בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.11.07, אחה"צ

Share:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
מיכל ש., יהודית ל.,(מדווחת)
Nov-8-2007
|
Afternoon
Seriously? Does this make us safer?

1400  הכניסה לזיתא – סגורה בלבני בטון.

1405 זעטרה – מצד מערב אין המתנה
מצד צפון (משכם) – 75 כלי רכב ממתינים. הודענו למוקד. נ. מבטיח להתקשר למת"ק שכם לברר את סיבת העומס ו"להוציא את העומס מהעומס"
 
 1415 בית פוריכ – התחלנו כאן כי נקבעה פגישה עם פלסטינית שהיתה עדה בבוקר לעיכוב של אישה אחרת: אחד החיילים החזיר תעודת זהות לאישה ומייד לקח אותה שוב כמין משחק. כשהאישה התרגזה היאנענשה בעיכוב, זו שעמה היתה הפגישה תיארה את אשר אירע בסופו של דבר: החייל התנצל והעניין הסתיים כך.
בעומדנו ליד הקרוסלות אנו רואות שאין עומס בסככה להולכי הרגל אך עומס כבד בתור כלי הרכב הבאים משכם. רק מסלול בדיקה אחד, כנהוג בבית פוריכ מתמיד. למרות שכמעט ואין תנועת הולכי רגל נמצאים בעמדת הבדיקה מתחת לסככה שלושה חיילים ורק שני חיילים בודקים באיטיות אין קץ ובדקדקנות יתרה את כלי הרכב.
1430 שמנו לב שמאז הגיענו למחסום עמד ליד עמדת הבדיקה איש רזה ולא זז משם – שאלנו  את אחד העוברים מדוע עומד שם האיש והוא אמר שהוא מבית פוריכ ולא בסדר בראש. כששאלנו את מפקד המחסום (אשר ניאות לגשת אלינו ליד הקרוסלות) לפשר עמידתו של האיש באמצע המחסום - גם הוא שם לב אז לאיש והורה לו ללכת הביתה.
מגיע פלסטיני מבית פוריכ הנושא בידיו ארגז קרטון ובתוכו ירקות שונים והם מסודרים בקבוצות ועטופים בשקיות ניילוןinfo-icon. מכיוון שאי אפשר לעבור  עם הארגז בקרוסלה הוא מבקש לעבור בתור שאין בו קרוסלה אך נדרש להניח את הארגז על הרצפה במרחק מעמדת הבדיקה ולהביא שקית אחר שקית לבדיקה.
1445 אנו פונות לג. במוקד בבקשה למצוא פתרון לזירוז תור הרכבים הבאים משכם.
1500 שוב פונות למוקד  באותו עניין.

 
1525 מחסום חווארה – שני מעוכביםinfo-icon בצינוק, קצין מת"קinfo-icon משחרר אחד מהם, השני עלה מספר תעודת הזהות שלו  במחשב;  כשבדקנו  ב- 1640 הוא כבר שוחרר.
המעוכב ששוחרר אמר שהיה בעונש: דיבר בעומדו בתור עם זה שלידו, בערבית, והתלונן על המחסום – חייל דובר ערביתinfo-icon שמע זאת והתעצב, אמר שיעשה לו חיים קשים,שהוא יכול לדרוש ממנו כל דבר אפילו לשיר, וכך אחרי דין ודברים נשלח לצינוק.
שלוש עמדות בדיקה מאוישות על ידי חיילות מ.צ הדורשות לעיתים מהעוברים להרים חולצה, או שולי מכנסיים, להראות ת.ז וכל  חפץ הנישא בידיהם. תור צדדי לנשים, ילדים וגברים מבוגרים – פעיל היום. עוברים הרבה סטודנטים  בדרכם הביתה. פעיל בכנסייה האקומנית ועמו שתי אורחות מאותה כנסייה הגרות בירושלים מדווחים לנו על בחור (אולי עבר התקף אפילפסי או  מסיבה אחרת) – שאיבד את הכרתו– הפעיל קרא לחיילים ושמע שהם התקשרו בטלפון לאמבולנס, והושיבו את הבחור על כיסא. אחר כך נישא על ידי חבריו מהתור הצדדי אל מאחורי "הנקודה ההומניטרית". הגיע רכב  מכיוון חווארה  ורופא יצא לבדוק את הבחור. לאחר שסיים הרופא מלאכתו התאפשר לנו לשמוע ממנו שאין סיבה לדאגה וכעבור זמן לא רב הגיח הבחור ועמו חבריו, התומכים בו מכל צד, והם הלכו למגרש החניה. 

 1645 מחסומי יצהר ריקים


מחסום זעטרה – שלוש עמדות בדיקה לרכבים הבאים מכיוון שכם, 20 כלי רכב בהמתנה, מכיוון מערב ממתינים 16 כלי רכב  לבדיקה בעמדת בדיקה אחת
 

1703 – במרדה, ליד הבית הבודד שחלונותיו מכוסים ברשת הסוואה – שני האמרים עם אורות מהבהבים