Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חווארה

Thu, 26 May 2022 חווארה - דגל פלסטין או : עונשה של עיירה פלסטינית גאה
Mon, 23 May 2022 מחסום חבלה (1393) מלא בחיילי המחסומים ושומרי הגדר
Thu, 12 May 2022 מתנחלים תוקפים בית חדש בבורין
Wed, 16 Mar 2022 ביתא: הפלסטינים מפגינים והצבא הורס. שוב
Sun, 28 Nov 2021 בדרך לחאוורה לאורך כביש 60 כוחות רבים של צבא ומשטרה
Thu, 4 Nov 2021 חבלה (1393), חווארה, עזון
Mon, 27 Jul 2020 מת"ק חווארה, עזון: רגוע ואין צפיפות
Thu, 25 Jun 2020 מה קורה למי שמתקן מדרכה בשטחC?
Wed, 3 Jun 2020 בקעת הירדן תיאסיר: ומה שהיה הוא שיהיה
Thu, 23 Apr 2020 חווארה
Sun, 5 Apr 2020 דוח בימי קורונה: בורין - משפחתה של ד' מטפלת בשטח שלה.
Thu, 27 Feb 2020 חבלה - השער נפתח רק ל 20 דקות
Thu, 30 Jan 2020 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה (1393), חווארה, עזבת אלטביב, עזון
Thu, 5 Dec 2019 חבלה - שער המחסום נפתח באיחור
Wed, 16 Oct 2019 חווארה, תקווה להקמת מערכת סולארית
Thu, 5 Sep 2019 בורין , הלכודה בין יצהר ובין הר ברכה סופגת מכות ללא הרף
Thu, 12 Sep 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, כפל חארת'
Thu, 8 Aug 2019 בורין - הפקעת אדמות
Thu, 11 Jul 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Tue, 7 May 2019 ביקור בחווארה ובעינאבוס - טענות להתנכלויות מתנחלים ופגיעה בנפש וברכוש
Thu, 4 Apr 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), עזון
Thu, 7 Mar 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה (1393), חווארה, כפל חארת'
Thu, 21 Feb 2019 חבלה - ילד בן 10 לא עובר את המחסום לא תעודת לידה
Wed, 13 Feb 2019 חווארה ועסירה אל-קיבלייה: חיי היום יום
Thu, 7 Feb 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 17 Jan 2019 המחסום בחבלה נסגר לפני הזמן. מי שהגיע בזמן סגירת השער לא הורשע לעבור
Tue, 18 Dec 2018 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, עינאבוס
Thu, 29 Nov 2018 חבלה - המחסום נפתח באיחור
Thu, 1 Nov 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Wed, 17 Oct 2018 חווארה - שנה מעוטת יבול זיתים
Thu, 27 Sep 2018 הצבא הרשה לתושבי בורין לגשת לאדמותיהם.... לבדוק נזקי מתנחלים
Thu, 13 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 6 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמה, צומת ג'ית
Thu, 2 Aug 2018 מחסומי מרכז הגדה: תמונת מצב (snapshot)
Wed, 23 May 2018 עינאבוס, חווארה
Tue, 20 Mar 2018 בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת'
Tue, 24 Apr 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Tue, 6 Mar 2018 חבלה - החיילים במשימה מאחרים לפתוח את שער המחסום
Tue, 27 Feb 2018 בורין (יצהר), חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Tue, 20 Feb 2018 בורין (יצהר), חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Thu, 15 Feb 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Wed, 17 Jan 2018 חווארה, עודאלה, עוורתא
Thu, 23 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 16 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 9 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Wed, 8 Nov 2017 חווארה, עוורתא
Thu, 24 Aug 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עינאבוס
Thu, 3 Aug 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 20 Jul 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 29 Jun 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 25 May 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Sun, 28 May 2017 חווארה
Sun, 28 May 2017 חווארה: התנכלויות קשות מצד מתנחלי יצהר, ומצד המינהל האזרחי
Thu, 25 May 2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
Thu, 18 May 2017 הפגנה אלימה בחווארה.
Thu, 23 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, נבי אליאס
Thu, 16 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Wed, 8 Mar 2017 ג'בל איסמעיל, בורין (יצהר), חווארה
Thu, 9 Mar 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 2 Mar 2017 עסירה אל-קבלייה
Thu, 26 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
Thu, 19 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 12 Jan 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 1 Dec 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Mon, 7 Nov 2016 חווארה
Thu, 27 Oct 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 6 Oct 2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Wed, 7 Sep 2016 חארס, חווארה
Thu, 8 Sep 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, מאדאמא, מחסום חבלה (1393)
Thu, 28 Jul 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 14 Jul 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Tue, 14 Jun 2016 בורין (יצהר), חבלה, חווארה
Sun, 19 Jun 2016 חווארה
Thu, 5 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ינסאפוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 12 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, מסחה, צומת ג'ית
Thu, 28 Apr 2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Tue, 26 Apr 2016 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Thu, 7 Apr 2016 חווארה
Sun, 27 Mar 2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
Sun, 20 Mar 2016 חבלה, חווארה, מחסום חבלה (1393), עוורתא, עזבת אלטביב
Thu, 17 Mar 2016 בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Thu, 25 Feb 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 18 Feb 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
Thu, 11 Feb 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, מאדאמא, עזבת אלטביב
Thu, 14 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 7 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Sun, 3 Jan 2016 מחסומי חווארה ובית פוריכ, יאסוף, איסכאכא, אבו פלאח
Thu, 31 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 24 Dec 2015 בית פוריכ, חארס, חווארה, מאדאמא, עוורתא, עזון
Thu, 24 Dec 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 17 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 10 Dec 2015 בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Sun, 29 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 26 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 26 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Mon, 23 Nov 2015 חבלה, חווארה, עזון
Thu, 12 Nov 2015 אורנית, זעתרה, בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Thu, 12 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 5 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Mon, 2 Nov 2015 כביש 5 עד תפוח, חווארה, כביש 55 ומחסום חבלה,
Thu, 29 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
Thu, 22 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עזון
Wed, 21 Oct 2015 חארס, חווארה
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Thu, 1 Oct 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 1 Oct 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא
Thu, 17 Sep 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 17 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו
Thu, 3 Sep 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 20 Aug 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
Thu, 13 Aug 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 6 Aug 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עוורתא
Thu, 30 Jul 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 30 Jul 2015 בורין (יצהר), ג'וברה (כפריאת), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
Thu, 23 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Thu, 2 Jul 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 18 Jun 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 4 Jun 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
Thu, 21 May 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עוורתא
Thu, 21 May 2015 אורנית, חווארה, עוורתא ובית פוריכ
Thu, 14 May 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 7 May 2015 בורין (יצהר), ביתא, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון
Tue, 31 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, פרעתא
Thu, 19 Mar 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון
Thu, 12 Mar 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Thu, 12 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, מעבר שומרון
Mon, 23 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון, עסלה
Thu, 19 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מסחה, עזבת אלטביב, עזון
Thu, 5 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 15 Jan 2015 חווארה, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 15 Jan 2015 חווארה, עזון, עזון עתמה
Mon, 29 Dec 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Thu, 25 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Thu, 18 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Thu, 18 Dec 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Mon, 15 Dec 2014 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
Thu, 4 Dec 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 30 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזבת אלטביב, עזון
Thu, 27 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה
Thu, 20 Nov 2014 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עוורתא, עינאבוס, קירה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
Thu, 13 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Mon, 3 Nov 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 23 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 16 Oct 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, כפר עקרבה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 18 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 4 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Mon, 1 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 28 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Tue, 26 Aug 2014 אימתין, חווארה, עזון
Thu, 21 Aug 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 21 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Sun, 17 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Fri, 15 Aug 2014 בית פוריכ, חווארה
Tue, 5 Aug 2014 חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Thu, 17 Jul 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 3 Jul 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 24 Jun 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', קירה
Tue, 10 Jun 2014 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', קירה
Thu, 5 Jun 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 3 Jun 2014 חארס, חווארה
Thu, 29 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Sun, 25 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, נבי אליאס, צומת ג'ית
Thu, 22 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 8 May 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, עזון עתמה
Thu, 8 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 29 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Thu, 24 Apr 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 24 Apr 2014 חבלה, חווארה, ענבתא
Thu, 24 Apr 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 3 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Mon, 31 Mar 2014 חווארה, פרעתא
Thu, 27 Mar 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 27 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 20 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
Wed, 19 Mar 2014 ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
Wed, 12 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', נבי אליאס, צומת ג'ית
Tue, 11 Mar 2014 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס
Thu, 6 Mar 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון
Sun, 2 Mar 2014 בורין (יצהר), חווארה, עזון, עינאבוס
Thu, 20 Feb 2014 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עוורתא
Tue, 11 Feb 2014 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת'
Thu, 23 Jan 2014 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה
Sun, 19 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, צומת ג'ית
Thu, 16 Jan 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 9 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה
Thu, 2 Jan 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 31 Dec 2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Dec 2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
Tue, 24 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Sun, 22 Dec 2013 סיורים בכפרי הגדה: עזבת אלטביב, עזון, חווארה
Thu, 19 Dec 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 17 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Tue, 10 Dec 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, קירה
Sun, 8 Dec 2013 בורין (יצהר), בית דג'ן, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Thu, 5 Dec 2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
Thu, 5 Dec 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 3 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עזון
Thu, 28 Nov 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא
Tue, 26 Nov 2013 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, צומת ג'ית יום ג' 26/11/2013 אחה"צ
Tue, 26 Nov 2013 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה יום ג' 26.11.13 בוקר
Thu, 21 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, חווארה, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא,
Thu, 14 Nov 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 14.11.13, אחה"צ
Tue, 12 Nov 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 12.11.13, אחה"צ
Sun, 10 Nov 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום א' 10.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
Thu, 31 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 31.10.13, אחה"צ
Sun, 27 Oct 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 27.10.13, בוקר
Thu, 24 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.10.13, בוקר
Mon, 21 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ב' 21.10.13, בוקר
Mon, 21 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ב' 21.10.13, בוקר
Sun, 13 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 13.10.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 8.10.13, אחה"צ
Thu, 26 Sep 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.9.13, בוקר
Tue, 17 Sep 2013 חבלה, חווארה, מדמה, עזון, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
Sun, 15 Sep 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון, צומת ג'ית, יום א' 15.9.13, בוקר
Thu, 12 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.9.13, בוקר
Thu, 5 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.9.13, אחה"צ
Thu, 29 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.8.13, בוקר
Mon, 26 Aug 2013 בית פוריכ, חווארה, כפל חארת', קירה, יום ב' 26.8.13, בוקר
Thu, 22 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, בוקר
Sun, 18 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 18.8.13, בוקר
Thu, 15 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.8.13, בוקר
Tue, 13 Aug 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, צומת ג'ית
Thu, 8 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
Sun, 4 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
Thu, 1 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 1.8.13, בוקר
Mon, 29 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
Thu, 25 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
Thu, 18 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 18.7.13, בוקר
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
Sun, 7 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 7.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
Tue, 25 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
Sun, 23 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 23.6.13, בוקר
Thu, 13 Jun 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.6.13, אחה"צ
Sun, 9 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, בוקר
Tue, 28 May 2013 בורין (יצהר), חווארה, כפר עוריף יום ג' 28.5.13, אחה"צ
Sun, 26 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 26.5.13, בוקר
Tue, 21 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 21.5.13, בוקר
Thu, 16 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Mon, 6 May 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 6.5.13, בוקר
Thu, 2 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, בוקר
Tue, 30 Apr 2013 דיר בלוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף
Sun, 28 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 28.4.13, בוקר
Thu, 18 Apr 2013 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח חווארה,מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, בוקר
Thu, 18 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
Sun, 14 Apr 2013 בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 14.4.13, בוקר
Sat, 13 Apr 2013 דוח סיור של מחסוםווטש במרכז הגדה שבת 13.04.2013
Thu, 4 Apr 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.4.13, בוקר
Sun, 31 Mar 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, עינאבוס, יום א' 31.3.13, בוקר
Sat, 30 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, שבת 30.3.13, אחה"צ
Wed, 20 Mar 2013 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ד' 20.3.13, בוקר
Tue, 19 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 17.3.13, בוקר
Thu, 7 Mar 2013 חבלה, חווארה, זעתרה, עזון עתמה, הפגנה במסוף אורנית, יום ה' 7.3.2013 אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 3.3.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
Tue, 26 Feb 2013 חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
Sun, 24 Feb 2013 סיור בכפרים: א-דיכ, דיר בלוט, 24.2.2013
Tue, 19 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
Sun, 17 Feb 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון, יום א' 17.2.13, בוקר
Thu, 14 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
Thu, 14 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
Thu, 7 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 7.2.13, בוקר
Tue, 5 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 5.2.13, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2013 בורין (יצהר), זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, פונדוק, קירה יום ג' 5.2.13, בוקר
Sat, 2 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
Thu, 31 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום ד' 30.1.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Tue, 29 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
Tue, 29 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, פונדוק, נבי אליאס, יום ג' 29.1.13, בוקר
Mon, 28 Jan 2013 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 28.1.13, בוקר
Sun, 27 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 27.1.13, בוקר
Thu, 24 Jan 2013 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
Tue, 22 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.1.13, אחה"צ
Tue, 22 Jan 2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 22.1.13, בוקר
Thu, 17 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 17.1.13, בוקר
Thu, 10 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 10.1.13, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 3.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
Thu, 27 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
Thu, 20 Dec 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 20.12.12, בוקר
Tue, 18 Dec 2012 חבלה, חווארה, מאדמה, עזון עתמה, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2012 בית פוריכ, חארס - פעילות עם נשים, חווארה, יום ד' 11.12.12, בוקר
Tue, 11 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
Mon, 10 Dec 2012 פעילות עם נשים בכפר קירה
Thu, 6 Dec 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 6.12.12, בוקר
Tue, 4 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 4.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Thu, 29 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2012 בית פוריכ, חווארה, עוורתא, יום ד' 28.11.12, בוקר
Tue, 27 Nov 2012 דוח סיור בכפרים - בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 27.11.12, בוקר
Mon, 26 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
Tue, 20 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
Thu, 15 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, יום ה' 15.11.12, אחה"צ
Wed, 14 Nov 2012 חארס, חווארה, יום ד' 14.11.12, בוקר
Thu, 8 Nov 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.11.12, בוקר
Tue, 6 Nov 2012 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 6.11.12, אחה"צ
Thu, 1 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2012 חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עינאבוס, יום ד' 31.10.12, בוקר
Tue, 30 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
Thu, 25 Oct 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 25.10.12, בוקר
Tue, 23 Oct 2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, ענבתא, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Tue, 9 Oct 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עינאבוס, יום ג' 9.10.12, בוקר
Thu, 27 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.9.12, בוקר
Thu, 20 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 20.9.12, אחה"צ
Thu, 13 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.9.12, בוקר
Tue, 11 Sep 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עינאבוס, יום ג' 11.9.12, בוקר
Thu, 6 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 6.9.12, אחה"צ
Wed, 5 Sep 2012 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, ענבתא, יום ד' 5.9.12, בוקר
Thu, 30 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.8.12, בוקר
Tue, 28 Aug 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 28.8.12, בוקר
Thu, 23 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
Thu, 16 Aug 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.8.12, בוקר
Thu, 9 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
Thu, 2 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.8.12, בוקר
Tue, 31 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, בידיא יום ג' 31.7.12, בוקר
Thu, 19 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.7.12, בוקר
Tue, 17 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 17.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ב' 16.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
Sat, 14 Jul 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 14.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
Thu, 12 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ה' 12.7.12, בוקר
Mon, 9 Jul 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
Thu, 5 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.7.12, בוקר
Tue, 3 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 3.7.12, בוקר
Sat, 30 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
Thu, 21 Jun 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 21.6.12, בוקר
Sun, 17 Jun 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 17.6.12, בוקר
Thu, 14 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
Tue, 12 Jun 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ג' 12.6.12, אחה"צ
Sat, 9 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
Wed, 6 Jun 2012 בורין (יצהר), חווארה, יום ד' 6.6.12, בוקר
Tue, 5 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה,קבלאן, יום ג' 5.6.12, אחה"צ
Mon, 4 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, אחה"צ
Thu, 31 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Mon, 28 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
Sat, 26 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Thu, 24 May 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.5.12, בוקר
Wed, 23 May 2012 זיתא, חווארה, קירה, יום ד' 23.5.12, בוקר
Tue, 22 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 22.5.12, בוקר
Tue, 22 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 22.5.12, אחה"צ
Tue, 15 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 15.5.12, בוקר
Mon, 14 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 14.5.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
Tue, 8 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 8.5.12, בוקר
Mon, 7 May 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 7.5.12, בוקר
Sat, 5 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 5.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, עיזבת א'טביב יום ד' 2.5.12, אחה"צ
Mon, 30 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
Thu, 26 Apr 2012 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.4.12, בוקר
Sat, 21 Apr 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 21.4.12, בוקר
Thu, 12 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.4.12, בוקר
Tue, 10 Apr 2012 כפר ראמין, חווארה, יום ג' 10.4.12, בוקר
Sat, 31 Mar 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), שבת 31.3.12, בוקר
Tue, 27 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 27.3.12, בוקר
Tue, 20 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 20.3.12, בוקר
Sat, 17 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר תאנים, עוורתא, ענבתא, שבת 17.3.12, בוקר
Thu, 15 Mar 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.3.12, בוקר
Wed, 14 Mar 2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
Mon, 5 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 5.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 5.3.12, בוקר
Sat, 3 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, שבת 3.3.12, בוקר
Sat, 18 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 18.2.12, בוקר
Thu, 16 Feb 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.2.12, בוקר
Wed, 15 Feb 2012 א-דיק, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 15.2.12, בוקר
Tue, 14 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 14.2.12, בוקר
Sat, 4 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
Thu, 2 Feb 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, בוקר
Thu, 2 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, אחה"צ
Tue, 31 Jan 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
Tue, 24 Jan 2012 ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 24.1.12, בוקר
Thu, 19 Jan 2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, אחה"צ
Tue, 17 Jan 2012 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 17.1.12, בוקר
Sat, 14 Jan 2012 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, ענבתא, שבת 14.1.12, בוקר
Tue, 10 Jan 2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 10.1.12, בוקר
Thu, 5 Jan 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.1.12, בוקר
Mon, 2 Jan 2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, בוקר
Tue, 27 Dec 2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
Mon, 26 Dec 2011 בית פוריכ, ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.12.11, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
Mon, 12 Dec 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Sat, 10 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, סלפית, קלנדיה, שבת 10.12.11, בוקר
Tue, 29 Nov 2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.11.11, אחה"צ
Mon, 28 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
Thu, 24 Nov 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Mon, 21 Nov 2011 ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 21.11.11, אחה"צ
Sat, 12 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 12.11.11, בוקר
Thu, 10 Nov 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.11.11, בוקר
Sat, 5 Nov 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, שבת 5.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עוורתא
Mon, 31 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 31.10.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', קירה, יום א' 30.10.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום א' 30.10.11, בוקר
Sat, 29 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
Thu, 27 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ה' 27.10.11, אחה"צ
Thu, 27 Oct 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.10.11, בוקר
Sat, 22 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
Tue, 18 Oct 2011 חבלה, חווארה, עוורתא, ביתא, זעתרא יום ג' 18.10.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.10.11, בוקר
Thu, 29 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 29.9.11, בוקר
Sat, 24 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, שבת 24.9.11, בוקר
Wed, 21 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 21.9.11, בוקר
Thu, 15 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.9.11, בוקר
Thu, 15 Sep 2011 בית פוריכ, חווארה, עורטא,סיור בכפרים, יום ה' 15.9.11, בוקר
Sat, 10 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Wed, 7 Sep 2011 חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 7.9.11, אחה"צ
Mon, 5 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
Thu, 1 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.9.11, אחה"צ
Thu, 18 Aug 2011 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 18.8.11, בוקר
Sat, 13 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), עורטא, תיאסיר, שבת 13.8.11, בוקר
Thu, 11 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
Thu, 4 Aug 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.8.11, בוקר
Sat, 23 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
Thu, 21 Jul 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.7.11, בוקר
Thu, 21 Jul 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, מת"ק חווארה, יום ה' 21.7.11, בוקר
Sat, 9 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
Thu, 30 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 30.6.11, בוקר
Tue, 28 Jun 2011 סיור בכפרים: כופר א דיק, חארס , חווארה, יום ג' 28.6.11, אחה"צ
Thu, 16 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.06.11, בוקר
Sat, 11 Jun 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 11.6.11, בוקר
Thu, 2 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.6.11, בוקר
Tue, 31 May 2011 עזון, סארה, חווארה עווארתא ומכללת אחיות בחווארה, יום ג' 31.5.11, בוקר
Thu, 26 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 26.5.11, אחה"צ
Thu, 26 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.5.11, בוקר
Tue, 24 May 2011 חבלה, עיזבת טביב, חווארה, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
Sat, 21 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
Thu, 19 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.5.11, בוקר
Mon, 16 May 2011 ג'יוס, פלאמיה, חווארה והכבישים שביניהם
Sun, 15 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום א' 15.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
Sun, 8 May 2011 בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון, שבי שומרון, יום א' 8.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Wed, 4 May 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
Thu, 28 Apr 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 28.4.11, בוקר
Tue, 26 Apr 2011 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.4.11, בוקר
Thu, 21 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Wed, 20 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Fri, 8 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.4.11, בוקר
Thu, 7 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
Wed, 6 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפר א-דיק, עורטא, יום ד' 6.4.11, בוקר
Tue, 5 Apr 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
Thu, 24 Mar 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.3.11, בוקר
Thu, 24 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
Tue, 22 Mar 2011 בית פוריכ, חווארה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, בוקר
Sun, 20 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.3.11, בוקר
Thu, 17 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
Wed, 16 Mar 2011 חבלה, חווארה, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ד' 16.3.11, אחה"צ
Tue, 15 Mar 2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
Sun, 13 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
Thu, 10 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
Thu, 3 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 3.3.11, בוקר
Tue, 1 Mar 2011 ביקור בכופר א דיק וחווארה.
Sat, 26 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 26.2.11, אחה"צ
Thu, 24 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
Thu, 24 Feb 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.2.11, בוקר
Mon, 21 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), חווארה, ענבתא, יום ב' 21.2.11, אחה"צ
Thu, 17 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 17.2.11, בוקר
Fri, 11 Feb 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Thu, 10 Feb 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
Thu, 10 Feb 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.2.11, בוקר
Sun, 30 Jan 2011 חווארה, יום א' 30.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
Sun, 23 Jan 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 23.1.11, בוקר
Sat, 15 Jan 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שבת 15.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Wed, 12 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 12.1.11, אחה"צ
Tue, 11 Jan 2011 חבלה, חווארה, יום ג' 11.1.11, בוקר
Wed, 5 Jan 2011 חבלה, חווארה, זיתא ג'מעין, כיף אלחארס,
Thu, 30 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 30.12.10, בוקר
Wed, 29 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 אזור קלקיליה , שכם
Fri, 24 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ו' 24.12.10, בוקר
Thu, 23 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ה' 23.12.10, אחה"צ
Wed, 22 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
Tue, 21 Dec 2010 בית פוריכ, יום ג' 21.12.10, בוקר
Thu, 16 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.12.10, בוקר
Wed, 15 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
Thu, 9 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 9.12.10, אחה"צ
Thu, 2 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.12.10, בוקר
Sun, 28 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 28.11.10, בוקר
Thu, 25 Nov 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
Thu, 18 Nov 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 18.11.10, בוקר
Thu, 11 Nov 2010 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 11.11.10, אחה"צ
Wed, 10 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 10.11.10, אחה"צ
Thu, 4 Nov 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.11.10, בוקר
Wed, 3 Nov 2010 חבלה, חווארה, יום ד' 3.11.10, אחה"צ
Thu, 21 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.10.10, אחה"צ
Thu, 21 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.10.10, בוקר
Tue, 12 Oct 2010 חווארה, יום ג' 12.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 10.10.10, בוקר
Thu, 7 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
Thu, 23 Sep 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 23.9.10, בוקר
Fri, 17 Sep 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 17.9.10, בוקר
Thu, 16 Sep 2010 בורין (יצהר), ג'ית, חבלה, חווארה, יום ה' 16.9.10, אחה"צ
Wed, 15 Sep 2010 חבלה, חווארה, עזון, יום ד' 15.9.10, אחה"צ
Sat, 11 Sep 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, מעבר שומרון
Thu, 9 Sep 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.9.10, בוקר
Thu, 2 Sep 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.9.10, אחה"צ
Sat, 28 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, חווארה, ענבתא, יום ש' 28.8.10, בוקר
Sat, 21 Aug 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, יום ש' 21.8.10, בוקר
Thu, 12 Aug 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 12.8.10, בוקר
Sun, 8 Aug 2010 ג'ית, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום א' 8.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ה' 5.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Tue, 3 Aug 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.8.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 22 Jul 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ה' 22.7.10, בוקר
Sat, 17 Jul 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ש' 17.7.10, אחה"צ
Thu, 15 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.7.10, בוקר
Sun, 11 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר
Thu, 8 Jul 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Sat, 3 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 3.7.10, בוקר
Thu, 1 Jul 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 1.7.10, בוקר
Wed, 30 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
Mon, 28 Jun 2010 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
Sun, 27 Jun 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
Thu, 24 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.6.10, אחה"צ
Wed, 23 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.6.10, אחה"צ
Wed, 23 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ד' 23.6.10, בוקר
Tue, 22 Jun 2010 חווארה, יום ג' 22.6.10, אחה"צ
Thu, 17 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.6.10, בוקר
Wed, 16 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.6.10, אחה"צ
Tue, 15 Jun 2010 דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 15.6.10, אחה"צ
Mon, 14 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
Sun, 13 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.6.10, אחה"צ
Sun, 13 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
Wed, 9 Jun 2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
Sun, 6 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Wed, 2 Jun 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
Sun, 30 May 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 30.5.10, בוקר
Sat, 29 May 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.5.10, בוקר
Thu, 27 May 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 24.5.10, בוקר
Sun, 23 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 23.5.10, אחה"צ
Thu, 20 May 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, חמרה, מעלה אפרים, יום א' 16.5.10, אחה"צ
Thu, 13 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 10.5.10, בוקר
Sun, 9 May 2010 חווארה, עורטא, יום א' 9.5.10, בוקר
Sun, 9 May 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, יום א' 9.5.10, אחה"צ
Thu, 6 May 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 6.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, אחה"צ
Wed, 5 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 5.5.10, בוקר
Tue, 4 May 2010 חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.5.10, אחה"צ
Sun, 2 May 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 2.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Wed, 28 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
Tue, 27 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.4.10, בוקר
Tue, 27 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 27.4.10, בוקר
Mon, 26 Apr 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שבי שומרון, יום ב' 26.4.10, בוקר
Sun, 25 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.4.10, בוקר
Thu, 22 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
Thu, 22 Apr 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 חווארה, עזון עתמה, יום ד' 21.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Sun, 18 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Wed, 14 Apr 2010 חווארה, יום ד' 14.4.10, אחה"צ
Tue, 13 Apr 2010 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 13.4.10, אחה"צ
Thu, 8 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.4.10, אחה"צ
Thu, 8 Apr 2010 צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), בית פוריכּ, עוורתא, בורין (יצהר)
Wed, 7 Apr 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Thu, 1 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
Wed, 31 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 31.3.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 28.3.10, בוקר
Thu, 25 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 25.3.10, בוקר
Thu, 25 Mar 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.3.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.3.10, אחה"צ
Sun, 21 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 21.3.10, אחה"צ
Thu, 18 Mar 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Wed, 17 Mar 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Tue, 16 Mar 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, אחה"צ
Tue, 9 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
Wed, 3 Mar 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Tue, 2 Mar 2010 חווארה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Mon, 1 Mar 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
Sun, 28 Feb 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 28.2.10, בוקר
Sun, 28 Feb 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, יום א' 28.2.10, אחה"צ
Thu, 25 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 25.2.10, בוקר
Thu, 25 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 25.2.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 24.2.10, בוקר
Wed, 24 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 23.2.10, בוקר
Tue, 23 Feb 2010 חווארה, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
Mon, 22 Feb 2010 בית איבא, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 22.2.10, בוקר
Sun, 21 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חווארה, שבי שומרון, יום א' 21.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 חווארה, יום ב' 15.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 14.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.2.10, אחה"צ
Sun, 14 Feb 2010 חווארה, יום א' 14.2.10, אחה"צ
Fri, 12 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 12.2.10, בוקר
Fri, 12 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 12.2.10, בוקר
Thu, 11 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, עורטא, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
Wed, 10 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Tue, 9 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חווארה, יום ג' 9.2.10, אחה"צ
Tue, 9 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Tue, 9 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Mon, 8 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 8.2.10, בוקר
Mon, 8 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 8.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Thu, 4 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ד' 3.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
Tue, 2 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Mon, 1 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.2.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Thu, 28 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, אחה"צ
Wed, 27 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 27.1.10, אחה"צ
Mon, 25 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
Sun, 24 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 24.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Wed, 20 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.1.10, אחה"צ
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
Tue, 19 Jan 2010 חווארה, יום ג' 19.1.10, אחה"צ
Mon, 18 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Thu, 14 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ה' 14.1.10, אחה"צ
Thu, 14 Jan 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.1.10, בוקר
Tue, 12 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
Tue, 12 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.1.10, בוקר
Sun, 10 Jan 2010 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 10.1.10, אחה"צ
Thu, 7 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 7.1.10, אחה"צ
Wed, 6 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.1.10, אחה"צ
Wed, 6 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 6.1.10, בוקר
Sun, 3 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.1.10, אחה"צ
Fri, 1 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Thu, 31 Dec 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 31.12.09, בוקר
Wed, 30 Dec 2009 דיר שאראף (חביות), חווארה, יום ד' 30.12.09, אחה"צ
Tue, 29 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
Tue, 29 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
Mon, 28 Dec 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Wed, 23 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
Wed, 23 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
Tue, 22 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
Mon, 21 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 20.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 17.12.09, בוקר
Thu, 17 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Wed, 16 Dec 2009 חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 16.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Thu, 10 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.12.09, אחה"צ
Wed, 9 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חווארה, ענבתא, יום ד' 9.12.09, אחה"צ
Tue, 8 Dec 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 8.12.09, בוקר
Mon, 7 Dec 2009 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 בורין (יצהר), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
Tue, 1 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
Mon, 30 Nov 2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.11.09, בוקר
Mon, 30 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Sun, 29 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
Thu, 26 Nov 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.11.09, בוקר
Thu, 19 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 אל נשאש, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, יום ב' 16.11.09, בוקר
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 15.11.09, אחה"צ
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 15.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 12.11.09, אחה"צ
Thu, 12 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 12.11.09, בוקר
Wed, 11 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, יום ד' 11.11.09, אחה"צ
Wed, 11 Nov 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 11.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 9.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.11.09, בוקר
Mon, 2 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.10.09, בוקר
Mon, 26 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום א' 25.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 25.10.09, בוקר
Fri, 23 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 23.10.09, בוקר
Thu, 22 Oct 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
Tue, 20 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Fri, 16 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.10.09, בוקר
Thu, 15 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Wed, 14 Oct 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
Thu, 8 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 8.10.09, בוקר
Wed, 7 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ד' 7.10.09, אחה"צ
Wed, 7 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 7.10.09, בוקר
Tue, 6 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.10.09, אחה"צ
Sun, 4 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
Thu, 1 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
Thu, 17 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
Wed, 16 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.9.09, בוקר
Thu, 10 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.9.09, בוקר
Wed, 9 Sep 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
Tue, 8 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Wed, 2 Sep 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
Wed, 2 Sep 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.8.09, בוקר
Mon, 31 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.8.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Thu, 27 Aug 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.8.09, בוקר
Wed, 26 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Thu, 20 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 20.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 19.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.8.09, בוקר
Sat, 15 Aug 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.8.09, בוקר
Thu, 13 Aug 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 13.8.09, בוקר
Tue, 11 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 11.8.09, אחה"צ
Tue, 11 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 11.8.09, בוקר
Mon, 10 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 10.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.8.09, אחה"צ
Thu, 6 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 5.8.09, בוקר
Tue, 4 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Sun, 2 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.7.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.7.09, אחה"צ
Tue, 28 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, שבי שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.7.09, אחה"צ
Sun, 26 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
Fri, 24 Jul 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 24.7.09, בוקר
Thu, 23 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Wed, 22 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Sun, 19 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.7.09, בוקר
Sun, 19 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.7.09, אחה"צ
Thu, 16 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 16.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, אחה"צ
Tue, 14 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 12.7.09, בוקר
Sun, 12 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 9.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
Sun, 5 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 5.7.09, אחה"צ
Sun, 5 Jul 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 5.7.09, בוקר
Fri, 3 Jul 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 3.7.09, בוקר
Thu, 2 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 2.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.6.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Mon, 29 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 28.6.09, אחה"צ
Sat, 27 Jun 2009 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עטארה, ענאתא, שבת 27.6.09, אחה"צ
Thu, 25 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
Wed, 24 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 24.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Mon, 22 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 22.6.09, בוקר
Sun, 21 Jun 2009 חווארה, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 21.6.09, אחה"צ
Sun, 21 Jun 2009 ג'ית, חווארה, יום א' 21.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
Wed, 17 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 17.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 16.6.09, בוקר
Tue, 16 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 בורין (יצהר), חווארה, עורטא, יום ב' 15.6.09, בוקר
Mon, 15 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sat, 13 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 13.6.09, אחה"צ
Fri, 12 Jun 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 12.6.09, בוקר
Thu, 11 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Tue, 9 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 9.6.09, בוקר
Mon, 8 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ב' 8.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 חווארה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.6.09, בוקר
Wed, 3 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 2.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Sun, 31 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.5.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Wed, 27 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 27.5.09, אחה"צ
Wed, 27 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.5.09, בוקר
Mon, 25 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 25.5.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 חווארה, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Wed, 20 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 20.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 19.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 18.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 17.5.09, בוקר
Fri, 15 May 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 15.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 14.5.09, בוקר
Wed, 13 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 חווארה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
Wed, 6 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Fri, 1 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 30.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Tue, 28 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.4.09, בוקר
Mon, 27 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 27.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
Sun, 26 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.4.09, בוקר
Wed, 22 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
Tue, 21 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
Mon, 20 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Fri, 17 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 17.4.09, בוקר
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.4.09, בוקר
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
Tue, 14 Apr 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 14.4.09, בוקר
Mon, 13 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, בוקר
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.4.09, בוקר
Wed, 8 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 8.4.09, בוקר
Tue, 7 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Fri, 3 Apr 2009 חווארה, עזון עתמה, יום ו' 3.4.09, בוקר
Fri, 3 Apr 2009 בורין (יצהר), חווארה, יום ו' 3.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ה' 2.4.09, בוקר
Wed, 1 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), חווארה, ענבתא, יום ד' 1.4.09, אחה"צ
Wed, 1 Apr 2009 חווארה, יום ד' 1.4.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Mon, 30 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 29.3.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
Sat, 28 Mar 2009 חווארה, יום ש' 28.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 26.3.09, בוקר
Thu, 26 Mar 2009 חווארה, יום ה' 26.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
Tue, 24 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ג' 24.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 23.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 22.3.09, אחה"צ
Sat, 21 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, בוקר
Sat, 21 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, אחה"צ
Fri, 20 Mar 2009 בית איבא, חווארה, יום ו' 20.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Wed, 18 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 18.3.09, אחה"צ
Tue, 17 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
Mon, 16 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 15.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.3.09, בוקר
Wed, 11 Mar 2009 חווארה, יום ד' 11.3.09, אחה"צ
Tue, 10 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 10.3.09, בוקר
Tue, 10 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 8.3.09, בוקר
Sat, 7 Mar 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 7.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, בוקר
Wed, 4 Mar 2009 חווארה, יום ד' 4.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 חווארה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
Mon, 2 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.3.09, בוקר
Sun, 1 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 1.3.09, בוקר
Sun, 1 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.3.09, אחה"צ
Fri, 27 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 27.2.09, בוקר
Thu, 26 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 26.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
Tue, 24 Feb 2009 חווארה, יום ג' 24.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Mon, 23 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
Sun, 22 Feb 2009 חווארה, עורטא, יום א' 22.2.09, בוקר
Sun, 22 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 חווארה, עורטא, יום ה' 19.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 17.2.09, בוקר
Mon, 16 Feb 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.2.09, בוקר
Mon, 16 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
Sun, 15 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 חווארה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
Sat, 14 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 14.2.09, אחה"צ
Fri, 13 Feb 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 13.2.09, בוקר
Thu, 12 Feb 2009 חווארה, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Thu, 12 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.2.09, בוקר
Wed, 11 Feb 2009 בורין (יצהר), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 11.2.09, אחה"צ
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, בוקר
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
Mon, 9 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.2.09, בוקר
Sun, 8 Feb 2009 חווארה, יום א' 8.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 5.2.09, בוקר
Wed, 4 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
Mon, 2 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.2.09, בוקר
Sun, 1 Feb 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
Sun, 1 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.2.09, בוקר
Sat, 31 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 31.1.09, בוקר
Thu, 29 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.1.09, אחה"צ
Thu, 29 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.1.09, בוקר
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, בוקר
Tue, 27 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.1.09, בוקר
Tue, 27 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Sun, 25 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, בוקר
Sun, 25 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, אחה"צ
Sat, 24 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.1.09, בוקר
Sat, 24 Jan 2009 חווארה, יום ש' 24.1.09, אחה"צ
Thu, 22 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Mon, 19 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.1.09, בוקר
Sun, 18 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
Sun, 18 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 18.1.09, בוקר
Fri, 16 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.1.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.1.09, בוקר
Wed, 14 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.1.09, אחה"צ
Wed, 14 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 14.1.09, בוקר
Tue, 13 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, בוקר
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, אחה"צ
Sun, 11 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.1.09, בוקר
Sat, 10 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, אחה"צ
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, בוקר
Tue, 6 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 חווארה, עורטא, יום ב' 5.1.09, בוקר
Sun, 4 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.1.09, בוקר
Thu, 1 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 1.1.09, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.12.08, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Mon, 29 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
Sun, 28 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 28.12.08, בוקר
Fri, 26 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 26.12.08, בוקר
Wed, 24 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 23.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 22.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 22.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 21.12.08, אחה"צ
Sat, 20 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, אחה"צ
Sat, 20 Dec 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.12.08, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Wed, 17 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 17.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.12.08, אחה"צ
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 חווארה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 חווארה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.12.08, בוקר
Thu, 11 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
Wed, 10 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 10.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 9.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Mon, 8 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, בוקר
Mon, 8 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
Sun, 7 Dec 2008 חווארה, יום א' 7.12.08, אחה"צ
Sun, 7 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.12.08, בוקר
Sat, 6 Dec 2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, יום ש' 6.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Wed, 3 Dec 2008 חווארה, יום ד' 3.12.08, בוקר
Wed, 3 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.12.08, אחה"צ
Tue, 2 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 2.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 30.11.08, בוקר
Sun, 30 Nov 2008 חווארה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Fri, 28 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 28.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Wed, 26 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 25.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, בוקר
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, אחה"צ
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.11.08, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
Mon, 17 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, בוקר
Sun, 16 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.11.08, בוקר
Sat, 15 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 15.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
Mon, 10 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.11.08, בוקר
Mon, 10 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ב' 10.11.08, אחה"צ
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.11.08, בוקר
Sat, 8 Nov 2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, שבי שומרון, יום ש' 8.11.08, בוקר
Fri, 7 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 7.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 2.11.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.10.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 29.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 חווארה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Tue, 21 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 21.10.08, בוקר
Mon, 20 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
Mon, 20 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.10.08, בוקר
Sun, 19 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.10.08, בוקר
Wed, 15 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 15.10.08, אחה"צ
Tue, 14 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 14.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, בוקר
Sun, 12 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Fri, 10 Oct 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 10.10.08, בוקר
Wed, 8 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 8.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 6.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 5.10.08, אחה"צ
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 2.10.08, בוקר
Wed, 1 Oct 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 1.10.08, בוקר
Wed, 1 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Tue, 30 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
Mon, 29 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.9.08, אחה"צ
Sun, 28 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 28.9.08, בוקר
Sun, 28 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 28.9.08, אחה"צ
Sat, 27 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 27.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.9.08, בוקר
Mon, 22 Sep 2008 חווארה, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Sun, 21 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
Sat, 20 Sep 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 20.9.08, בוקר
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, בוקר
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 14.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.9.08, בוקר
Sat, 13 Sep 2008 חווארה, יום ש' 13.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 חווארה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Tue, 9 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, בוקר
Mon, 8 Sep 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 8.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 7.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.9.08, בוקר
Sat, 6 Sep 2008 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 6.9.08, אחה"צ
Fri, 5 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, בוקר
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 חווארה, קלנדיה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.8.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, בוקר
Tue, 26 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 26.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Fri, 22 Aug 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 22.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 21.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 19.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, בוקר
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
Tue, 12 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 11.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sat, 9 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 9.8.08, בוקר
Fri, 8 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 8.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
Tue, 5 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 4.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Sun, 3 Aug 2008 חווארה, עורטא, יום א' 3.8.08, בוקר
Thu, 31 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.7.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 29.7.08, בוקר
Mon, 28 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.7.08, בוקר
Sat, 26 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 26.7.08, בוקר
Fri, 25 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ו' 25.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.7.08, בוקר
Sat, 19 Jul 2008 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 19.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Thu, 17 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
Sun, 13 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.7.08, בוקר
Fri, 11 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, בוקר
Tue, 8 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Tue, 8 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 8.7.08, אחה"צ
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 7.7.08, אחה"צ
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 6.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 3.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 29.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Fri, 27 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 27.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 25.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Mon, 23 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, בוקר
Sat, 21 Jun 2008 בית פוריכ, ג'בע (ליל), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 21.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 18.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 17.6.08, בוקר
Mon, 16 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Fri, 13 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 13.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 11.6.08, בוקר
Tue, 10 Jun 2008 חווארה, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.6.08, בוקר
Thu, 5 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.6.08, בוקר
Wed, 4 Jun 2008 חווארה, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 2.6.08, אחה"צ
Mon, 2 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, בוקר
Sat, 31 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 31.5.08, בוקר
Fri, 30 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 29.5.08, אחה"צ
Thu, 29 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 26.5.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.5.08, בוקר
Sat, 24 May 2008 חווארה, יום ש' 24.5.08, אחה"צ
Thu, 22 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.5.08, בוקר
Sat, 17 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 17.5.08, בוקר
Fri, 16 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 16.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 12.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 11.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Tue, 6 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 5.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 4.5.08, בוקר
Sun, 4 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Sat, 3 May 2008 חווארה, חמרה, יום ש' 3.5.08, אחה"צ
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, בוקר
Wed, 30 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, בוקר
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, אחה"צ
Mon, 28 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.4.08, בוקר
Sat, 26 Apr 2008 חווארה, יום ש' 26.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Tue, 22 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, בוקר
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.4.08, אחה"צ
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Sat, 12 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 12.4.08, בוקר
Fri, 11 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.4.08, בוקר
Sat, 5 Apr 2008 חווארה, יום ש' 5.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 3.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.3.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 30.3.08, בוקר
Sat, 29 Mar 2008 חווארה, יום ש' 29.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, בוקר
Wed, 26 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
Tue, 25 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Fri, 21 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 21.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.3.08, בוקר
Tue, 18 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 חווארה, נועמן, שיח' סעד, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, בוקר
Sat, 15 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Sun, 9 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.3.08, בוקר
Sat, 8 Mar 2008 ג'ית, חווארה, יום ש' 8.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sat, 1 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 1.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 28.2.08, בוקר
Thu, 28 Feb 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Fri, 22 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 22.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
Wed, 20 Feb 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
Tue, 19 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 19.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Sun, 17 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 17.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
Wed, 13 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
Sun, 10 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 9.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, עזון, עזון עתמה, יום ש' 9.2.08, בוקר
Fri, 8 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Sun, 3 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Sun, 3 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.2.08, בוקר
Sat, 2 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 2.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Wed, 30 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Sat, 26 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 26.1.08, בוקר
Fri, 25 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 25.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 21.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 20.1.08, בוקר
Sat, 19 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 19.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.1.08, בוקר
Sat, 12 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 12.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 10.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, בוקר
Sat, 5 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 5.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.1.08, בוקר
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Tue, 1 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 1.1.08, אחה"צ
Tue, 1 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Sun, 30 Dec 2007 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Sun, 30 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.12.07, בוקר
Sat, 29 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
Fri, 28 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 28.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 חווארה, יום ג' 25.12.07, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 23.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Sat, 22 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 22.12.07, בוקר
Thu, 20 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 20.12.07, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Sun, 16 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.12.07, בוקר
Sat, 15 Dec 2007 חווארה, יום ש' 15.12.07, אחה"צ
Fri, 14 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 14.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, בוקר
Wed, 12 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 חווארה, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 11.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
Sun, 9 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.12.07, בוקר
Sun, 9 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
Sat, 8 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 8.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 4.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2007 אל נשאש, חווארה, מת"ק עציון, יום ב' 3.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Sat, 1 Dec 2007 חווארה, יום ש' 1.12.07, בוקר
Fri, 30 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.11.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.11.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 חווארה, יום ג' 27.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Sat, 24 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.11.07, בוקר
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 18.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sat, 17 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 17.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
Thu, 15 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.11.07, בוקר
Wed, 14 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 13.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, בוקר
Sat, 10 Nov 2007 חווארה, יום ש' 10.11.07, אחה"צ
Fri, 9 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 9.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 חווארה, יום ה' 1.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 1.11.07, אחה"צ
Thu, 1 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 1.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, אחה"צ
Mon, 29 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 א-ראם, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 28.10.07, בוקר
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, בוקר
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, בוקר
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 20.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Sat, 20 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 שכם, יום ד' 17.10.07, בוקר
Wed, 17 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, בוקר
Tue, 16 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 15.10.07, בוקר
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.10.07, בוקר
Thu, 11 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 11.10.07, אחה"צ
Fri, 5 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Thu, 4 Oct 2007 חווארה, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
Thu, 4 Oct 2007 חווארה, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
Wed, 3 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 3.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
Mon, 1 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ב' 1.10.07, אחה"צ
Mon, 1 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.10.07, בוקר
מחסום חווארה
Tue, 15 May 2007 מחסום חווארה: כל אחד פה נהיה לי רופא
Tue, 30 Jan 2007 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 25 Jan 2007 בית פוריק לסגור כפר בלילה. למה? כי אפשר... אפילו שאסור.
Sat, 30 Dec 2006 חווארה, אסרו על ישראלים לחזור הביתה אחרי ביקור משפחה בחג
Thu, 30 Nov 2006 חווארה, עומס כבד ומעצר של צעיר עם מטען צינון
Thu, 14 Sep 2006 חווארה, בית פוריק
Tue, 18 Jul 2006 בית איבא, ג'ית, חווארה, יום ג' 18.7.06, אחה"צ
Wed, 28 Jun 2006 חווארה, זעתרה, בית פוריק
Mon, 20 Mar 2006 ביתא, חווארה ובית פוריק
Tue, 31 Jan 2006 בית פוריכּ, חווארה, זעתרה (צומת תפוח)
Tue, 31 Jan 2006 חווארה
Sun, 1 Jan 2006 בית פוריכּ, חווארה
Sun, 1 Jan 2006 חווארה
Wed, 14 Dec 2005 חווארה, בית פוריק. אמצע הגדה, והתנועה אסורה לפלסטינים רבים
Mon, 31 Jan 2005 בית פוריכּ, חווארה
Mon, 31 Jan 2005 חווארה
Sat, 29 Jan 2005 חווארה
Wed, 26 Jan 2005 בית פוריכּ, חווארה
Tue, 25 Jan 2005 חווארה
Sun, 2 Jan 2005 חווארה
Thu, 30 Dec 2004 חווארה
Thu, 30 Dec 2004 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 30 Dec 2004 חווארה, ענבתא
Wed, 29 Dec 2004 חווארה
Wed, 29 Dec 2004 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Wed, 29 Dec 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Tue, 21 Dec 2004 חווארה ובית פוריק, קצין מסביר פנים משרה אווירה נינוחה
Thu, 16 Dec 2004 חווארה צפון - למה בכלל מחסום?
Mon, 10 May 2004 חווארה, יחס החיילות.ים לפלסטינים - "זה הרי עניין של אופי
Wed, 31 Mar 2004 בית איבא, חווארה
Tue, 30 Mar 2004 חווארה
Mon, 29 Mar 2004 בית איבא, חווארה
Sun, 28 Mar 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sun, 21 Mar 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Tue, 16 Mar 2004 חווארה
Sat, 13 Mar 2004 חווארה
Thu, 11 Mar 2004 בית איבא, בית פוריכּ, חווארה
Tue, 9 Mar 2004 בית איבא, חווארה
Sun, 7 Mar 2004 חווארה
Thu, 4 Mar 2004 בית פוריכּ, חווארה
Thu, 4 Mar 2004 חווארה
Sun, 29 Feb 2004 חווארה, עוורתא, עזון
Sat, 28 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Tue, 24 Feb 2004 בית איבא, חווארה
Sun, 22 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sat, 21 Feb 2004 בית איבא, חווארה
Sat, 14 Feb 2004 בית איבא, חווארה
Thu, 12 Feb 2004 בית איבא, חווארה
Tue, 10 Feb 2004 קלקיליה, חווארה
Tue, 3 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Mon, 2 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Mon, 2 Feb 2004 בית איבא, חווארה
Sun, 1 Feb 2004 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Sat, 31 Jan 2004 בית איבא, בית פוריכּ, דיר שאראף (חביות), חווארה
Thu, 29 Jan 2004 חווארה
Mon, 26 Jan 2004 בית איבא, חווארה
Sat, 24 Jan 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sat, 17 Jan 2004 חווארה
Sat, 10 Jan 2004 בית פוריכּ, חווארה
Thu, 8 Jan 2004 חווארה
Tue, 6 Jan 2004 חווארה
Sat, 3 Jan 2004 בית פוריכּ, חווארה