מקאם נבי יקין | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי יקין