Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

זעתרה (צומת תפוח)

Sun, 20 Jun 2021 ביתא אל פוקא והמאחז הבלתי חוקי אביתר
Thu, 25 Jun 2020 מה קורה למי שמתקן מדרכה בשטחC?
Thu, 27 Feb 2020 חבלה - השער נפתח רק ל 20 דקות
Thu, 30 Jan 2020 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה (1393), חווארה, עזבת אלטביב, עזון
Fri, 20 Dec 2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
Thu, 5 Dec 2019 חבלה - שער המחסום נפתח באיחור
Tue, 3 Dec 2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
Tue, 16 Jul 2019 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 4 Apr 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), עזון
Thu, 7 Mar 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה (1393), חווארה, כפל חארת'
Thu, 21 Feb 2019 חבלה - ילד בן 10 לא עובר את המחסום לא תעודת לידה
Thu, 17 Jan 2019 המחסום בחבלה נסגר לפני הזמן. מי שהגיע בזמן סגירת השער לא הורשע לעבור
Tue, 18 Dec 2018 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, עינאבוס
Sat, 15 Dec 2018 בקעת הירדן: האם מתנחלים, או סתם חמדנים, מקימים בסתר עוד מאחז בלתי מורשה?
Thu, 1 Nov 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Sat, 29 Sep 2018 בקעת הירדן: הצבא מתנכל לפעילי זכויות אדם בשטח
Thu, 27 Sep 2018 הצבא הרשה לתושבי בורין לגשת לאדמותיהם.... לבדוק נזקי מתנחלים
Sat, 8 Sep 2018 בקעת הירדן: אלימות מתנחלים בגיבוי מוחלט של הצבא
Thu, 13 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Wed, 18 Jul 2018 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Thu, 2 Aug 2018 מחסומי מרכז הגדה: תמונת מצב (snapshot)
Sat, 4 Aug 2018 בקעת הירדן: ביקור בח'רבת מכחול ועין אל חילווה
Tue, 20 Mar 2018 בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת'
Tue, 24 Apr 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, עזון, צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Tue, 6 Mar 2018 חבלה - החיילים במשימה מאחרים לפתוח את שער המחסום
Tue, 27 Feb 2018 בורין (יצהר), חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Sat, 24 Feb 2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
Tue, 20 Feb 2018 בורין (יצהר), חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Thu, 15 Feb 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, חבלה (1393), זעתרה (צומת תפוח), מאדמא
Sat, 3 Feb 2018 בקעת הירדן: נמשכות ההתנכלויות והרדיפות אחרי הרועים
Sat, 20 Jan 2018 הכיבוש מתנער מאחריותו לחקלאים הפלסטינים בשטחי C
Thu, 23 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 16 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 9 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Sat, 21 Oct 2017 בקעת הירדן: המלחמה על הבית
Thu, 5 Oct 2017 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sat, 16 Sep 2017 גל ההפקעות בבקעה (סיכום לשבוע האחרון)
Thu, 24 Aug 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עינאבוס
Thu, 3 Aug 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 20 Jul 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 29 Jun 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 25 May 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Tue, 13 Jun 2017 בקעת הירדן: המאחז הבלתי מורשה סידר לעצמו אספקת מים ואין דין ואין דיין
Thu, 25 May 2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
Thu, 18 May 2017 הפגנה אלימה בחווארה.
Thu, 23 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, נבי אליאס
Thu, 16 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 9 Mar 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 2 Mar 2017 עסירה אל-קבלייה
Thu, 19 Jan 2017 דומא, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 19 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 12 Jan 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Tue, 6 Dec 2016 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Thu, 1 Dec 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Sun, 20 Nov 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 3 Nov 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מסחה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Thu, 27 Oct 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Tue, 18 Oct 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 6 Oct 2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Thu, 15 Sep 2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מחסום חבלה (1393), מעבר אליהו, נבי אליאס
Thu, 28 Jul 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 21 Jul 2016 דומא, זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת'
Tue, 12 Jul 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 19 Jul 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 14 Jul 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 9 Jun 2016 ג'אלוד, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 9 Jun 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Thu, 5 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ינסאפוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 12 May 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, מסחה, צומת ג'ית
Mon, 23 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 19 May 2016 ח'רבת מכחול
Sun, 8 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 5 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Thu, 28 Apr 2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Tue, 26 Apr 2016 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Thu, 31 Mar 2016 זעתרה (צומת תפוח), חאלת (ח'רבת) מכחול
Sun, 27 Mar 2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
Sun, 13 Mar 2016 צומת זעתרה, א-סאווייה, לובן א-שרקייה, זיתא, ג'מאעין
Thu, 25 Feb 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 18 Feb 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
Mon, 15 Feb 2016 תלפית, יתמא
Thu, 7 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Mon, 28 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 24 Dec 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Sun, 20 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), סינג'יל, א-זאויה, א-לבן א-שרקיה
Tue, 15 Dec 2015 מחסום זעתרה, מעלה אפריים, ביקור אצל חדידיה ואום ג'מאל
Mon, 7 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sun, 6 Dec 2015 יאסוף, אל-לובן א-שרקיה, זעתרה, סלפית
Mon, 30 Nov 2015 קוסרא, מג'דל בני פאדל
Sun, 29 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 26 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 26 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Mon, 23 Nov 2015 זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 23 Nov 2015 זעתרה (צומת תפוח), דומא
Wed, 18 Nov 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות) התעמרות לשם גירוש
Thu, 12 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Thu, 12 Nov 2015 אורנית, זעתרה, בית פוריכ, חווארה, עוורתא
Tue, 10 Nov 2015 בקעת הירדן. החרמת רכוש ושיגרת גירוש
Thu, 5 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Mon, 2 Nov 2015 סינג'ל, קבלאן
Mon, 2 Nov 2015 כביש 5 עד תפוח, חווארה, כביש 55 ומחסום חבלה,
Thu, 29 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
Mon, 26 Oct 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 20 Oct 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 1 Oct 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 1 Oct 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא
Thu, 17 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו
Thu, 17 Sep 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Wed, 16 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 3 Sep 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 3 Sep 2015 בקעת הירדן, ביקור אצל משפחות שבתיהן נהרסו בפקודת הצבא
Mon, 31 Aug 2015 א-לובן א-שרקיה, א-סאווייה
Thu, 20 Aug 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
Thu, 13 Aug 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 6 Aug 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עוורתא
Mon, 3 Aug 2015 זעתרה (צומת תפוח), דומא, קוסרא
Mon, 3 Aug 2015 דומא, קוסרא, צומת תפוח
Thu, 30 Jul 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Thu, 23 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Mon, 20 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 7 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 2 Jul 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא
Mon, 22 Jun 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 18 Jun 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Thu, 4 Jun 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
Wed, 3 Jun 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Mon, 1 Jun 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, ח'אלת מכחול
Thu, 21 May 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עוורתא
Thu, 14 May 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 7 May 2015 בורין (יצהר), ביתא, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון
Wed, 6 May 2015 זעתרה (צומת תפוח), יאסוף, יתמא
Mon, 4 May 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 30 Apr 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עוורתא
Mon, 27 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 21 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Wed, 15 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח)
Tue, 14 Apr 2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Wed, 8 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 31 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Mon, 30 Mar 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 26 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, פרעתא
Thu, 19 Mar 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון
Thu, 12 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, מעבר שומרון
Thu, 12 Mar 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Tue, 3 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה
Mon, 2 Mar 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Tue, 24 Feb 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 23 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון, עסלה
Thu, 19 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מסחה, עזבת אלטביב, עזון
Tue, 17 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 17 Feb 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 9 Feb 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 5 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Sun, 1 Feb 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 26 Jan 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 26 Jan 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 26 Jan 2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 22 Jan 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
Mon, 19 Jan 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 5 Jan 2015 ג'וריש, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 1 Jan 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
Mon, 29 Dec 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Thu, 25 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Thu, 18 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Thu, 18 Dec 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 4 Dec 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Mon, 1 Dec 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס
Sun, 30 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזבת אלטביב, עזון
Thu, 27 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Thu, 20 Nov 2014 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עוורתא, עינאבוס, קירה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה
Mon, 17 Nov 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), עקרבה
Thu, 13 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Wed, 5 Nov 2014 א-סאוויה
Mon, 3 Nov 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 23 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 23 Oct 2014 ג'ינסאפוט, זיתא/ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפר יאנון, עזון עתמה
Wed, 22 Oct 2014 זעתרה (צומת תפוח), יאסוף
Thu, 16 Oct 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, כפר עקרבה
Mon, 13 Oct 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Mon, 29 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס, עזון עתמה
Thu, 25 Sep 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, ענבתא
Mon, 22 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס
Thu, 18 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Mon, 15 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Mon, 8 Sep 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 8 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 4 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Mon, 1 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 28 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 21 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 21 Aug 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Mon, 18 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 17 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Thu, 14 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
Mon, 4 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 17 Jul 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 3 Jul 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 29 Jun 2014 מחסום זעתרה/צומת תפוח, ג'וריש
Thu, 26 Jun 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 24 Jun 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', קירה
Tue, 10 Jun 2014 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', קירה
Mon, 9 Jun 2014 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 8 Jun 2014 ג'וריש
Thu, 5 Jun 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 1 Jun 2014 ג'וריש, קוסרא, מג'דל, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 29 May 2014 אל אג'אג', זעתה, חמרה
Thu, 29 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 22 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 18 May 2014 עזבת אלטביב, ג'וריש, זעתרה
Thu, 15 May 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה
Tue, 13 May 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, מרדא
Thu, 8 May 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, עזון עתמה
Thu, 8 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 1 May 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה
Tue, 29 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Thu, 24 Apr 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 24 Apr 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 17 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה
Tue, 8 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 3 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Tue, 1 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס
Thu, 27 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 27 Mar 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 25 Mar 2014 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפר ת'לת', עינאבוס, קירה
Thu, 20 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
Wed, 19 Mar 2014 ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
Sun, 16 Mar 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון
Wed, 12 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', נבי אליאס, צומת ג'ית
Thu, 6 Mar 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון
Wed, 5 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Mon, 3 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 16 Feb 2014 כיפל חארס, יתמא, א-סאוויה.
Tue, 11 Feb 2014 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת'
Mon, 27 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יאסוף, תיאסיר
Sun, 19 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, צומת ג'ית
Thu, 16 Jan 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 9 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה
Tue, 7 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 2 Jan 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 31 Dec 2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Dec 2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
Tue, 24 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 24 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Thu, 19 Dec 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 17 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Tue, 17 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 16 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 10 Dec 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, קירה
Mon, 9 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חאלת מכחול, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Sun, 8 Dec 2013 בורין (יצהר), בית דג'ן, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Thu, 5 Dec 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Tue, 3 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עזון
Thu, 28 Nov 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא
Thu, 21 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה
Thu, 14 Nov 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 14.11.13, אחה"צ
Tue, 12 Nov 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 12.11.13, אחה"צ
Sun, 10 Nov 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום א' 10.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
Thu, 31 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 31.10.13, אחה"צ
Mon, 28 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.10.13, בוקר
Thu, 24 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.10.13, בוקר
Tue, 22 Oct 2013 ג'אלוד, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, נבי אליאס, יום ג' 22.10.13, צהריים
Mon, 21 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ב' 21.10.13, בוקר
Mon, 21 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ב' 21.10.13, בוקר
Wed, 16 Oct 2013 זעתרה/תפוח, ח'אלת מַכּחוּל, יום רביעי 16.10.3013, בוקר
Tue, 15 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 15.10.13, בוקר
Sun, 13 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 13.10.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 8.10.13, אחה"צ
Tue, 1 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
Thu, 26 Sep 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.9.13, בוקר
Tue, 24 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
Thu, 12 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.9.13, בוקר
Mon, 9 Sep 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 9.9.13, בוקר
Thu, 5 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.9.13, אחה"צ
Thu, 29 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.8.13, בוקר
Wed, 28 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 28.8.13, אחה"צ
Thu, 22 Aug 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, אחה"צ
Thu, 22 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
Sun, 18 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 18.8.13, בוקר
Thu, 15 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.8.13, בוקר
Tue, 13 Aug 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, צומת ג'ית
Thu, 8 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
Wed, 7 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום ד' 7.8.13, אחה"צ
Sun, 4 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
Thu, 1 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 1.8.13, בוקר
Mon, 29 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
Thu, 25 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
Thu, 18 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 18.7.13, בוקר
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.7.13, בוקר
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), יום ה' 11.7.13, אחה"צ
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
Tue, 9 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 7.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
Tue, 25 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
Sun, 23 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 23.6.13, בוקר
Tue, 18 Jun 2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
Thu, 13 Jun 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.6.13, אחה"צ
Sun, 9 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, אחה"צ
Thu, 30 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, בוקר
Mon, 27 May 2013 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ב' 27.5.13, בוקר
Sun, 26 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 26.5.13, בוקר
Tue, 21 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 21.5.13, בוקר
Thu, 16 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Thu, 16 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Thu, 16 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.5.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
Mon, 6 May 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 6.5.13, בוקר
Thu, 2 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, אחה"צ
Thu, 2 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, בוקר
Tue, 30 Apr 2013 דיר בלוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף
Sun, 28 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 28.4.13, בוקר
Wed, 24 Apr 2013 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), כפל חארת', קירה, יום ד' 24.4.13, בוקר
Thu, 18 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
Sun, 14 Apr 2013 בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 14.4.13, בוקר
Thu, 4 Apr 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.4.13, בוקר
Sun, 31 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
Sun, 31 Mar 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, עינאבוס, יום א' 31.3.13, בוקר
Sat, 30 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, שבת 30.3.13, אחה"צ
Thu, 21 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
Wed, 20 Mar 2013 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ד' 20.3.13, בוקר
Tue, 19 Mar 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Tue, 19 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 17.3.13, בוקר
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.3.13, אחה"צ
Thu, 7 Mar 2013 חבלה, חווארה, זעתרה, עזון עתמה, הפגנה במסוף אורנית, יום ה' 7.3.2013 אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.3.13, אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 3.3.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
Sun, 24 Feb 2013 סיור בכפרים: א-דיכ, דיר בלוט, 24.2.2013
Tue, 19 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
Thu, 14 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
Thu, 14 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 14.2.13, בוקר
Tue, 12 Feb 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 7.2.13, בוקר
Tue, 5 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 5.2.13, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2013 בורין (יצהר), זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, פונדוק, קירה יום ג' 5.2.13, בוקר
Sat, 2 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
Thu, 31 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום ד' 30.1.13, בוקר
Tue, 29 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
Tue, 29 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, פונדוק, נבי אליאס, יום ג' 29.1.13, בוקר
Mon, 28 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.1.13, בוקר
Sun, 27 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 27.1.13, בוקר
Tue, 22 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.1.13, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 17.1.13, בוקר
Mon, 14 Jan 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 14.1.13, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 13.1.13, בוקר
Thu, 10 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 10.1.13, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 3.1.13, בוקר
Tue, 1 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
Thu, 27 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2012 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, צומת תפוח יום ג' 25.12.12, בוקר
Thu, 20 Dec 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 20.12.12, בוקר
Mon, 17 Dec 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 17.12.12, בוקר
Thu, 13 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.12.12, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
Thu, 6 Dec 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 6.12.12, בוקר
Tue, 4 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 4.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2012 דוח סיור בכפרים - בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 27.11.12, בוקר
Mon, 26 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
Tue, 20 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
Thu, 15 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, יום ה' 15.11.12, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.11.12, בוקר
Mon, 5 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.11.12, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 4.11.12, בוקר
Thu, 1 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
Thu, 25 Oct 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 25.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עינאבוס, יום ג' 9.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה, יום ג' 9.10.12, אחה"צ
Wed, 3 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפל חארת', עזון, עזון עתמה, יום ד' 3.10.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
Thu, 27 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.9.12, בוקר
Thu, 20 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 20.9.12, אחה"צ
Thu, 13 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.9.12, בוקר
Tue, 11 Sep 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עינאבוס, יום ג' 11.9.12, בוקר
Sun, 9 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.9.12, אחה"צ
Thu, 6 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 6.9.12, אחה"צ
Wed, 5 Sep 2012 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, ענבתא, יום ד' 5.9.12, בוקר
Thu, 30 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.8.12, בוקר
Wed, 29 Aug 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זיתא, זעתרה, חארס, כיפ'ל חארת', עינאבוס, קירה, יום ד' 29.8.12, בוקר
Tue, 28 Aug 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 28.8.12, בוקר
Thu, 23 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
Sun, 19 Aug 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.8.12, אחה"צ
Sat, 18 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 18.8.12, אחה"צ
Thu, 16 Aug 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.8.12, בוקר
Thu, 9 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.8.12, בוקר
Tue, 7 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, בידיא יום ג' 7.8.12, בוקר
Sun, 5 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
Thu, 2 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.8.12, בוקר
Tue, 31 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, בידיא יום ג' 31.7.12, בוקר
Thu, 26 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 26.7.12, אחה"צ
Thu, 19 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.7.12, בוקר
Tue, 17 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 17.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ב' 16.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
Sat, 14 Jul 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 14.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ה' 12.7.12, בוקר
Mon, 9 Jul 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
Sun, 8 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 8.7.12, אחה"צ
Thu, 5 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.7.12, בוקר
Tue, 3 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 3.7.12, בוקר
Sat, 30 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
Thu, 21 Jun 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 21.6.12, בוקר
Sun, 17 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 17.6.12, אחה"צ
Sun, 17 Jun 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 17.6.12, בוקר
Thu, 14 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
Tue, 12 Jun 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ג' 12.6.12, אחה"צ
Sat, 9 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
Tue, 5 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה,קבלאן, יום ג' 5.6.12, אחה"צ
Mon, 4 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, אחה"צ
Sun, 3 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 3.6.12, אחה"צ
Thu, 31 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Thu, 31 May 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Wed, 30 May 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, קירה, יום ד' 30.5.12, בוקר
Tue, 29 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ג' 29.5.12, בוקר
Mon, 28 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
Sat, 26 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Tue, 22 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 22.5.12, אחה"צ
Tue, 22 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 22.5.12, בוקר
Tue, 15 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 15.5.12, בוקר
Tue, 15 May 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.5.12, אחה"צ
Tue, 15 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), יום ג' 15.5.12, אחה"צ נערים עם מטעני צינור
Mon, 14 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 14.5.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, בוקר
Tue, 8 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 8.5.12, בוקר
Mon, 7 May 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 7.5.12, בוקר
Sat, 5 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 5.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, עיזבת א'טביב יום ד' 2.5.12, אחה"צ
Tue, 1 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', יום ג' 1.5.12, בוקר
Tue, 1 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 1.5.12, אחה"צ
Mon, 30 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
Sun, 29 Apr 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 29.4.12, אחה"צ
Thu, 26 Apr 2012 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.4.12, בוקר
Sat, 21 Apr 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 21.4.12, בוקר
Sun, 15 Apr 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
Thu, 12 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.4.12, בוקר
Sat, 31 Mar 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), שבת 31.3.12, בוקר
Tue, 27 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 27.3.12, בוקר
Sun, 25 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
Tue, 20 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 20.3.12, בוקר
Sat, 17 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר תאנים, עוורתא, ענבתא, שבת 17.3.12, בוקר
Thu, 15 Mar 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 15.3.12, בוקר
Wed, 14 Mar 2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
Tue, 13 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, יום ג' 13.3.12, בוקר
Sun, 11 Mar 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום א' 11.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 5.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 5.3.12, בוקר
Sat, 3 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, שבת 3.3.12, בוקר
Sat, 18 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 18.2.12, בוקר
Thu, 16 Feb 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 16.2.12, בוקר
Wed, 15 Feb 2012 א-דיק, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 15.2.12, בוקר
Tue, 14 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 14.2.12, בוקר
Sat, 4 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
Thu, 2 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, אחה"צ
Thu, 2 Feb 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.2.12, בוקר
Sun, 22 Jan 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
Thu, 19 Jan 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, בוקר
Tue, 17 Jan 2012 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 17.1.12, בוקר
Sat, 14 Jan 2012 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, ענבתא, שבת 14.1.12, בוקר
Tue, 10 Jan 2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 10.1.12, בוקר
Tue, 10 Jan 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 10.1.12, בוקר
Thu, 5 Jan 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.1.12, בוקר
Mon, 2 Jan 2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, בוקר
Mon, 26 Dec 2011 בית פוריכ, ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.12.11, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
Thu, 22 Dec 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, בוקר
Sun, 18 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 18.12.11, אחה"צ
Tue, 13 Dec 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
Mon, 12 Dec 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Sat, 10 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, סלפית, קלנדיה, שבת 10.12.11, בוקר
Thu, 8 Dec 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.12.11, בוקר
Thu, 8 Dec 2011 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 8.12.11, אחה"צ
Mon, 28 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
Sat, 26 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 26.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Sat, 12 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 12.11.11, בוקר
Thu, 10 Nov 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.11.11, בוקר
Tue, 8 Nov 2011 מחסום סלפית, כביש 60 דרומה, כביש 458, התנחלויות ומאחזים 'גוש שילה', יום ג' 8.11.11, אחה"צ
Sun, 6 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
Sat, 5 Nov 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, שבת 5.11.11, בוקר
Thu, 3 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עוורתא
Mon, 31 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 31.10.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום א' 30.10.11, בוקר
Sat, 29 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
Thu, 27 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ה' 27.10.11, אחה"צ
Thu, 27 Oct 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.10.11, בוקר
Mon, 24 Oct 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 24.10.11, בוקר
Sat, 22 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
Tue, 18 Oct 2011 חבלה, חווארה, עוורתא, ביתא, זעתרא יום ג' 18.10.11, בוקר
Tue, 18 Oct 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עורטא, יום ג' 18.10.11, אחה"צ
Sun, 16 Oct 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), תיאסיר, יום א' 16.10.11, בוקר
Sat, 15 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 15.10.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.10.11, בוקר
Wed, 5 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 5.10.11, בוקר
Sat, 1 Oct 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 1.10.11, בוקר
Thu, 29 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 29.9.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
Sun, 25 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Sat, 24 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, שבת 24.9.11, בוקר
Thu, 22 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, אחה"צ
Wed, 21 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 21.9.11, בוקר
Thu, 15 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.9.11, בוקר
Sat, 10 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Thu, 1 Sep 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 1.9.11, בוקר
Thu, 1 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.9.11, אחה"צ
Thu, 18 Aug 2011 בורין/יצהר, בית פוריכ, זעתרה/תפוח, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 18.8.11, בוקר
Sat, 13 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), עורטא, תיאסיר, שבת 13.8.11, בוקר
Thu, 11 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
Thu, 4 Aug 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.8.11, בוקר
Sun, 24 Jul 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 24.7.11, אחה"צ
Sat, 23 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
Thu, 21 Jul 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, מת"ק חווארה, יום ה' 21.7.11, בוקר
Thu, 21 Jul 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.7.11, בוקר
Sun, 10 Jul 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 10.7.11, אחה"צ
Sat, 9 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
Thu, 30 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 30.6.11, בוקר
Sun, 26 Jun 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Thu, 16 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.06.11, בוקר
Sat, 11 Jun 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 11.6.11, בוקר
Thu, 2 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.6.11, בוקר
Thu, 26 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.5.11, בוקר
Thu, 26 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 26.5.11, אחה"צ
Sun, 22 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.5.11, אחה"צ
Sat, 21 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
Thu, 19 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.5.11, בוקר
Mon, 16 May 2011 ג'יוס, פלאמיה, חווארה והכבישים שביניהם
Sun, 15 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום א' 15.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
Sun, 8 May 2011 בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון, שבי שומרון, יום א' 8.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Sun, 1 May 2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
Thu, 28 Apr 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 28.4.11, בוקר
Tue, 26 Apr 2011 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.4.11, בוקר
Thu, 21 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Wed, 20 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Sun, 10 Apr 2011 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.4.11, אחה"צ
Sun, 10 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), עורטא, יום א' 10.4.11, בוקר
Fri, 8 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.4.11, בוקר
Thu, 7 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
Wed, 6 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפר א-דיק, עורטא, יום ד' 6.4.11, בוקר
Thu, 24 Mar 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.3.11, בוקר
Thu, 24 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
Tue, 22 Mar 2011 בית פוריכ, חווארה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, בוקר
Sun, 20 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.3.11, בוקר
Thu, 17 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
Sun, 13 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
Thu, 10 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
Thu, 3 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 3.3.11, בוקר
Sun, 27 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.2.11, אחה"צ
Sat, 26 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 26.2.11, אחה"צ
Thu, 24 Feb 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.2.11, בוקר
Thu, 24 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
Wed, 23 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 23.2.11, אחה"צ
Thu, 17 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, צומת ג'ית, יום ה' 17.2.11, בוקר
Tue, 15 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
Fri, 11 Feb 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Thu, 10 Feb 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.2.11, בוקר
Thu, 27 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
Sun, 23 Jan 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 23.1.11, בוקר
Thu, 20 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 20.1.11, אחה"צ
Sat, 15 Jan 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שבת 15.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Wed, 12 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 12.1.11, אחה"צ
Tue, 11 Jan 2011 חבלה, חווארה, יום ג' 11.1.11, בוקר
Thu, 30 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 30.12.10, בוקר
Wed, 29 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 אזור קלקיליה , שכם
Thu, 23 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ה' 23.12.10, אחה"צ
Tue, 21 Dec 2010 בית פוריכ, יום ג' 21.12.10, בוקר
Thu, 16 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.12.10, בוקר
Wed, 15 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
Thu, 9 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 9.12.10, אחה"צ
Thu, 2 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 2.12.10, בוקר
Tue, 30 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ג' 30.11.10, אחה"צ
Sun, 28 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, תיאסיר, יום א' 28.11.10, אחה"צ
Sun, 28 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 28.11.10, בוקר
Thu, 25 Nov 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
Fri, 19 Nov 2010 יום ו' 19.11.10, בוקר
Thu, 11 Nov 2010 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 11.11.10, אחה"צ
Wed, 10 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 10.11.10, אחה"צ
Thu, 4 Nov 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.11.10, בוקר
Thu, 21 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.10.10, אחה"צ
Thu, 21 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 21.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 10.10.10, בוקר
Thu, 7 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
Thu, 23 Sep 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 23.9.10, בוקר
Wed, 22 Sep 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.9.10, בוקר
Fri, 17 Sep 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 17.9.10, בוקר
Sat, 11 Sep 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, מעבר שומרון
Thu, 9 Sep 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.9.10, בוקר
Thu, 2 Sep 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.9.10, אחה"צ
Sat, 21 Aug 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, יום ש' 21.8.10, בוקר
Thu, 12 Aug 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 12.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Tue, 3 Aug 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.8.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.7.10, בוקר
Thu, 22 Jul 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ה' 22.7.10, בוקר
Tue, 20 Jul 2010 זעתרה (תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ג' 20.7.10, בוקר
Sat, 17 Jul 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, יום ש' 17.7.10, אחה"צ
Thu, 15 Jul 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.7.10, בוקר
Tue, 13 Jul 2010 זעתרה (תפוח), עזון עתמה, יום ג' 13.7.10, אחה"צ
Thu, 8 Jul 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Sat, 3 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 3.7.10, בוקר
Thu, 1 Jul 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 1.7.10, בוקר
Wed, 30 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
Sun, 27 Jun 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
Thu, 24 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.6.10, אחה"צ
Wed, 23 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.6.10, אחה"צ
Wed, 23 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ד' 23.6.10, בוקר
Thu, 17 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.6.10, בוקר
Wed, 16 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.6.10, אחה"צ
Mon, 14 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
Sun, 13 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.6.10, אחה"צ
Sun, 13 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
Wed, 9 Jun 2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
Tue, 8 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, יום ג' 8.6.10, בוקר
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
Sun, 6 Jun 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Wed, 2 Jun 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
Sun, 30 May 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 30.5.10, בוקר
Sat, 29 May 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.5.10, בוקר
Thu, 27 May 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 24.5.10, בוקר
Sun, 23 May 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.5.10, אחה"צ
Sun, 23 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 23.5.10, אחה"צ
Thu, 20 May 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, חמרה, מעלה אפרים, יום א' 16.5.10, אחה"צ
Thu, 13 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 10.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Thu, 6 May 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ה' 6.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, אחה"צ
Wed, 5 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 5.5.10, בוקר
Sun, 2 May 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 2.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Wed, 28 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
Tue, 27 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 27.4.10, בוקר
Tue, 27 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.4.10, בוקר
Mon, 26 Apr 2010 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שבי שומרון, יום ב' 26.4.10, בוקר
Sun, 25 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.4.10, בוקר
Thu, 22 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
Thu, 22 Apr 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Sun, 18 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Tue, 13 Apr 2010 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 13.4.10, אחה"צ
Mon, 12 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.4.10, אחה"צ
Thu, 8 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.4.10, אחה"צ
Thu, 8 Apr 2010 צומת ג'ית, חווארה, זעתרה (צומת תפוח), בית פוריכּ, עוורתא, בורין (יצהר)
Wed, 7 Apr 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Thu, 1 Apr 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
Wed, 31 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 31.3.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 28.3.10, בוקר
Thu, 25 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 25.3.10, בוקר
Thu, 25 Mar 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.3.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.3.10, אחה"צ
Sun, 21 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
Thu, 18 Mar 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Wed, 17 Mar 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Tue, 16 Mar 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, בוקר
Thu, 11 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
Tue, 9 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, אחה"צ
Mon, 8 Mar 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עורטא, יום ב' 8.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
Wed, 3 Mar 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Mon, 1 Mar 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 25.2.10, בוקר
Thu, 25 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 25.2.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 23.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 בית איבא, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 22.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.2.10, בוקר
Fri, 12 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 12.2.10, בוקר
Fri, 12 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 12.2.10, בוקר
Wed, 10 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Tue, 9 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Tue, 9 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Mon, 8 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 8.2.10, אחה"צ
Mon, 8 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 8.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Thu, 4 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ד' 3.2.10, בוקר
Wed, 3 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.2.10, אחה"צ
Tue, 2 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
Tue, 2 Feb 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Mon, 1 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.2.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Thu, 28 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, אחה"צ
Wed, 27 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 27.1.10, אחה"צ
Mon, 25 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
Sun, 24 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 24.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Wed, 20 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.1.10, אחה"צ
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
Mon, 18 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Thu, 14 Jan 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.1.10, בוקר
Tue, 12 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
Tue, 12 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.1.10, בוקר
Thu, 7 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 7.1.10, אחה"צ
Wed, 6 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 6.1.10, בוקר
Wed, 6 Jan 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.1.10, אחה"צ
Sun, 3 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.1.10, אחה"צ
Fri, 1 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 31.12.09, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Wed, 30 Dec 2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ד' 30.12.09, אחה"צ
Tue, 29 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
Mon, 28 Dec 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Wed, 23 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
Wed, 23 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
Tue, 22 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
Mon, 21 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
Mon, 21 Dec 2009 זעתרה (תפוח), יום ב' 21.12.09, בוקר
Sun, 20 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 20.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 17.12.09, בוקר
Thu, 17 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Tue, 15 Dec 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Thu, 10 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.12.09, אחה"צ
Tue, 8 Dec 2009 בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), יום ג' 8.12.09, אחה"צ
Tue, 8 Dec 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 8.12.09, בוקר
Mon, 7 Dec 2009 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 בורין (יצהר), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
Tue, 1 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
Mon, 30 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Sun, 29 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
Thu, 26 Nov 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.11.09, בוקר
Thu, 19 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 15.11.09, אחה"צ
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 15.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 12.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 12.11.09, אחה"צ
Wed, 11 Nov 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 11.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 9.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Sun, 8 Nov 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
Mon, 2 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.10.09, בוקר
Mon, 26 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום א' 25.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 25.10.09, בוקר
Fri, 23 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 23.10.09, בוקר
Thu, 22 Oct 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
Tue, 20 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Fri, 16 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.10.09, בוקר
Thu, 15 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
Thu, 8 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 8.10.09, בוקר
Wed, 7 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ד' 7.10.09, אחה"צ
Wed, 7 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 7.10.09, בוקר
Tue, 6 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.10.09, אחה"צ
Sun, 4 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
Thu, 1 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
Sun, 20 Sep 2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 20.9.09, אחה"צ
Thu, 17 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
Wed, 16 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.9.09, בוקר
Thu, 10 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.9.09, בוקר
Wed, 9 Sep 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
Tue, 8 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.8.09, בוקר
Mon, 31 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.8.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Thu, 27 Aug 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.8.09, בוקר
Wed, 26 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 24.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 זעתרה (תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Thu, 20 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 20.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 19.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.8.09, בוקר
Sat, 15 Aug 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.8.09, בוקר
Thu, 13 Aug 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 13.8.09, בוקר
Tue, 11 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 11.8.09, אחה"צ
Tue, 11 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 11.8.09, בוקר
Mon, 10 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 10.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 5.8.09, בוקר
Tue, 4 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Sun, 2 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.7.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.7.09, אחה"צ
Tue, 28 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, שבי שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.7.09, אחה"צ
Sun, 26 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
Thu, 23 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Wed, 22 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Sun, 19 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.7.09, בוקר
Sun, 19 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.7.09, אחה"צ
Thu, 16 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 16.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, אחה"צ
Tue, 14 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 12.7.09, בוקר
Sun, 12 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
Thu, 9 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 9.7.09, אחה"צ
Sun, 5 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 5.7.09, אחה"צ
Sun, 5 Jul 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 5.7.09, בוקר
Fri, 3 Jul 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 3.7.09, בוקר
Thu, 2 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 2.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.6.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Mon, 29 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
Sat, 27 Jun 2009 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עטארה, ענאתא, שבת 27.6.09, אחה"צ
Thu, 25 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
Wed, 24 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 24.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Mon, 22 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 22.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
Wed, 17 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 17.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 16.6.09, בוקר
Mon, 15 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sat, 13 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 13.6.09, אחה"צ
Thu, 11 Jun 2009 זעתרה (תפוח), עזון עתמה, יום ה' 11.6.09, בוקר
Thu, 11 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Tue, 9 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 9.6.09, בוקר
Mon, 8 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ב' 8.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.6.09, בוקר
Wed, 3 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Sun, 31 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.5.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Wed, 27 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 27.5.09, אחה"צ
Wed, 27 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.5.09, בוקר
Mon, 25 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 25.5.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.5.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
Thu, 21 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.5.09, בוקר
Wed, 20 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 20.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 19.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 18.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 17.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 14.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Wed, 13 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.5.09, בוקר
Sun, 10 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
Wed, 6 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Fri, 1 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 30.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Tue, 28 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.4.09, בוקר
Mon, 27 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 27.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.4.09, בוקר
Wed, 22 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
Tue, 21 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
Mon, 20 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Fri, 17 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 17.4.09, בוקר
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.4.09, בוקר
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
Tue, 14 Apr 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 14.4.09, בוקר
Mon, 13 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.4.09, בוקר
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
Wed, 8 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 8.4.09, בוקר
Tue, 7 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ה' 2.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Mon, 30 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 29.3.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 26.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
Tue, 24 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ג' 24.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 23.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 22.3.09, אחה"צ
Sat, 21 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, בוקר
Sat, 21 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Wed, 18 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 18.3.09, אחה"צ
Tue, 17 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
Mon, 16 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.3.09, בוקר
Tue, 10 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 10.3.09, בוקר
Tue, 10 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 8.3.09, בוקר
Sat, 7 Mar 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 7.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.3.09, בוקר
Mon, 2 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.3.09, בוקר
Sun, 1 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.3.09, אחה"צ
Sun, 1 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 1.3.09, בוקר
Fri, 27 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 27.2.09, בוקר
Thu, 26 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 26.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Mon, 23 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
Sun, 22 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 17.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
Mon, 16 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
Mon, 16 Feb 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.2.09, בוקר
Sat, 14 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 14.2.09, אחה"צ
Fri, 13 Feb 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 13.2.09, בוקר
Thu, 12 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.2.09, בוקר
Thu, 12 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, בוקר
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
Mon, 9 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.2.09, בוקר
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 5.2.09, בוקר
Wed, 4 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
Tue, 3 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, בוקר
Mon, 2 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.2.09, בוקר
Sun, 1 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.2.09, בוקר
Sat, 31 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 31.1.09, בוקר
Thu, 29 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.1.09, אחה"צ
Thu, 29 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.1.09, בוקר
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, בוקר
Tue, 27 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Tue, 27 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.1.09, בוקר
Sun, 25 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, בוקר
Sun, 25 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, אחה"צ
Sat, 24 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.1.09, בוקר
Thu, 22 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, שער שומרון (קאסם), תיאסיר, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, בוקר
Mon, 19 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.1.09, בוקר
Sun, 18 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 18.1.09, בוקר
Fri, 16 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.1.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.1.09, בוקר
Wed, 14 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.1.09, אחה"צ
Wed, 14 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 14.1.09, בוקר
Tue, 13 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, אחה"צ
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, בוקר
Sun, 11 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.1.09, בוקר
Sat, 10 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, אחה"צ
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 8.1.09, בוקר
Tue, 6 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.1.09, אחה"צ
Sun, 4 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.1.09, בוקר
Thu, 1 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 1.1.09, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Tue, 30 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.12.08, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Mon, 29 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
Sun, 28 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 28.12.08, בוקר
Fri, 26 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 26.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 23.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 22.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 22.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), יום א' 21.12.08, בוקר
Sat, 20 Dec 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
Sat, 20 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, אחה"צ
Thu, 18 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.12.08, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Wed, 17 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 17.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.12.08, אחה"צ
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.12.08, בוקר
Sun, 14 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.12.08, בוקר
Thu, 11 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
Wed, 10 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 10.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 9.12.08, בוקר
Mon, 8 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
Sun, 7 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.12.08, בוקר
Wed, 3 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Fri, 28 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 28.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Thu, 27 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.11.08, בוקר
Wed, 26 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 25.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, בוקר
Thu, 20 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, בוקר
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, אחה"צ
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.11.08, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
Mon, 17 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, בוקר
Sun, 16 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.11.08, בוקר
Sat, 15 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 15.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
Mon, 10 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.11.08, בוקר
Fri, 7 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 7.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, בוקר
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 2.11.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.10.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 29.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 28.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Tue, 21 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 21.10.08, בוקר
Mon, 20 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
Mon, 20 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.10.08, בוקר
Sun, 19 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Wed, 15 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 15.10.08, אחה"צ
Tue, 14 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 14.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, בוקר
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Wed, 8 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 8.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 6.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 2.10.08, בוקר
Wed, 1 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Tue, 30 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
Mon, 29 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.9.08, אחה"צ
Sun, 28 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 28.9.08, אחה"צ
Sun, 28 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 28.9.08, בוקר
Sat, 27 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 27.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.9.08, בוקר
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Sun, 21 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 14.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Mon, 8 Sep 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 8.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 7.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.9.08, בוקר
Fri, 5 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Tue, 26 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 26.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Fri, 22 Aug 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 22.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 21.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 19.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, בוקר
Tue, 12 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 11.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sat, 9 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 9.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 7.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 4.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Thu, 31 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.7.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
Mon, 28 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Fri, 25 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ו' 25.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.7.08, בוקר
Sat, 19 Jul 2008 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 19.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Thu, 17 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
Sun, 13 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.7.08, בוקר
Fri, 11 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Tue, 8 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 7.7.08, אחה"צ
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 6.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 3.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 29.6.08, בוקר
Fri, 27 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 27.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 25.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.6.08, בוקר
Mon, 23 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, בוקר
Sat, 21 Jun 2008 בית פוריכ, ג'בע (ליל), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 21.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 18.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 17.6.08, בוקר
Mon, 16 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עורטא, יום א' 15.6.08, בוקר
Fri, 13 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 13.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 11.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.6.08, בוקר
Thu, 5 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.6.08, בוקר
Wed, 4 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 2.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, בוקר
Fri, 30 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 29.5.08, אחה"צ
Thu, 29 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 26.5.08, אחה"צ
Mon, 26 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.5.08, בוקר
Sat, 17 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 17.5.08, בוקר
Fri, 16 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 16.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 12.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 11.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Tue, 6 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 5.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 4.5.08, בוקר
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, בוקר
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, אחה"צ
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, בוקר
Tue, 22 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.4.08, אחה"צ
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Sat, 12 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 12.4.08, בוקר
Fri, 11 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 3.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.3.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 27.3.08, בוקר
Wed, 26 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, בוקר
Tue, 25 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר
Sat, 22 Mar 2008 זעתרה (תפוח), יום ש' 22.3.08, בוקר
Fri, 21 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 21.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.3.08, בוקר
Tue, 18 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, בוקר
Sat, 15 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Sun, 9 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.3.08, בוקר
Fri, 7 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), יום ו' 7.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 28.2.08, בוקר
Thu, 28 Feb 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עזון, יום ג' 26.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Fri, 22 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 22.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
Wed, 20 Feb 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Sun, 17 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 17.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
Wed, 13 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
Sun, 10 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.2.08, בוקר
Fri, 8 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בורין (יצהר), בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Wed, 30 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Fri, 25 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 25.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 21.1.08, בוקר
Sat, 19 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 19.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 10.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, בוקר
Tue, 1 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Sun, 30 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.12.07, בוקר
Sat, 29 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
Fri, 28 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 28.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Wed, 19 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ג' 18.12.07, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Sun, 16 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.12.07, בוקר
Fri, 14 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 14.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, בוקר
Wed, 12 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
Sun, 9 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.12.07, בוקר
Sat, 8 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 8.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 4.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
Fri, 30 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.11.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.11.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, בוקר
Tue, 27 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.11.07, בוקר
Sat, 24 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.11.07, בוקר
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 18.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sat, 17 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 17.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
Wed, 14 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, בוקר
Fri, 9 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 9.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Tue, 6 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 1.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 1.11.07, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, אחה"צ
Sun, 28 Oct 2007 א-ראם, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 28.10.07, בוקר
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, בוקר
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, בוקר
Wed, 17 Oct 2007 שכם, יום ד' 17.10.07, בוקר
Wed, 17 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
Tue, 16 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 15.10.07, בוקר
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Fri, 5 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Wed, 3 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 3.10.07, אחה"צ
Mon, 1 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.10.07, בוקר
מחסום זעתרה (צומת תפוח)
Tue, 30 Jan 2007 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 25 Jan 2007 בית פוריק לסגור כפר בלילה. למה? כי אפשר... אפילו שאסור.
Mon, 20 Mar 2006 ביתא, חווארה ובית פוריק
Tue, 31 Jan 2006 בית פוריכּ, חווארה, זעתרה (צומת תפוח)
Wed, 14 Dec 2005 חווארה, בית פוריק. אמצע הגדה, והתנועה אסורה לפלסטינים רבים
Thu, 30 Dec 2004 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Wed, 29 Dec 2004 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Wed, 29 Dec 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Sun, 21 Mar 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Mon, 8 Mar 2004 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח)
Sat, 6 Mar 2004 זעתרה (צומת תפוח)
Sun, 1 Feb 2004 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 29 Jan 2004 זעתרה (צומת תפוח)