מקאם נבי יקין | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי יקין

מקאם נבי יקין

נבי יקין הוא אחד מכינוייו של אברהם אבינו. על פי המסורת השקיפו מנקודה זו אברהם ולוט על מהפכת סדום ועמורה. המקאם סמוך מאד לכפר הפלסטיני בני נעים אך נמצא בשטח שיפוט התנחלות בני חבר.

האתר מכונה מצפה שלושת המלאכים

נבנה על גבעה נישאה (מעל 900 מ') ממנה נשקף נוף על כל רמת מדבר יהודה. על פי המסורת המוסלמית אברהם ולוט השקיפו מכאן על מהפכת סדום ועמורה.  נבי יקין הוא אחד מכינוייו של אברהם, שפסק שכאן התגשם חוק הצדק (אל יקין). על משטח סלע בתוך המקאם יש טביעות רגליים המיוחסות לאברהם.