כפר עקב | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כפר עקב