונשירה. כמו כן קיימת סכנה שהפרי הבשל ייגנב. השנה גם התבשרנו שבכמה מחסומים עונתיים, שבהם עברו טרקטורים ומשאיות, נפתחים כעת באופן שאינו מאפשר זאת ומקשה אפילו על בני אדם לעבור בהם ברגל. האם החקלאים אמורים לשאת את שקי הזיתים על גביהם?

מסיק זיתים בנעלין
Photo: 
רחל אפק

.גם בתנאי קבלת האישור חלה החמרה – בממוצע, רק 55% מהמבקשים מקבלים אישור, וגם הוא אינו ניתן לבני המשפחה כולה. כך הפכה עונת המסיק, שהייתה בעבר חגיגה של מפגשים משפחתיים, למשימה שקשה לעמוד בה גם בשל המחסור בידיים עובדות, אף שבכל שנה מתגייסים לעזרת החקלאים הפלסטינים ארגוני זכויות אדם ובודדים – ישראלים וזרים המורשים להגיע למרחב התפר. הנתונים הרשמיים מורים כי מספר הבקשות לאישורים הולך ופוחת, ונראה שהמינהל האזרחי משיג את המטרה – להרחיק חקלאים פלסטינים מאדמותיהם שמעבר לגדרות.