התנגדות לחוקים הפוגעים בפעילות ארגוני החברה האזרחית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

התנגדות לחוקים הפוגעים בפעילות ארגוני החברה האזרחית

שלישי, 4 דצמבר, 2018

התנגדות לחוקים הפוגעים בפעילות ארגוני החברה האזרחית

וכן בעבודת הצפייה והתיעוד שלנו במחסומים

נשות מחסוםWatch מפגינות נגד הכיבוש

ארגוני החברה האזרחית הם הביטוי העיקרי של הדמוקרטיה. בעולם של תקשורת מפוחדת, הפרדה ושיסוי, רק לארגונים אלה היכולת להציב בפומבי את רצונותיו וביקורתו של הציבור על פעולות הממשל. לכן חקיקת הממשלה להגבלת פעילותם של האירגונים היא פגיעה גדולה ביותר בחברה דמוקרטית.

ביוני 2018, הוזכר ארגון מחסוםWatch במפורש בהצעת חוק בכנסת שמטרתה לאסור על צילום חיילים בעת מילוי תפקידם (ובהקשר של ארגוננו – פעילות חיילים במחסומים). מטרתו העיקרית של החוק היא להסית נגד ארגוני זכויות אדם כשלנו, הפועלים במרחב האזרחי-ציבורי לתיעוד הפגיעה בחופש התנועה והפרת זכויות האדם באמצעות דיווחים, תמונות, ובכך תורמים לקידום הדיון הציבורי בצורך לסיים את הכיבוש.

אנו מכחישות בתוקף את הטענה שאנו מטרידות, מעכבות או פוגעות בחיילים בתפקידנו כמשקיפות, שכותבות  ומצלמות את מה שאנו רואות במחסומים - שהם מקום שבו עוברים אזרחים. הצעת החוק עוררה מחאות של "הקרן החדשה לישראל", "בצלם" , עיתון "הארץ" ואחרים, ובוצעו בה שינויים, כך שאינה אוסרת עוד על הצילומים של חיילי צה"ל. ספק אם ההצעה תעבור לשלבים הבאים של החקיקה, אבל ההסתה עשתה נזק גדול.