Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית פוריכּ

Thu, 12 May 2022 מתנחלים תוקפים בית חדש בבורין
Thu, 25 Jun 2020 מה קורה למי שמתקן מדרכה בשטחC?
Thu, 27 Feb 2020 חבלה - השער נפתח רק ל 20 דקות
Thu, 5 Dec 2019 חבלה - שער המחסום נפתח באיחור
Wed, 6 Nov 2019 בית פוריכּ וכופר כליל
Thu, 5 Sep 2019 בורין , הלכודה בין יצהר ובין הר ברכה סופגת מכות ללא הרף
Thu, 12 Sep 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, כפל חארת'
Thu, 8 Aug 2019 בורין - הפקעת אדמות
Thu, 11 Jul 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Thu, 4 Apr 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), עזון
Thu, 7 Mar 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה (1393), חווארה, כפל חארת'
Thu, 21 Feb 2019 חבלה - ילד בן 10 לא עובר את המחסום לא תעודת לידה
Wed, 30 Jan 2019 חירבת טאנא—-חזרה לתקופת האבן
Thu, 7 Feb 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 17 Jan 2019 המחסום בחבלה נסגר לפני הזמן. מי שהגיע בזמן סגירת השער לא הורשע לעבור
Tue, 18 Dec 2018 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, עינאבוס
Thu, 29 Nov 2018 חבלה - המחסום נפתח באיחור
Thu, 1 Nov 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Thu, 27 Sep 2018 הצבא הרשה לתושבי בורין לגשת לאדמותיהם.... לבדוק נזקי מתנחלים
Thu, 13 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 6 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה (1393), חווארה, מאדמה, צומת ג'ית
Tue, 19 Jun 2018 בית פוריכּ
Wed, 25 Apr 2018 בית פוריכּ: סיור בעקבות אתרי פולחן ומסורת פלסטיניים
Tue, 20 Mar 2018 בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת'
Tue, 24 Apr 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Tue, 6 Mar 2018 חבלה - החיילים במשימה מאחרים לפתוח את שער המחסום
Thu, 15 Feb 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Thu, 23 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 16 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 9 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 26 Oct 2017 אימתין, בית פוריכּ, שכם
Thu, 24 Aug 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עינאבוס
Thu, 3 Aug 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 20 Jul 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 29 Jun 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 25 May 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 25 May 2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
Thu, 18 May 2017 הפגנה אלימה בחווארה.
Thu, 23 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, נבי אליאס
Thu, 16 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 9 Mar 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 26 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
Thu, 19 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 12 Jan 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 1 Dec 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 3 Nov 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מסחה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Thu, 27 Oct 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 6 Oct 2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Thu, 8 Sep 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, מאדאמא, מחסום חבלה (1393)
Thu, 28 Jul 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 14 Jul 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 5 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ינסאפוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 12 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, מסחה, צומת ג'ית
Sun, 24 Apr 2016 בית פוריכ
Sun, 27 Mar 2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
Thu, 17 Mar 2016 בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Thu, 3 Mar 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 25 Feb 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 18 Feb 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
Thu, 11 Feb 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, מאדאמא, עזבת אלטביב
Thu, 14 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 7 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Sun, 3 Jan 2016 מחסומי חווארה ובית פוריכ, יאסוף, איסכאכא, אבו פלאח
Thu, 31 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 24 Dec 2015 בית פוריכ, חארס, חווארה, מאדאמא, עוורתא, עזון
Thu, 24 Dec 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 17 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 10 Dec 2015 בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Sun, 29 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 26 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 26 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 19 Nov 2015 בית פוריכ, חארס, חבלה, עזון, צומת ג'ית
Thu, 12 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 12 Nov 2015 אורנית, זעתרה, בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Thu, 5 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 29 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
Thu, 22 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עזון
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Thu, 1 Oct 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 17 Sep 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 3 Sep 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 13 Aug 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 6 Aug 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עוורתא
Thu, 30 Jul 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 18 Jun 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 4 Jun 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
Thu, 21 May 2015 אורנית, חווארה, עוורתא ובית פוריכ
Thu, 30 Apr 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עוורתא
Thu, 12 Mar 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Mon, 29 Dec 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Thu, 4 Dec 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 23 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 18 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 4 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 21 Aug 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 21 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Sun, 17 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Fri, 15 Aug 2014 בית פוריכ, חווארה
Thu, 14 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
Thu, 17 Jul 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 3 Jul 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 5 Jun 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 29 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Sun, 25 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, נבי אליאס, צומת ג'ית
Thu, 22 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 8 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 27 Apr 2014 משער אליהו לשער שומרון
Thu, 24 Apr 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 24 Apr 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 27 Mar 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 16 Mar 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון
Thu, 6 Mar 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון
Thu, 20 Feb 2014 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עוורתא
Thu, 23 Jan 2014 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה
Thu, 16 Jan 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 2 Jan 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 24 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Thu, 19 Dec 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 17 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Tue, 10 Dec 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, קירה
Thu, 5 Dec 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 5 Dec 2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
Tue, 3 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עזון
Tue, 26 Nov 2013 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, צומת ג'ית יום ג' 26/11/2013 אחה"צ
Thu, 21 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה
Thu, 14 Nov 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 14.11.13, אחה"צ
Sun, 10 Nov 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום א' 10.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
Thu, 31 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 31.10.13, אחה"צ
Sun, 27 Oct 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 27.10.13, בוקר
Thu, 24 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.10.13, בוקר
Mon, 21 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ב' 21.10.13, בוקר
Sun, 13 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 13.10.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 8.10.13, אחה"צ
Thu, 26 Sep 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.9.13, בוקר
Tue, 24 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
Sun, 15 Sep 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון, צומת ג'ית, יום א' 15.9.13, בוקר
Thu, 12 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.9.13, בוקר
Thu, 5 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.9.13, אחה"צ
Thu, 29 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.8.13, בוקר
Mon, 26 Aug 2013 בית פוריכ, חווארה, כפל חארת', קירה, יום ב' 26.8.13, בוקר
Thu, 22 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, בוקר
Sun, 18 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 18.8.13, בוקר
Thu, 15 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.8.13, בוקר
Thu, 8 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
Sun, 4 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
Thu, 1 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 1.8.13, בוקר
Mon, 29 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 7.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
Tue, 25 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
Sun, 23 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 23.6.13, בוקר
Thu, 13 Jun 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.6.13, אחה"צ
Sun, 9 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, בוקר
Thu, 16 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Thu, 16 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
Mon, 6 May 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 6.5.13, בוקר
Thu, 2 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, בוקר
Thu, 18 Apr 2013 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח חווארה,מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, בוקר
Sun, 14 Apr 2013 בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 14.4.13, בוקר
Thu, 4 Apr 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.4.13, בוקר
Sun, 31 Mar 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, עינאבוס, יום א' 31.3.13, בוקר
Sat, 30 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, שבת 30.3.13, אחה"צ
Thu, 21 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 3.3.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
Sun, 17 Feb 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון, יום א' 17.2.13, בוקר
Thu, 14 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
Thu, 14 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
Thu, 7 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 5.2.13, אחה"צ
Sat, 2 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
Thu, 31 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
Tue, 29 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 17.1.13, בוקר
Thu, 10 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 10.1.13, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 3.1.13, בוקר
Tue, 1 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Thu, 20 Dec 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 20.12.12, בוקר
Thu, 13 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.12.12, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2012 בית פוריכ, חארס - פעילות עם נשים, חווארה, יום ד' 11.12.12, בוקר
Thu, 6 Dec 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 6.12.12, בוקר
Thu, 29 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2012 בית פוריכ, חווארה, עוורתא, יום ד' 28.11.12, בוקר
Tue, 27 Nov 2012 דוח סיור בכפרים - בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 27.11.12, בוקר
Thu, 15 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, יום ה' 15.11.12, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.11.12, בוקר
Thu, 25 Oct 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 25.10.12, בוקר
Thu, 27 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.9.12, בוקר
Thu, 13 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.9.12, בוקר
Thu, 30 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.8.12, בוקר
Thu, 16 Aug 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.8.12, בוקר
Thu, 9 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
Thu, 2 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.8.12, בוקר
Thu, 19 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.7.12, בוקר
Sat, 14 Jul 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 14.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
Thu, 5 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.7.12, בוקר
Sat, 30 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
Thu, 14 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
Sat, 9 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
Thu, 7 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.6.12, בוקר
Sat, 26 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Tue, 22 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 22.5.12, אחה"צ
Thu, 10 May 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, בוקר
Sat, 5 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 5.5.12, בוקר
Mon, 30 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
Thu, 26 Apr 2012 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.4.12, בוקר
Sat, 21 Apr 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 21.4.12, בוקר
Thu, 12 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.4.12, בוקר
Sat, 31 Mar 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), שבת 31.3.12, בוקר
Thu, 15 Mar 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.3.12, בוקר
Thu, 16 Feb 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.2.12, בוקר
Thu, 2 Feb 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, בוקר
Thu, 19 Jan 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, בוקר
Sat, 14 Jan 2012 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, ענבתא, שבת 14.1.12, בוקר
Thu, 5 Jan 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.1.12, בוקר
Mon, 26 Dec 2011 בית פוריכ, ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, בוקר
Sat, 5 Nov 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, שבת 5.11.11, בוקר
Thu, 27 Oct 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.10.11, בוקר
Sat, 1 Oct 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 1.10.11, בוקר
Thu, 29 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 29.9.11, בוקר
Sat, 24 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, שבת 24.9.11, בוקר
Thu, 22 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, אחה"צ
Thu, 15 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.9.11, בוקר
Thu, 15 Sep 2011 בית פוריכ, חווארה, עורטא,סיור בכפרים, יום ה' 15.9.11, בוקר
Sat, 10 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Thu, 1 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 1.9.11, בוקר
Thu, 18 Aug 2011 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 18.8.11, בוקר
Sat, 13 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), עורטא, תיאסיר, שבת 13.8.11, בוקר
Thu, 11 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
Thu, 4 Aug 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.8.11, בוקר
Sat, 23 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
Thu, 21 Jul 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.7.11, בוקר
Sat, 9 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
Thu, 30 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 30.6.11, בוקר
Thu, 16 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.06.11, בוקר
Sat, 11 Jun 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 11.6.11, בוקר
Thu, 2 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.6.11, בוקר
Thu, 26 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 26.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון, שבי שומרון, יום א' 8.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Tue, 26 Apr 2011 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.4.11, בוקר
Thu, 21 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Fri, 8 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.4.11, בוקר
Thu, 7 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
Thu, 24 Mar 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.3.11, בוקר
Thu, 24 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
Tue, 22 Mar 2011 בית פוריכ, חווארה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, בוקר
Tue, 22 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
Sun, 13 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
Thu, 10 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
Thu, 24 Feb 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.2.11, בוקר
Fri, 11 Feb 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Thu, 10 Feb 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.2.11, בוקר
Thu, 27 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
Thu, 20 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 20.1.11, אחה"צ
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Wed, 12 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 12.1.11, אחה"צ
Thu, 30 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 30.12.10, בוקר
Sun, 26 Dec 2010 אזור קלקיליה , שכם
Thu, 23 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ה' 23.12.10, אחה"צ
Tue, 21 Dec 2010 בית פוריכ, יום ג' 21.12.10, בוקר
Thu, 16 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.12.10, בוקר
Thu, 9 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 9.12.10, אחה"צ
Thu, 2 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.12.10, בוקר
Thu, 25 Nov 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
Thu, 18 Nov 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 18.11.10, בוקר
Thu, 4 Nov 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.11.10, בוקר
Thu, 21 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.10.10, אחה"צ
Thu, 21 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 10.10.10, בוקר
Thu, 7 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
Thu, 23 Sep 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 23.9.10, בוקר
Thu, 9 Sep 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.9.10, בוקר
Sat, 28 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, חווארה, ענבתא, יום ש' 28.8.10, בוקר
Thu, 12 Aug 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 12.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ה' 5.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 22 Jul 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ה' 22.7.10, בוקר
Sat, 17 Jul 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ש' 17.7.10, אחה"צ
Thu, 15 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.7.10, בוקר
Sun, 27 Jun 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
Wed, 23 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ד' 23.6.10, בוקר
Thu, 17 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.6.10, בוקר
Sun, 6 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 24.5.10, בוקר
Sun, 23 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 23.5.10, אחה"צ
Thu, 20 May 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, חמרה, מעלה אפרים, יום א' 16.5.10, אחה"צ
Thu, 13 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Sun, 9 May 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, יום א' 9.5.10, אחה"צ
Thu, 6 May 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 6.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 5.5.10, בוקר
Mon, 26 Apr 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שבי שומרון, יום ב' 26.4.10, בוקר
Thu, 22 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
Thu, 22 Apr 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Sun, 18 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Tue, 13 Apr 2010 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 13.4.10, אחה"צ
Thu, 8 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.4.10, אחה"צ
Thu, 8 Apr 2010 צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), בית פוריכּ, עוורתא, בורין (יצהר)
Thu, 1 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 25.3.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Sun, 14 Mar 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, בוקר
Mon, 8 Mar 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עורטא, יום ב' 8.3.10, בוקר
Sun, 28 Feb 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 28.2.10, בוקר
Sun, 28 Feb 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, יום א' 28.2.10, אחה"צ
Thu, 25 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 25.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 14.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ד' 3.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Thu, 28 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, בוקר
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
Thu, 14 Jan 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.1.10, בוקר
Tue, 12 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.1.10, בוקר
Sun, 10 Jan 2010 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 10.1.10, אחה"צ
Thu, 7 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 7.1.10, אחה"צ
Wed, 6 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 6.1.10, בוקר
Sun, 3 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.1.10, אחה"צ
Fri, 1 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 31.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 20.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 17.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Tue, 8 Dec 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 8.12.09, בוקר
Tue, 8 Dec 2009 בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), יום ג' 8.12.09, אחה"צ
Sun, 29 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.11.09, בוקר
Thu, 19 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 15.11.09, אחה"צ
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 15.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 12.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 12.11.09, אחה"צ
Wed, 11 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, יום ד' 11.11.09, אחה"צ
Mon, 9 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 9.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
Mon, 2 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.10.09, בוקר
Mon, 26 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 25.10.09, בוקר
Fri, 23 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 23.10.09, בוקר
Thu, 22 Oct 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
Tue, 20 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Fri, 16 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.10.09, בוקר
Wed, 14 Oct 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
Wed, 7 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ד' 7.10.09, אחה"צ
Sun, 4 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
Thu, 1 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
Thu, 17 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
Wed, 16 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.9.09, בוקר
Thu, 10 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.9.09, בוקר
Tue, 8 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Wed, 2 Sep 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
Wed, 2 Sep 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
Sun, 30 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Thu, 27 Aug 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.8.09, בוקר
Wed, 26 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Thu, 20 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 20.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 19.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.8.09, בוקר
Sat, 15 Aug 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.8.09, בוקר
Thu, 13 Aug 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 13.8.09, בוקר
Tue, 11 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 11.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.8.09, אחה"צ
Thu, 6 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 5.8.09, בוקר
Tue, 4 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Sun, 2 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.7.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.7.09, אחה"צ
Tue, 28 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, שבי שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.7.09, אחה"צ
Sun, 26 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
Fri, 24 Jul 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 24.7.09, בוקר
Thu, 23 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Wed, 22 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Sun, 19 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.7.09, אחה"צ
Sun, 19 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.7.09, בוקר
Thu, 16 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 16.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, אחה"צ
Tue, 14 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 12.7.09, בוקר
Sun, 12 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
Thu, 9 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 9.7.09, אחה"צ
Sun, 5 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 5.7.09, אחה"צ
Fri, 3 Jul 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 3.7.09, בוקר
Thu, 2 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 2.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.6.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Mon, 29 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 28.6.09, אחה"צ
Thu, 25 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
Tue, 23 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
Tue, 16 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Fri, 12 Jun 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 12.6.09, בוקר
Thu, 11 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 2.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Thu, 28 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Wed, 27 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 27.5.09, אחה"צ
Wed, 27 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.5.09, בוקר
Mon, 25 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 25.5.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.5.09, בוקר
Wed, 20 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 20.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 19.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Fri, 15 May 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 15.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 14.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Wed, 13 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
Wed, 6 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
Sun, 3 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Fri, 1 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 30.4.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Tue, 28 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 27.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.4.09, בוקר
Wed, 22 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
Tue, 21 Apr 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
Mon, 20 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.4.09, בוקר
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
Tue, 14 Apr 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 14.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.4.09, בוקר
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ה' 2.4.09, בוקר
Tue, 31 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 26.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 22.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Wed, 18 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 18.3.09, אחה"צ
Tue, 17 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
Sun, 15 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.3.09, בוקר
Tue, 10 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sat, 7 Mar 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 7.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Tue, 3 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.3.09, בוקר
Mon, 2 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.3.09, בוקר
Sun, 1 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.3.09, אחה"צ
Fri, 27 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 27.2.09, בוקר
Thu, 26 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 26.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Mon, 23 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
Sun, 22 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 17.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
Mon, 16 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
Sat, 14 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 14.2.09, אחה"צ
Fri, 13 Feb 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 13.2.09, בוקר
Thu, 12 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.2.09, בוקר
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.2.09, בוקר
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 5.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
Tue, 3 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, בוקר
Mon, 2 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.2.09, בוקר
Sun, 1 Feb 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
Sat, 31 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 31.1.09, בוקר
Thu, 29 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.1.09, אחה"צ
Thu, 29 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.1.09, בוקר
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, בוקר
Tue, 27 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.1.09, בוקר
Sat, 24 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.1.09, בוקר
Thu, 22 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, בוקר
Mon, 19 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.1.09, בוקר
Sun, 18 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
Fri, 16 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.1.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.1.09, בוקר
Wed, 14 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 14.1.09, בוקר
Tue, 13 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, בוקר
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, אחה"צ
Sun, 11 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.1.09, בוקר
Sat, 10 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, אחה"צ
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, בוקר
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, בוקר
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Tue, 6 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.1.09, אחה"צ
Sun, 4 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.1.09, בוקר
Thu, 1 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 1.1.09, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.12.08, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Mon, 29 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
Sun, 28 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 28.12.08, בוקר
Fri, 26 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 26.12.08, בוקר
Wed, 24 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 23.12.08, בוקר
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 22.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 22.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), יום א' 21.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 21.12.08, אחה"צ
Sat, 20 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, אחה"צ
Thu, 18 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.12.08, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Wed, 17 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 17.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.12.08, בוקר
Thu, 11 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
Wed, 10 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 10.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 9.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Mon, 8 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
Mon, 8 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, בוקר
Sun, 7 Dec 2008 בית פוריכ, יום א' 7.12.08, אחה"צ
Sun, 7 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.12.08, בוקר
Sat, 6 Dec 2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, יום ש' 6.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.12.08, בוקר
Wed, 3 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.12.08, אחה"צ
Tue, 2 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 2.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 בית פוריכ, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 30.11.08, בוקר
Fri, 28 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 28.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Wed, 26 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 25.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, בוקר
Thu, 20 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, אחה"צ
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Mon, 17 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
Mon, 17 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, בוקר
Sun, 16 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.11.08, בוקר
Sat, 15 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 15.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
Mon, 10 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ב' 10.11.08, אחה"צ
Mon, 10 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.11.08, בוקר
Sat, 8 Nov 2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, שבי שומרון, יום ש' 8.11.08, בוקר
Fri, 7 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 7.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, בוקר
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 2.11.08, בוקר
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 29.10.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Tue, 21 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 21.10.08, בוקר
Mon, 20 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.10.08, בוקר
Mon, 20 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
Sun, 19 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Tue, 14 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 14.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, בוקר
Sun, 12 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Fri, 10 Oct 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 10.10.08, בוקר
Wed, 8 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 8.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 6.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Sun, 5 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 5.10.08, אחה"צ
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 2.10.08, בוקר
Wed, 1 Oct 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 1.10.08, בוקר
Wed, 1 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Tue, 30 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
Sun, 28 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 28.9.08, בוקר
Sat, 27 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 27.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, בוקר
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Sun, 21 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
Sat, 20 Sep 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 20.9.08, בוקר
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 14.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 7.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.9.08, בוקר
Sat, 6 Sep 2008 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 6.9.08, אחה"צ
Fri, 5 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, בוקר
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.8.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Tue, 26 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 26.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Fri, 22 Aug 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 22.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 21.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 19.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 18.8.08, בוקר
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, בוקר
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
Tue, 12 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 11.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sat, 9 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 9.8.08, בוקר
Fri, 8 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 8.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 4.8.08, בוקר
Thu, 31 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.7.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 29.7.08, בוקר
Mon, 28 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sat, 26 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 26.7.08, בוקר
Fri, 25 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ו' 25.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.7.08, בוקר
Sat, 19 Jul 2008 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 19.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
Sun, 13 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.7.08, בוקר
Fri, 11 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, בוקר
Tue, 8 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 8.7.08, אחה"צ
Tue, 8 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 7.7.08, אחה"צ
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 6.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 3.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 29.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Fri, 27 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 27.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 25.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 בית איבא, בית פוריכ, ענבתא, יום ג' 24.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Mon, 23 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, בוקר
Sat, 21 Jun 2008 בית פוריכ, ג'בע (ליל), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 21.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 18.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 17.6.08, בוקר
Mon, 16 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עורטא, יום א' 15.6.08, בוקר
Fri, 13 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 13.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 11.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, בוקר
Sun, 8 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.6.08, בוקר
Thu, 5 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.6.08, בוקר
Wed, 4 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 2.6.08, אחה"צ
Mon, 2 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, בוקר
Sat, 31 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 31.5.08, בוקר
Fri, 30 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 29.5.08, אחה"צ
Thu, 29 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 26.5.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Thu, 22 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.5.08, בוקר
Sat, 17 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 17.5.08, בוקר
Fri, 16 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 16.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 12.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 11.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Tue, 6 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Mon, 5 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 5.5.08, בוקר
Sun, 4 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 4.5.08, בוקר
Sun, 4 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, בוקר
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, בוקר
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, אחה"צ
Mon, 28 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, בוקר
Tue, 22 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.4.08, אחה"צ
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.4.08, בוקר
Sat, 12 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 12.4.08, בוקר
Fri, 11 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 3.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.3.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, בוקר
Tue, 25 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר
Fri, 21 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 21.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.3.08, בוקר
Tue, 18 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Sun, 9 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.3.08, בוקר
Fri, 7 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), יום ו' 7.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sat, 1 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 1.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 28.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עזון, יום ג' 26.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Fri, 22 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 22.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
Tue, 19 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 19.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Sun, 17 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 17.2.08, בוקר
Wed, 13 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
Mon, 11 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 9.2.08, בוקר
Fri, 8 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Sun, 3 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.2.08, בוקר
Sat, 2 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 2.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Wed, 30 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Sat, 26 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 26.1.08, בוקר
Fri, 25 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 25.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 21.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 20.1.08, בוקר
Sat, 19 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 19.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.1.08, בוקר
Wed, 16 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sat, 12 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 12.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 10.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Sat, 5 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 5.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, בוקר
Tue, 1 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Tue, 1 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 1.1.08, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.12.07, בוקר
Sat, 29 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 23.12.07, בוקר
Sat, 22 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 22.12.07, בוקר
Thu, 20 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 20.12.07, בוקר
Tue, 18 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Fri, 14 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 14.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, בוקר
Wed, 12 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, בוקר
Wed, 12 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 11.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
Sun, 9 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.12.07, בוקר
Sun, 9 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
Sat, 8 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 8.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 4.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
Fri, 30 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.11.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.11.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Sat, 24 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.11.07, בוקר
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 18.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sat, 17 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 17.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
Thu, 15 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.11.07, בוקר
Wed, 14 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 13.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, בוקר
Fri, 9 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 9.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 1.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, אחה"צ
Sun, 28 Oct 2007 א-ראם, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 28.10.07, בוקר
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, בוקר
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 20.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Thu, 18 Oct 2007 בית פוריכ, יום ה' 18.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 שכם, יום ד' 17.10.07, בוקר
Wed, 17 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 15.10.07, בוקר
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
Thu, 11 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 11.10.07, אחה"צ
Wed, 3 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 3.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, יום ג' 2.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ב' 1.10.07, אחה"צ
מחסום בית פוריכּ
Tue, 15 May 2007 מחסום חווארה: כל אחד פה נהיה לי רופא
Mon, 9 Apr 2007 גבינות מתפוצצות? או מי הזיז את הגבינה של הכנאפה
Tue, 30 Jan 2007 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 25 Jan 2007 בית פוריק לסגור כפר בלילה. למה? כי אפשר... אפילו שאסור.
Thu, 14 Sep 2006 חווארה, בית פוריק
Wed, 28 Jun 2006 חווארה, זעתרה, בית פוריק
Mon, 20 Mar 2006 ביתא, חווארה ובית פוריק
Tue, 31 Jan 2006 בית פוריכּ, חווארה, זעתרה (צומת תפוח)
Sun, 1 Jan 2006 בית פוריכּ, חווארה
Wed, 14 Dec 2005 חווארה, בית פוריק. אמצע הגדה, והתנועה אסורה לפלסטינים רבים
Mon, 31 Jan 2005 בית פוריכּ, חווארה
Wed, 26 Jan 2005 בית פוריכּ, חווארה
Wed, 29 Dec 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Tue, 21 Dec 2004 חווארה ובית פוריק, קצין מסביר פנים משרה אווירה נינוחה
Sun, 28 Mar 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sun, 21 Mar 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Sat, 13 Mar 2004 בית פוריכּ
Thu, 11 Mar 2004 בית איבא, בית פוריכּ, חווארה
Mon, 8 Mar 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 4 Mar 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sat, 28 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sun, 22 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Mon, 16 Feb 2004 בית פוריכּ
Tue, 3 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Mon, 2 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sat, 31 Jan 2004 בית איבא, בית פוריכּ, דיר שאראף (חביות), חווארה
Sat, 24 Jan 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sat, 10 Jan 2004 בית פוריכּ, חווארה
Sat, 3 Jan 2004 בית פוריכּ, חווארה