Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר אטי

Tue, 28 Dec 2021 כביש 611: יותר ויותר עוברים דרך הגדר
Sun, 17 Oct 2021 בית לחם: ליהודים הילולת רחל אמנו, לפלסטינים אסון
Wed, 1 Sep 2021 קלנדיה - המתנה מתסכלת לעוברים במחסום בכלי הרכב וברגל
Sun, 8 Aug 2021 סיור בשכונות פלסטיניות ומחסומים במזרח ירושלים
Tue, 3 Aug 2021 קלנדיה - בוקר עמוס מאוד כנראה בגלל תקלת מחשב
Sun, 20 Jun 2021 התנחלות אפרת הענקית: כוונות גלויות להתפשטות מאסיבית
Tue, 13 Apr 2021 מחסומי הצפון: סיפוח זוחל, דגלים ורמדאן
Sun, 18 Apr 2021 מחסום טורה: הרמזור מתחלף לירוק בגלל הצעקות
Mon, 23 Nov 2020 קלנדיה - תורים ארוכים. רק חלק מעמדות הבידוק פעיל
Wed, 11 Nov 2020 קלנדיה – רק חלק מעמדות הבידוק פעילות ושוב יש תורים ארוכים
Sun, 28 Jun 2020 קלנדיה - שוב תורים ארוכים בכניסה למחסום
Sun, 1 Mar 2020 ביתא - ראיון עם ראש העיר לאחר האירוע האלים ב- 28 בפברואר 2020
Thu, 20 Feb 2020 מחסום ברטעה: חזר להיות פעיל מאוד בבקרים
Wed, 1 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 11 Nov 2019 עציון: קצב מתן האישורים איטי מאד
Thu, 22 Aug 2019 22.8.2019 מחסום ברטעה: התקבלנו בידידות רבה
Wed, 7 Aug 2019 מת"ק עציון מספק שירות איטי מאוד, ומאוד לא יעיל - וכולם יושבים בשקט!
Wed, 19 Jun 2019 ענאתא-שועפאט
Mon, 17 Jun 2019 מחסומי הצפון, יעבד-דותן: תנועה ערה לשני הכיוונים, אין חיילים ואין בדיקות
Tue, 2 Apr 2019 אל ג'יב - דז'ה וו (כמו קלנדיה הישן)
Wed, 13 Mar 2019 מחסומי הצפון, טורה = לא מרקם ולא חיים
Sun, 10 Mar 2019 חיילים דתיים במחסום יעבד דותן מתעמרים בעוברים
Sun, 10 Mar 2019 ארתאח - אישה אמרה שכמעט נחנקה בדוחק
Tue, 19 Feb 2019 קלנדיה - משמרת אחרונה במתקן הישן?
Sun, 3 Feb 2019 מחסומי הצפון, בברטעה פקק בקצה המכלאה החדשה והמפוארת
Mon, 14 Jan 2019 קלנדיה - לא הייתה תזוזה קדימה בשרוולים ולא התקדמות דרך שלוש המכלאות - החייל בעמדת הבידוק נרדם
Sun, 6 Jan 2019 קור עז ותנועה איטית בקלנדיה
Tue, 8 Jan 2019 קלנדיה - מעבר אטי, תורים ארוכים, רוח מקפיאה
Wed, 2 Jan 2019 קלנדיה - עומס וצפיפות, תורים ארוכים בקור מקפיא
Sun, 30 Dec 2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
Tue, 11 Dec 2018 קלנדיה - תורים ארוכים התקדמות אטית
Wed, 21 Nov 2018 קלנדיה. השער ההומניטרי נפתח באיחור ונסגר לפני שכל הנזקקים לו עברו
Tue, 25 Sep 2018 מחסום אליהו - הכלב יצא להפסקת ארוחת בוקר
Tue, 4 Sep 2018 קלנדיה - שיגרה של כיבוש
Tue, 22 May 2018 קלנדיה, רמדאן, צפיפות, מעבר איטי, כעס וייאוש
Tue, 8 May 2018 קלנדיה
Mon, 16 Apr 2018 קלנדיה
Tue, 27 Mar 2018 קלנדיה: פשוט זוועה 2
Tue, 6 Mar 2018 קלנדיה - תורים ארוכים, כעס, עצבנות ודחיפות
Tue, 6 Feb 2018 קלנדיה
Mon, 29 Jan 2018 קלנדיה
Sun, 4 Feb 2018 ארתאח (שער אפרים) - כרגיל המתנה ארוכה למעבר והמתנה ארוכה להסעה
Wed, 10 Jan 2018 בוקר עמוס ביותר בקלנדיה
Tue, 26 Dec 2017 קלנדיה
Sun, 29 Oct 2017 קלנדיה
Fri, 20 Oct 2017 קלנדיה
Tue, 3 Oct 2017 קלנדיה - בוקר לא עמוס במיוחד
Mon, 18 Sep 2017 קלנדיה - בוקר איטי מאוד ועמוס
Sat, 9 Sep 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 20 Aug 2017 קלנדיה - הרהורים על משטר ההיתרים
Tue, 15 Aug 2017 מחסום קלנדיה: פתאום אין שער הומניטרי!
Tue, 8 Aug 2017 קלנדיה
Tue, 8 Aug 2017 דוחק, אווירה דחוסה ואלימות במחסום בקלנדיה
Sat, 15 Jul 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Mon, 17 Jul 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Tue, 11 Jul 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Tue, 23 May 2017 קלנדיה תורים ארוכים בתוך המתחם - לא נראים לעין
Tue, 16 May 2017 קלנדיה
Sun, 21 May 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 18 May 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 10 May 2017 קלנדיה
Fri, 12 May 2017 קלנדיה - מלוכלך ורועש
Thu, 20 Apr 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Fri, 31 Mar 2017 קלנדיה
Tue, 21 Mar 2017 קלנדיה
Wed, 22 Mar 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 16 Mar 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Tue, 7 Feb 2017 קלנדיה
Wed, 25 Jan 2017 קלנדיה
Mon, 2 Jan 2017 קלנדיה
Tue, 20 Dec 2016 קלנדיה
Sun, 18 Dec 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Tue, 6 Dec 2016 קלנדיה
Sun, 25 Sep 2016 קלנדיה
Tue, 20 Sep 2016 קלנדיה
Thu, 25 Aug 2016 בית לחם (300)
Mon, 29 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 15 Aug 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Fri, 5 Aug 2016 בית לחם (300)
Sun, 31 Jul 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Tue, 19 Jul 2016 קלנדיה
Sun, 24 Jul 2016 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 14 Jul 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Sun, 17 Jul 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Mon, 6 Jun 2016 מת"ק עציון
Sun, 29 May 2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Sat, 28 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 19 May 2016 ברטעה, עאנין: משטרת האופנה מכה שנית
Tue, 17 May 2016 קלנדיה
Thu, 5 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Sun, 17 Apr 2016 קלנדיה
Tue, 5 Apr 2016 קלנדיה
Sat, 19 Mar 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 13 Mar 2016 חשמונאים (ניעלין)
Sun, 28 Feb 2016 קלנדיה
Fri, 19 Feb 2016 חשמונאים (ניעלין)
Mon, 15 Feb 2016 חבלה
Sun, 14 Feb 2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Wed, 10 Feb 2016 קלנדיה
Wed, 10 Feb 2016 חבלה
Wed, 3 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 12 Jan 2016 חמרה (בקעות)
Mon, 11 Jan 2016 מחסום הזיתים (623), מחסום החממות (609), עתיל
Tue, 5 Jan 2016 בית אמין, (מס' 1447) חבלה, עזון
Sun, 3 Jan 2016 קלנדיה
Mon, 21 Dec 2015 חבלה, עזון, עסלה
Sun, 6 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 1 Dec 2015 קלנדיה
Sun, 29 Nov 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא
Sun, 29 Nov 2015 ענאתא-שועפאט, קלנדיה
Wed, 28 Oct 2015 קלנדיה
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Thu, 8 Oct 2015 חבלה
Thu, 20 Aug 2015 קלנדיה
Mon, 17 Aug 2015 קלנדיה
Tue, 4 Aug 2015 קלנדיה
Sat, 1 Aug 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Sun, 26 Jul 2015 חבלה
Mon, 6 Jul 2015 קלנדיה
Fri, 26 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 25 Jun 2015 מת"ק עציון
Thu, 25 Jun 2015 קלנדיה
Sun, 17 May 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 14 May 2015 קלנדיה
Tue, 12 May 2015 מעבר אייל
Thu, 30 Apr 2015 קלנדיה
Thu, 16 Apr 2015 קלנדיה
Wed, 8 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 2 Apr 2015 מת"ק עציון
Fri, 27 Mar 2015 קלנדיה
Sun, 22 Mar 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 19 Mar 2015 קלנדיה
Tue, 17 Mar 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Mon, 16 Mar 2015 קלנדיה
Sun, 15 Mar 2015 קלנדיה
Fri, 13 Mar 2015 בית לחם (300)
Mon, 9 Mar 2015 חבלה, עזון עתמה, עסלה
Mon, 9 Mar 2015 קלנדיה
Fri, 6 Mar 2015 קלנדיה
Thu, 5 Feb 2015 קלנדיה
Wed, 4 Feb 2015 קלנדיה
Wed, 4 Feb 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 29 Jan 2015 מת"ק עציון
Sun, 25 Jan 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 25 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Fri, 23 Jan 2015 קלנדיה
Fri, 16 Jan 2015 בית לחם (300)
Mon, 12 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Sun, 4 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 1 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
Sun, 28 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 24 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 23 Dec 2014 קלנדיה
Sat, 20 Dec 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 17 Dec 2014 קלנדיה
Mon, 15 Dec 2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Mon, 15 Dec 2014 קלנדיה
Mon, 8 Dec 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 7 Dec 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 30 Nov 2014 קלנדיה
Sun, 30 Nov 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sat, 29 Nov 2014 ברטעה-ריחן
Fri, 28 Nov 2014 קלנדיה
Fri, 28 Nov 2014 בית לחם (300)
Sun, 23 Nov 2014 בית לחם (300)
Fri, 21 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
Mon, 17 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
Sun, 16 Nov 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sat, 15 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Sat, 8 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 5 Nov 2014 חבלה, עזון עתמה
Tue, 4 Nov 2014 קלנדיה
Mon, 3 Nov 2014 ברטעה-ריחן, עאנין
Sun, 2 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sat, 1 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 29 Oct 2014 קלנדיה
Mon, 27 Oct 2014 כביש 446, כפר א-דיכ, עזון עתמה
Sun, 26 Oct 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Fri, 24 Oct 2014 קלנדיה
Sun, 19 Oct 2014 קלנדיה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Tue, 30 Sep 2014 קלנדיה
Thu, 11 Sep 2014 חבלה, עזון עתמה
Sun, 7 Sep 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 3 Sep 2014 קלנדיה
Wed, 3 Sep 2014 חיזמה, קלנדיה
Wed, 27 Aug 2014 א-ראם, חיזמה, קלנדיה
Sun, 17 Aug 2014 תרקומיא
Sat, 16 Aug 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 13 Aug 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 6 Aug 2014 קלנדיה
Tue, 8 Jul 2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Tue, 1 Jul 2014 קלנדיה
Wed, 25 Jun 2014 קלנדיה
Tue, 24 Jun 2014 קלנדיה
Tue, 17 Jun 2014 קלנדיה
Mon, 9 Jun 2014 מת"ק עציון
Sun, 1 Jun 2014 קלנדיה
Wed, 21 May 2014 מת"ק עציון
Wed, 14 May 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 14 May 2014 קלנדיה
Fri, 9 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 8 May 2014 קלנדיה
Wed, 7 May 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 7 May 2014 קלנדיה
Sun, 13 Apr 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 6 Apr 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sat, 5 Apr 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 2 Apr 2014 קלנדיה
Tue, 1 Apr 2014 קלנדיה
Mon, 31 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Sun, 30 Mar 2014 אל ג'יב (גבעת זאב), חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Wed, 26 Mar 2014 קלנדיה
Tue, 25 Mar 2014 קלנדיה
Fri, 21 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 18 Mar 2014 חבלה, עזון, פלאמיה
Tue, 18 Mar 2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Sun, 16 Mar 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Tue, 11 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Sun, 9 Mar 2014 קלנדיה
Wed, 5 Mar 2014 קלנדיה
Wed, 5 Mar 2014 מת"ק עציון
Tue, 4 Mar 2014 בית לחם (300)
Sun, 2 Mar 2014 בית לחם (300)
Tue, 25 Feb 2014 קלנדיה
Sun, 23 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 21 Feb 2014 קלנדיה
Thu, 20 Feb 2014 קלנדיה
Thu, 20 Feb 2014 מכבים (בית סירה)
Wed, 19 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 16 Feb 2014 בית לחם (300)
Sun, 16 Feb 2014 קלנדיה
Tue, 11 Feb 2014 קלנדיה
Mon, 10 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Wed, 5 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 2 Feb 2014 קלנדיה
Sun, 2 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Fri, 31 Jan 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 29 Jan 2014 מת"ק עציון
Tue, 21 Jan 2014 ברטעה-ריחן
Sun, 12 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Sun, 22 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 18 Dec 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 18 Dec 2013 חבלה, עזון עתמה
Tue, 10 Dec 2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר)
Sat, 7 Dec 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 4 Dec 2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Sun, 24 Nov 2013 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 20 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה,
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 19.11.13, בוקר
Tue, 19 Nov 2013 קלנדיה, יום ג' 19.11.13, בוקר
Tue, 12 Nov 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 12.11.13, אחה"צ
Mon, 11 Nov 2013 קלנדיה, יום ב' 11.11.13, אחה"צ
Sun, 10 Nov 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.11.13, בוקר
Sun, 10 Nov 2013 מכבים (בית סירה)
Sun, 10 Nov 2013 תרקומיא, יום א' 10.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
Wed, 6 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 6.11.13, בוקר
Tue, 5 Nov 2013 קלנדיה, יום ג' 5.11.13, בוקר
Wed, 30 Oct 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
Tue, 29 Oct 2013 קלנדיה, יום ג' 29.10.13, בוקר
Thu, 24 Oct 2013 מכבים (בית סירה), יום ה' 24.10.13, בוקר
Thu, 24 Oct 2013 קלנדיה, יום ה' 24.10.13, אחה"צ
Thu, 24 Oct 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 24.10.13, בוקר
Fri, 11 Oct 2013 בית לחם (300), יום ו' 11.10.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.10.13, בוקר
Mon, 30 Sep 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 30.9.13, בוקר
Sun, 29 Sep 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Sun, 8 Sep 2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 8.9.13, אחה"צ
Tue, 3 Sep 2013 קלנדיה, יום ג' 3.9.13, בוקר
Fri, 30 Aug 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.8.13, בוקר
Tue, 6 Aug 2013 קלנדיה, יום ג' 6.8.13, בוקר
Tue, 30 Jul 2013 קלנדיה, יום ג' 30.7.13, בוקר
Tue, 30 Jul 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, ענבתא, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
Wed, 24 Jul 2013 חברון, תרקומיא, יום ד' 24.7.13, בוקר
Tue, 23 Jul 2013 קלנדיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
Sun, 14 Jul 2013 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 14.7.13, בוקר
Sat, 13 Jul 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 13.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 קלנדיה, יום א' 7.7.13, בוקר
Thu, 4 Jul 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 4.7.13, בוקר
Sun, 30 Jun 2013 קלנדיה, יום א' 30.6.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין, יום ה' 27.6.13, בוקר
Fri, 14 Jun 2013 ברטעה-ריחן, יום ו' 14.6.13, בוקר
Fri, 31 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 31.5.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, בוקר
Tue, 21 May 2013 קלנדיה, יום ג' 21.5.13, בוקר
Thu, 16 May 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ה' 16.5.13, בוקר
Fri, 10 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 10.5.13, בוקר
Fri, 3 May 2013 בית לחם (300), יום ו' 3.5.13, בוקר
Thu, 2 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, בוקר
Sat, 30 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, שבת 30.3.13, אחה"צ
Thu, 28 Mar 2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
Tue, 26 Mar 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ג' 26.3.13, בוקר
Fri, 15 Mar 2013 קלנדיה, יום ו' 15.3.13, בוקר
Thu, 14 Mar 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 14.3.13, אחה"צ
Thu, 7 Mar 2013 דיווח טלפוני ממחסום בית לחם (300), יום ה' 7.3.13, שחר
Thu, 28 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
Thu, 21 Feb 2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ה' 21.2.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
Tue, 29 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2013 מכבים (בית סירה), יום ב' 28.1.13, בוקר
Sat, 26 Jan 2013 ריחן, שקד, שבת 26.1.13, בוקר
Wed, 16 Jan 2013 ריחן, שקד, יום ד' 16.1.13, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.12.12, בוקר
Tue, 11 Dec 2012 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2012 קלנדיה, יום ג' 27.11.12, בוקר
Sun, 25 Nov 2012 קלנדיה, יום א' 25.11.12, בוקר
Wed, 14 Nov 2012 ריחן, שקד, יום ד' 14.11.12, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2012 קלנדיה, יום א' 4.11.12, בוקר
Sun, 4 Nov 2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 4.11.12, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2012 קלנדיה, יום ג' 30.10.12, בוקר
Mon, 29 Oct 2012 קלנדיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
Sun, 21 Oct 2012 קלנדיה, יום א' 21.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 9.10.12, בוקר
Sat, 29 Sep 2012 קלנדיה, שבת 29.9.12, בוקר
Fri, 28 Sep 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 28.9.12, בוקר
Mon, 24 Sep 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 24.9.12, בוקר
Wed, 19 Sep 2012 בית לחם (300), יום ד' 19.9.12, בוקר
Thu, 13 Sep 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.9.12, בוקר
Wed, 29 Aug 2012 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה, יום ד' 29.8.12, בוקר
Thu, 23 Aug 2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.8.12, בוקר
Fri, 3 Aug 2012 קלנדיה, יום ו' 3.8.12, אחה"צ
Thu, 2 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.8.12, בוקר
Thu, 19 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.7.12, בוקר
Tue, 17 Jul 2012 ריחן, שקד, יום ג' 17.7.12, בוקר
Wed, 11 Jul 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 11.7.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Tue, 22 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 22.5.12, אחה"צ
Mon, 21 May 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, עיזבת א'טביב יום ד' 2.5.12, אחה"צ
Tue, 17 Apr 2012 ריחן, יום ג' 17.4.12, אחה"צ
Thu, 29 Mar 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 29.3.12, אחה"צ
Sun, 11 Mar 2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 11.3.12, אחה"צ
Sun, 11 Mar 2012 קלנדיה, יום א' 11.3.12, בוקר
Tue, 6 Mar 2012 בית לחם (300) ג' 06.03.12 בקר
Mon, 27 Feb 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.2.12, בוקר
Tue, 14 Feb 2012 ריחן, שקד, יום ג' 14.2.12, בוקר
Sun, 12 Feb 2012 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 12.2.12, בוקר
Mon, 6 Feb 2012 הקונטיינר (ואדי נאר) ענאתא
Mon, 6 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 6.2.12, בוקר
Sun, 5 Feb 2012 עטארה, קלנדיה, יום א' 5.2.12, אחה"צ
Tue, 31 Jan 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
Tue, 24 Jan 2012 ריחן, יום ג' 24.1.12, בוקר
Sun, 22 Jan 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
Sat, 21 Jan 2012 ריחן, שקד, שבת 21.1.12, בוקר
Thu, 19 Jan 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, בוקר
Tue, 17 Jan 2012 מת"ק עציון, יום ג' 17.1.12, אחה"צ
Fri, 6 Jan 2012 בית לחם (300), יום ו' 6.1.12, בוקר
Thu, 5 Jan 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.1.12, בוקר
Tue, 3 Jan 2012 ריחן, שקד, יום ג' 3.1.12, בוקר
Tue, 27 Dec 2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
Sun, 18 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 18.12.11, אחה"צ
Sat, 17 Dec 2011 ריחן, שקד, שבת 17.12.11, בוקר
Tue, 13 Dec 2011 ריחן, שקד, יום ג' 13.12.11, בוקר
Tue, 13 Dec 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
Tue, 13 Dec 2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 13.12.11, בוקר
Thu, 8 Dec 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 קלנדיה, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Thu, 1 Dec 2011 עאנין, יום ה' 1.12.11, בוקר
Wed, 30 Nov 2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
Tue, 29 Nov 2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.11.11, אחה"צ
Tue, 29 Nov 2011 בית לחם (300), יום ג' 29.11.11, בוקר
Mon, 28 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
Sat, 26 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 26.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
Mon, 21 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 21.11.11, בוקר
Thu, 17 Nov 2011 דיר איסתיא, חארס, עזון עתמה, יום ה' 17.11.11, בוקר
Thu, 10 Nov 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.11.11, בוקר
Mon, 7 Nov 2011 קלנדיה, יום ב' 7.11.11, אחה"צ
Tue, 1 Nov 2011 חבלה, יום ג' 1.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 1.11.11, אחה"צ
Sun, 30 Oct 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 30.10.11, אחה"צ
Fri, 28 Oct 2011 קלנדיה, יום ו' 28.10.11, בוקר
Tue, 25 Oct 2011 קלנדיה, יום ג' 25.10.11, בוקר
Sun, 23 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 23.10.11, אחה"צ
Thu, 6 Oct 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
Tue, 4 Oct 2011 ריחן, שקד, יום ג' 4.10.11, בוקר
Sun, 2 Oct 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, בוקר
Tue, 20 Sep 2011 ריחן, שקד, יום ג' 20.9.11, בוקר
Mon, 19 Sep 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 19.9.11, בוקר
Thu, 15 Sep 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 15.9.11, בוקר
Mon, 12 Sep 2011 קלנדיה, יום ב' 12.9.11, אחה"צ
Mon, 12 Sep 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 12.9.11, אחה"צ
Sun, 11 Sep 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.9.11, בוקר
Sun, 28 Aug 2011 בית לחם (300), יום א' 28.8.11, בוקר
Fri, 26 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 26.8.11, בוקר
Mon, 22 Aug 2011 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 22.9.11, בוקר
Mon, 15 Aug 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.8.11, בוקר
Sun, 14 Aug 2011 ריחן, שקד, יום א' 14.8.11, בוקר
Wed, 10 Aug 2011 עזון עתמה, יום ד' 10.8.11, בוקר
Tue, 9 Aug 2011 בית לחם (300), יום ג' 9.8.11, בוקר
Thu, 4 Aug 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.8.11, בוקר
Sun, 31 Jul 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 31.7.11, בוקר
Sat, 30 Jul 2011 ריחן, שקד, שבת 30.7.11, בוקר
Tue, 26 Jul 2011 ריחן, שקד, יום ג' 26.7.11, בוקר
Tue, 26 Jul 2011 בית לחם (300), יום ג' 26.7.11, בוקר
Mon, 25 Jul 2011 יום ב' 25.7.11, אחה"צ
Thu, 21 Jul 2011 גוכיה, תיאסיר, יום ה' 21.7.11, אחה"צ
Tue, 19 Jul 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 19.7.11, בוקר
Sat, 2 Jul 2011 ריחן, שקד, שבת 2.7.11, בוקר
Mon, 27 Jun 2011 בית לחם (300), יום ב' 27.6.11, בוקר
Sun, 26 Jun 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Thu, 23 Jun 2011 אבו דיס (הפשפש), שיח' סעד, יום ה' 23.6.11, בוקר
Tue, 21 Jun 2011 בית לחם (300), יום ג' 21.6.11, בוקר
Mon, 20 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ב' 20.6.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.6.11, בוקר
Thu, 16 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.06.11, בוקר
Mon, 13 Jun 2011 קלנדיה, יום ב' 13.6.11, אחה"צ
Sat, 11 Jun 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, שבת 11.6.11, אחה"צ
Thu, 9 Jun 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 9.6.11, אחה"צ
Sat, 4 Jun 2011 ריחן, שקד, שבת 4.6.11, בוקר
Fri, 27 May 2011 בית לחם (300), נבי יונס, יום ו' 27.5.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.5.11, בוקר
Thu, 19 May 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 בית לחם (300), יום ה' 19.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 19.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 ריחן, שקד, יום ד' 11.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 עטארה, קלנדיה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
Mon, 2 May 2011 בית לחם (300), יום ב' 2.5.11, אחה"צ
Sun, 1 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.5.11, בוקר
Sun, 1 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.5.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Wed, 20 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Sat, 16 Apr 2011 ריחן, שקד, שבת 16.4.11, בוקר
Wed, 13 Apr 2011 קלנדיה, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Mon, 11 Apr 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.4.11, אחה"צ
Sun, 10 Apr 2011 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.4.11, אחה"צ
Sun, 10 Apr 2011 עטארה, קלנדיה, יום א' 10.4.11, אחה"צ
Sat, 9 Apr 2011 ריחן, שקד, שבת 9.4.11, בוקר
Mon, 4 Apr 2011 קלנדיה, יום ב' 4.4.11, בוקר
Mon, 4 Apr 2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.4.11, בוקר
Sun, 3 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 ריחן, שקד, יום ג' 29.3.11, בוקר
Tue, 29 Mar 2011 Bethlehem, Tue 29.3.11, Morning
Thu, 24 Mar 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.3.11, בוקר
Thu, 17 Mar 2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.3.11, בוקר
Thu, 17 Mar 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.3.11, אחה"צ
Tue, 8 Mar 2011 בית לחם (300), יום ג' 8.3.11, בוקר
Sat, 5 Mar 2011 ריחן, שקד, שבת 5.3.11, בוקר
Mon, 28 Feb 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.2.11, בוקר
Sun, 20 Feb 2011 ריחן, שקד, יום א' 20.2.11, בוקר
Fri, 11 Feb 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Wed, 9 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 9.2.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 מחסום קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, בוקר
Thu, 3 Feb 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.2.11, אחה"צ
Sun, 30 Jan 2011 ריחן, שקד, יום א' 30.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
Thu, 27 Jan 2011 נעלין (קרית ספר), יום ה' 27.1.11, בוקר
Thu, 27 Jan 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.1.11, בוקר
Wed, 26 Jan 2011 בית לחם (300), יום ד' 26.1.11, בוקר
Sun, 23 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
Tue, 18 Jan 2011 בית לחם (300), יום ג' 18.1.11, בוקר
Tue, 18 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.1.11, בוקר
Mon, 17 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 17.1.11, אחה"צ
Fri, 14 Jan 2011 בית לחם (300), יום ו' 14.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 10.1.11, אחה"צ
Sun, 9 Jan 2011 ריחן, שקד, יום א' 9.1.11, בוקר
Fri, 7 Jan 2011 בית לחם (300), יום ו' 7.1.11, בוקר
Mon, 3 Jan 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.1.11, אחה"צ
Mon, 3 Jan 2011 מת"ק עציון, יום ב' 3.1.11, אחה"צ
Thu, 30 Dec 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 30.12.10, בוקר
Wed, 29 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Thu, 23 Dec 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.12.10, אחה"צ
Wed, 22 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
Wed, 22 Dec 2010 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
Mon, 20 Dec 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 20.12.10, אחה"צ
Wed, 8 Dec 2010 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 8.12.10, אחה"צ
Wed, 8 Dec 2010 בית לחם (300), יום ד' 8.12.10, בוקר
Mon, 6 Dec 2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.12.10, בוקר
Thu, 2 Dec 2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 2.12.10, בוקר
Wed, 1 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 1.12.10, אחה"צ
Fri, 26 Nov 2010 בית לחם (300), יום ו' 26.11.10, בוקר
Wed, 24 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 24.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 בית לחם (300), יום ג' 23.11.10, בוקר
Thu, 11 Nov 2010 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 11.11.10, אחה"צ
Wed, 3 Nov 2010 חבלה, חווארה, יום ד' 3.11.10, אחה"צ
Tue, 2 Nov 2010 בית לחם (300), נבי יונס, יום ג' 2.11.10, בוקר
Tue, 2 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
Mon, 1 Nov 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום יום ב' 1.11.10, בוקר
Mon, 1 Nov 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 1.11.10, אחה"צ
Fri, 29 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 29.10.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 24.10.10, בוקר
Thu, 21 Oct 2010 עזון עתמה, יום ה' 21.10.10, אחה"צ
Wed, 20 Oct 2010 מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 20.10.10, אחה"צ
Mon, 18 Oct 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Mon, 18 Oct 2010 עאנין, שקד, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Sun, 17 Oct 2010 ג'בע (ליל), גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
Thu, 14 Oct 2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.10.10, בוקר
Thu, 14 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 14.10.10, בוקר
Wed, 13 Oct 2010 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 13.10.10, אחה"צ
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Mon, 11 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 11.10.10, אחה"צ
Thu, 7 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 מת"ק עציון, יום ג' 5.10.10, בוקר
Mon, 4 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.10.10, אחה"צ
Sat, 2 Oct 2010 ריחן, שקד, יום ש' 2.10.10, בוקר
Thu, 30 Sep 2010 אבו דיס, שיח' סעד, יום ה' 30.9.10, בוקר
Sun, 26 Sep 2010 ריחן, שקד, יום א' 26.9.10, אחה"צ
Tue, 21 Sep 2010 בית לחם (300), יום ג' 21.9.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Sun, 19 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
Wed, 15 Sep 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
Tue, 14 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 14.9.10, אחה"צ
Sun, 12 Sep 2010 מת"ק עציון, יום א' 12.9.10, אחה"צ
Fri, 3 Sep 2010 קלנדיה, יום ו' 3.9.10, אחה"צ
Thu, 2 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 2.9.10, בוקר
Sun, 29 Aug 2010 ריחן, שקד, יום א' 29.8.10, אחה"צ
Fri, 27 Aug 2010 בית לחם, יום ו' 27.8.10, בוקר
Sun, 22 Aug 2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 22.8.10, אחה"צ
Fri, 20 Aug 2010 בית לחם, יום ו' 20.8.10, בוקר
Fri, 20 Aug 2010 קלנדיה, יום ו' 20.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 באקה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ה' 19.8.10, בוקר
Mon, 16 Aug 2010 בית לחם, יום ב' 16.8.10, בוקר
Sun, 15 Aug 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 15.8.10, בוקר
Thu, 12 Aug 2010 עזון עתמה, יום ה' 12.8.10, בוקר
Sun, 8 Aug 2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 8.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Wed, 4 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
Sun, 1 Aug 2010 בית לחם, יום א' 1.8.10, בוקר
Fri, 23 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ו' 23.7.10, בוקר
Thu, 15 Jul 2010 עזון עתמה, יום ה' 15.7.10, בוקר
Wed, 14 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 14.7.10, בוקר
Sun, 4 Jul 2010 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.7.10, בוקר
Wed, 30 Jun 2010 עזון עתמה, יום ד' 30.6.10, בוקר
Wed, 23 Jun 2010 ריחן, שקד, יום ד' 23.6.10, בוקר
Fri, 18 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 18.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 ריחן, שקד, יום ד' 9.6.10, בוקר
Tue, 8 Jun 2010 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ג' 8.6.10, בוקר
Wed, 2 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 2.6.10, בוקר
Sat, 29 May 2010 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, יום ש' 29.5.10, בוקר
Sat, 22 May 2010 חמרה, מעלה אפרים, יום ש' 22.5.10, בוקר
Fri, 21 May 2010 קלנדיה, יום ו' 21.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 ריחן, שקד, יום ד' 12.5.10, בוקר
Tue, 11 May 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ג' 11.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
מוחמד יוצא לבנות ליהודים
Sun, 2 May 2010 ג'למה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 2.5.10, אחה"צ
Thu, 29 Apr 2010 אבו דיס, שיח' סעד, יום ה' 29.4.10, בוקר
Wed, 28 Apr 2010 תיאסיר, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
Wed, 28 Apr 2010 ריחן, שקד, יום ד' 28.4.10, בוקר
Thu, 22 Apr 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 חווארה, עזון עתמה, יום ד' 21.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 בית לחם, יום ד' 21.4.10, בוקר
Thu, 15 Apr 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Wed, 14 Apr 2010 ריחן, שקד, יום ד' 14.4.10, בוקר
Tue, 13 Apr 2010 בית לחם, יום ג' 13.4.10, בוקר
Sun, 11 Apr 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.4.10, בוקר
Thu, 8 Apr 2010 עזון עתמה, יום ה' 8.4.10, בוקר
Tue, 6 Apr 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
Tue, 30 Mar 2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.3.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 קלנדיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 25.3.10, בוקר
Tue, 23 Mar 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 23.3.10, בוקר
Sun, 21 Mar 2010 אבו דיס, ענאתא, שיח' סעד, יום א' 21.3.10, בוקר
Thu, 18 Mar 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Thu, 18 Mar 2010 עאנין, ריחן, שקד
Thu, 18 Mar 2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 18.3.10, בוקר
Wed, 17 Mar 2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 ריחן, שקד, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 11.3.10, בוקר
Thu, 11 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ג' 9.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 3.3.10, בוקר
Wed, 3 Mar 2010 ריחן, שקד, יום ד' 3.3.10, בוקר
Thu, 25 Feb 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 25.2.10, אחה"צ
Thu, 25 Feb 2010 בית לחם, יום ה' 25.2.10, בוקר
Wed, 24 Feb 2010 ריחן, שקד, יום ד' 24.2.10, בוקר
Tue, 23 Feb 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 23.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 עזון עתמה, יום ב' 22.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 22.2.10, אחה"צ
Sun, 21 Feb 2010 עזון עתמה, יום א' 21.2.10, בוקר
Sun, 21 Feb 2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 21.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 ריחן, שקד, יום ד' 17.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 ריחן, שקד, יום ג' 16.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 בית לחם, יום ג' 16.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 עטרות, קלנדיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 15.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ג'למה, יום א' 14.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 סנסנה, יום א' 14.2.10, בוקר
Tue, 9 Feb 2010 עזון עתמה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 ריחן, שקד, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.2.10, בוקר
Wed, 3 Feb 2010 עזון עתמה, יום ד' 3.2.10, בוקר
Wed, 3 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.2.10, אחה"צ
Tue, 2 Feb 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
Mon, 1 Feb 2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 ריחן, שקד, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Fri, 29 Jan 2010 בית לחם, יום ו' 29.1.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 28.1.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 עזון עתמה, יום ה' 28.1.10, בוקר
Wed, 27 Jan 2010 ריחן, שקד, יום ד' 27.1.10, בוקר
Tue, 26 Jan 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 26.1.10, בוקר
Sun, 24 Jan 2010 חברון, סנסנה, יום א' 24.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
Tue, 19 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 19.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.1.10, בוקר
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 17.1.10, בוקר
Thu, 14 Jan 2010 ג'למה, ריחן, שקד, יום ה' 14.1.10, בוקר
Sun, 10 Jan 2010 קלנדיה, יום א' 10.1.10, בוקר
Wed, 6 Jan 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 6.1.10, בוקר
Wed, 6 Jan 2010 ריחן, שקד, יום ד' 6.1.10, בוקר
Tue, 5 Jan 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 5.1.10, בוקר
Sun, 3 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.1.10, בוקר
Tue, 29 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
Mon, 28 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
Mon, 28 Dec 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 24.12.09, בוקר
Wed, 23 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 23.12.09, בוקר
Wed, 16 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 16.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Mon, 14 Dec 2009 קלנדיה, יום ב' 14.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Mon, 14 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 בית לחם, יום א' 13.12.09, בוקר
Wed, 9 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חווארה, ענבתא, יום ד' 9.12.09, אחה"צ
Tue, 8 Dec 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 8.12.09, בוקר
Sun, 6 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 בורין (יצהר), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 מעבר אייל, יום א' 6.12.09, בוקר
Thu, 3 Dec 2009 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ה' 3.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
Mon, 30 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.11.09, בוקר
Thu, 19 Nov 2009 עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, בוקר
Thu, 19 Nov 2009 עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 מעבר אייל, יום ד' 18.11.09, בוקר
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Sun, 15 Nov 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 15.11.09, בוקר
Sun, 15 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 15.11.09, אחה"צ
Sat, 14 Nov 2009 ריחן, שקד, יום ש' 14.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 12.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Sat, 7 Nov 2009 ריחן, שקד, יום ש' 7.11.09, בוקר
Sat, 7 Nov 2009 קלנדיה, יום ש' 7.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בית לחם, יום ה' 5.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.11.09, בוקר
Wed, 4 Nov 2009 חברון, סנסנה, יום ד' 4.11.09, בוקר
Mon, 2 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Mon, 26 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום א' 25.10.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
Wed, 21 Oct 2009 קלנדיה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
Tue, 20 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Sun, 18 Oct 2009 מעבר אייל, יום א' 18.10.09, בוקר
Sun, 18 Oct 2009 עאנין, ריחן, יום א' 18.10.09, אחה"צ
Wed, 14 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
Tue, 13 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 11.10.09, בוקר
Thu, 8 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 8.10.09, בוקר
Wed, 7 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, שער שומרון (קאסם), יום ד' 7.10.09, אחה"צ
Sun, 4 Oct 2009 קלנדיה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
Sun, 4 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
Thu, 1 Oct 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ה' 1.10.09, בוקר
Thu, 1 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
סדר מוכרח להיות
Tue, 29 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Tue, 29 Sep 2009 ריחן, שקד, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Tue, 29 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 29.9.09, בוקר
Wed, 23 Sep 2009 מעבר אייל, יום ד' 23.9.09, בוקר
Wed, 16 Sep 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.9.09, בוקר
Mon, 14 Sep 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 14.9.09, בוקר
Sun, 13 Sep 2009 ריחן, שקד, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Wed, 9 Sep 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 9.9.09, בוקר
Tue, 8 Sep 2009 מעבר אייל, יום ג' 8.9.09, בוקר
Tue, 8 Sep 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 8.9.09, אחה"צ
Sun, 6 Sep 2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
Thu, 3 Sep 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 3.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 עזון עתמה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.8.09, בוקר
Thu, 27 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 24.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 ריחן, שקד, יום ד' 19.8.09, בוקר
Wed, 19 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 19.8.09, בוקר
Tue, 18 Aug 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, בוקר
Tue, 18 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, אחה"צ
Mon, 17 Aug 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 מעבר אייל, יום ב' 17.8.09, בוקר
Sun, 16 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום א' 16.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.8.09, בוקר
Sun, 16 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 16.8.09, בוקר
Wed, 12 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
Tue, 11 Aug 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 11.8.09, בוקר
Mon, 10 Aug 2009 עזון עתמה, יום ב' 10.8.09, בוקר
Mon, 10 Aug 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 10.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.8.09, אחה"צ
Sun, 9 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, בוקר
Sat, 8 Aug 2009 ריחן, שקד, יום ש' 8.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
Wed, 5 Aug 2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
Tue, 4 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Mon, 3 Aug 2009 ענבתא, יום ב' 3.8.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 29.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, יום ג' 28.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 מעבר אייל, יום ג' 28.7.09, בוקר
Sun, 26 Jul 2009 ריחן, שקד, יום א' 26.7.09, בוקר
Sun, 26 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 26.7.09, בוקר
Sat, 25 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ש' 25.7.09, בוקר
Thu, 23 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Thu, 23 Jul 2009 ענבתא, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Thu, 23 Jul 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.7.09, אחה"צ
Wed, 22 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 מעבר אייל, יום ג' 21.7.09, בוקר
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Sun, 19 Jul 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום א' 19.7.09, בוקר
Sun, 19 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 19.7.09, בוקר
Sat, 18 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ש' 18.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 עזון עתמה, יום ד' 15.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 12.7.09, בוקר
Thu, 9 Jul 2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 9.7.09, בוקר
Thu, 9 Jul 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 9.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.7.09, בוקר
Wed, 8 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
Tue, 7 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
Sun, 5 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 5.7.09, אחה"צ
Wed, 1 Jul 2009 עזון עתמה, יום ד' 1.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 קלנדיה, יום ד' 1.7.09, אחה"צ
Tue, 30 Jun 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 עטארה, קלנדיה, יום א' 28.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 ג'למה, יום א' 28.6.09, בוקר
Sat, 27 Jun 2009 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עטארה, ענאתא, שבת 27.6.09, אחה"צ
Mon, 22 Jun 2009 מעבר אליהו, יום ב' 22.6.09, בוקר
Sat, 20 Jun 2009 ריחן, שקד, יום ש' 20.6.09, בוקר
Sat, 20 Jun 2009 ריחן, שקד, יום ש' 20.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 עזון עתמה, יום ב' 15.6.09, בוקר
Mon, 15 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sat, 13 Jun 2009 ריחן, שקד, יום ש' 13.6.09, בוקר
Sat, 13 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 13.6.09, אחה"צ
Thu, 11 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 11.6.09, בוקר
Mon, 8 Jun 2009 יום ב' 8.6.09, בוקר
Mon, 8 Jun 2009 מעבר אייל, יום ב' 8.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Tue, 2 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 2.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.6.09, בוקר
Sun, 31 May 2009 ריחן, שקד, יום א' 31.5.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Thu, 28 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
Thu, 21 May 2009 חווארה, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Thu, 21 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Wed, 20 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 20.5.09, בוקר
Wed, 20 May 2009 עזון עתמה, יום ד' 20.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 אייל, יום ג' 19.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 18.5.09, בוקר
Sun, 17 May 2009 קלנדיה, יום א' 17.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 14.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 אייל, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Wed, 13 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
Tue, 12 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 12.5.09, בוקר
Tue, 12 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 אייל, דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Mon, 11 May 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, קלנדיה, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
Mon, 11 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 11.5.09, בוקר
Sun, 10 May 2009 עזון עתמה, יום א' 10.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 עזון עתמה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
Thu, 7 May 2009 ארתאח, יום ה' 7.5.09, בוקר
Wed, 6 May 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 6.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 אייל, יום ג' 5.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 ענבתא, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Sun, 3 May 2009 אייל, יום א' 3.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 קלנדיה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Sun, 3 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 30.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 27.4.09, בוקר
Mon, 27 Apr 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 אייל, יום א' 26.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Tue, 21 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
Sun, 19 Apr 2009 אייל, יום א' 19.4.09, בוקר
Thu, 16 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
Mon, 13 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.4.09, בוקר
Mon, 13 Apr 2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.4.09, בוקר
Mon, 13 Apr 2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, בוקר
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
Thu, 9 Apr 2009 מת"ק בית אל, יום ה' 9.4.09, בוקר
Wed, 8 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
Wed, 8 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
Tue, 7 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום ה' 2.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 אייל, יום ה' 2.4.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Mar 2009 ארתאח, יום ו' 27.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 עזון עתמה, יום ב' 23.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 23.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 עזון עתמה, יום ב' 23.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 23.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 אייל, יום א' 22.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 22.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 22.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.3.09, אחה"צ
Sat, 21 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, בוקר
Sat, 21 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Wed, 18 Mar 2009 ריחן, שקד, יום ד' 18.3.09, בוקר
Tue, 17 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
Tue, 17 Mar 2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
Mon, 16 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 עזון עתמה, יום א' 15.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, יום א' 15.3.09, בוקר
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.3.09, בוקר
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 קלנדיה, יום ה' 12.3.09, בוקר
Tue, 10 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
Mon, 9 Mar 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 9.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית איבא, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 8.3.09, בוקר
Sun, 8 Mar 2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sat, 7 Mar 2009 ריחן, שקד, יום ש' 7.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Wed, 4 Mar 2009 חווארה, יום ד' 4.3.09, בוקר
Wed, 4 Mar 2009 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 4.3.09, אחה"צ
Tue, 3 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 חווארה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
Mon, 2 Mar 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
Mon, 2 Mar 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.3.09, בוקר
Mon, 2 Mar 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 2.3.09, בוקר
Thu, 26 Feb 2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 קלנדיה, יום ד' 25.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 24.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Tue, 24 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Tue, 24 Feb 2009 באקה, ריחן, שקד, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Tue, 17 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 17.2.09, בוקר
Mon, 16 Feb 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.2.09, בוקר
Mon, 16 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
Sun, 15 Feb 2009 עטרות, קלנדיה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
Sun, 15 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
Sun, 15 Feb 2009 בית איבא, יום א' 15.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 חווארה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
Thu, 12 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Thu, 12 Feb 2009 חווארה, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Wed, 11 Feb 2009 בורין (יצהר), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 11.2.09, אחה"צ
Mon, 9 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Mon, 9 Feb 2009 בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 חווארה, יום א' 8.2.09, אחה"צ
Tue, 3 Feb 2009 ג'למה, ריחן, יום ג' 3.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
Mon, 2 Feb 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 2.2.09, בוקר
Mon, 2 Feb 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 2.2.09, בוקר
Mon, 2 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, אחה"צ
Mon, 2 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.2.09, בוקר
Mon, 2 Feb 2009 בית איבא, יום ב' 2.2.09, בוקר
Sun, 1 Feb 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
Sun, 1 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.2.09, בוקר
Sat, 31 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 31.1.09, בוקר
Wed, 28 Jan 2009 חמרה, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Wed, 28 Jan 2009 ג'בע (ליל), יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Tue, 27 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Sun, 25 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, אחה"צ
Sat, 24 Jan 2009 חווארה, יום ש' 24.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, שער שומרון (קאסם), תיאסיר, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Mon, 19 Jan 2009 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
Mon, 19 Jan 2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
Mon, 19 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.1.09, בוקר
Sun, 18 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
Thu, 15 Jan 2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ה' 15.1.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
Wed, 14 Jan 2009 א-ראס, ענבתא, יום ד' 14.1.09, אחה"צ
Mon, 12 Jan 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 12.1.09, בוקר
Mon, 12 Jan 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 12.1.09, בוקר
Sat, 10 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 8.1.09, בוקר
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Tue, 6 Jan 2009 בית איבא, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
Tue, 6 Jan 2009 בית איבא, יום ג' 6.1.09, בוקר
Tue, 6 Jan 2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 חווארה, עורטא, יום ב' 5.1.09, בוקר
Mon, 5 Jan 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
Sun, 4 Jan 2009 ריחן, שקד, יום א' 4.1.09, אחה"צ
Thu, 1 Jan 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 1.1.09, בוקר
Wed, 31 Dec 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.12.08, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 בית איבא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Tue, 30 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.12.08, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Mon, 29 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.12.08, בוקר
Mon, 29 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
Sat, 27 Dec 2008 ענבתא, יום ש' 27.12.08, אחה"צ
Wed, 24 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 עטרות, קלנדיה, יום ב' 22.12.08, אחה"צ
Sun, 21 Dec 2008 קלנדיה, יום א' 21.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 21.12.08, אחה"צ
Sun, 21 Dec 2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 21.12.08, אחה"צ
Sat, 20 Dec 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 בית איבא, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Thu, 18 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Wed, 17 Dec 2008 בית איבא, יום ד' 17.12.08, אחה"צ
Tue, 16 Dec 2008 בית איבא, יום ג' 16.12.08, אחה"צ
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 בית איבא, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Mon, 15 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 15.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 15.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 15.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 חווארה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
Fri, 12 Dec 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ו' 12.12.08, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.12.08, בוקר
Thu, 11 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 ענבתא, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
Wed, 10 Dec 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 10.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Sat, 6 Dec 2008 ריחן, שקד, יום ש' 6.12.08, בוקר
Sat, 6 Dec 2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, יום ש' 6.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Thu, 4 Dec 2008 ענבתא, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Wed, 3 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.12.08, אחה"צ
Tue, 2 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 2.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית איבא, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 עזון, ענבתא, יום א' 30.11.08, בוקר
Sun, 30 Nov 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום א' 30.11.08, בוקר
Sun, 30 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 חווארה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Thu, 27 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 27.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 עאנין, ריחן, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Wed, 26 Nov 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Wed, 26 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
Mon, 24 Nov 2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 23.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 בית איבא, יום א' 23.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ה' 20.11.08, בוקר
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, אחה"צ
Wed, 19 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.11.08, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
Sun, 16 Nov 2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 16.11.08, אחה"צ
Sun, 16 Nov 2008 מת"ק עציון, יום א' 16.11.08, אחה"צ
Sat, 15 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 15.11.08, בוקר
Wed, 12 Nov 2008 ענבתא, יום ד' 12.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Tue, 11 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Mon, 10 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.11.08, בוקר
Mon, 10 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 10.11.08, בוקר
Mon, 10 Nov 2008 בית לחם, יום ב' 10.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 9.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 9.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.11.08, בוקר
Sat, 8 Nov 2008 ריחן, שקד, יום ש' 8.11.08, בוקר
Fri, 7 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 7.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בית איבא, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Tue, 4 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 ענבתא, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
Sun, 2 Nov 2008 עטרה, קלנדיה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 30.10.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.10.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 29.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 עזון עתמה, יום א' 26.10.08, בוקר
Sun, 26 Oct 2008 ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 26.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 ריחן, שקד, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 עטרה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Sun, 19 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 19.10.08, בוקר
Sun, 19 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ב' 13.10.08, בוקר
Mon, 13 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 13.10.08, בוקר
Mon, 13 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 13.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 12.10.08, בוקר
Sat, 11 Oct 2008 ריחן, שקד, יום ש' 11.10.08, בוקר
Tue, 7 Oct 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 6.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 6.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 ריחן, שקד, יום א' 5.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 ענבתא, יום א' 5.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 בית איבא, עזון, ענבתא, יום ה' 2.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
Wed, 1 Oct 2008 בית איבא, ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Wed, 1 Oct 2008 ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Sun, 28 Sep 2008 ריחן, שקד, יום א' 28.9.08, בוקר
Fri, 26 Sep 2008 בית לחם, יום ו' 26.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 25.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 24.9.08, בוקר
Wed, 24 Sep 2008 ריחן, שקד, יום ד' 24.9.08, בוקר
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Tue, 23 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
Tue, 23 Sep 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 חווארה, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, בוקר
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 עאנין, ריחן, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 14.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 ריחן, שקד, יום א' 14.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 קלנדיה, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 בית איבא, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 חווארה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Tue, 9 Sep 2008 עזון עתמה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 ג'למה, ריחן, שקד, יום א' 7.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 עזון עתמה, יום א' 7.9.08, בוקר
Fri, 5 Sep 2008 בית לחם, יום ו' 5.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 עזון עתמה, יום ה' 4.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Thu, 4 Sep 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 1.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ד' 27.8.08, בוקר
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 26.8.08, בוקר
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 ריחן, שקד, יום ב' 25.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 עזון עתמה, יום א' 24.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 ריחן, שקד, יום ד' 20.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 תרקומיא, יום ד' 20.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 18.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 ריחן, שקד, יום א' 17.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 עזון עתמה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Tue, 12 Aug 2008 בית לחם, יום ג' 12.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 ג'למה, יום א' 10.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בית איבא, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 6.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 ענבתא, יום ג' 5.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.8.08, בוקר
Sun, 3 Aug 2008 עזון עתמה, יום א' 3.8.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 30.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
Tue, 29 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 28.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 באקה, ריחן, שקד, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 מת"ק עציון, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sat, 26 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 26.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 עזון עתמה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 24.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 23.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 ריחן, שקד, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 21.7.08, בוקר
Sun, 20 Jul 2008 ריחן, שקד, יום א' 20.7.08, בוקר
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.7.08, בוקר
Sat, 19 Jul 2008 ריחן, שקד, יום ש' 19.7.08, בוקר
Fri, 18 Jul 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 18.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Wed, 16 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Tue, 15 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.7.08, בוקר
Sun, 13 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.7.08, בוקר
Sun, 13 Jul 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 עזון עתמה, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 10.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית לחם, יום ה' 10.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Wed, 9 Jul 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 9.7.08, בוקר
Tue, 8 Jul 2008 ריחן, שקד, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 ריחן, שקד, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 ריחן, שקד, יום א' 6.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 ריחן, שקד, יום ה' 3.7.08, בוקר
Wed, 2 Jul 2008 ריחן, יום ד' 2.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
Mon, 30 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Fri, 27 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 27.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
Thu, 26 Jun 2008 בית לחם, יום ה' 26.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 עאנין, ריחן, יום ה' 26.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Tue, 24 Jun 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Mon, 23 Jun 2008 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 23.6.08, בוקר
Mon, 23 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.6.08, אחה"צ
Mon, 23 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
Mon, 23 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 מכבים (בית סירה), יום א' 22.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 22.6.08, בוקר
Sat, 21 Jun 2008 ריחן, יום ש' 21.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 18.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
Tue, 17 Jun 2008 אייל, יום ג' 17.6.08, בוקר
Mon, 16 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, בוקר
Sun, 15 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 15.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.6.08, בוקר
Sat, 14 Jun 2008 ריחן, יום ש' 14.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 ריחן, שקד, יום א' 8.6.08, בוקר
Sat, 7 Jun 2008 ריחן, שקד, יום ש' 7.6.08, בוקר
Thu, 5 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 5.6.08, בוקר
Thu, 5 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 5.6.08, בוקר
Wed, 4 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.6.08, בוקר
Sat, 31 May 2008 ריחן, שקד, יום ש' 31.5.08, אחה"צ
Sat, 31 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 31.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 29.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 א-ראס, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 29.5.08, אחה"צ
Mon, 26 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 26.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 ריחן, שקד, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 25.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 תרקומיא, יום א' 25.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.5.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 20.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Tue, 13 May 2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
Tue, 13 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 12.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית איבא, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Mon, 5 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.5.08, בוקר
Sun, 4 May 2008 ריחן, שקד, יום א' 4.5.08, בוקר
Sat, 3 May 2008 ריחן, שקד, יום ש' 3.5.08, בוקר
Thu, 1 May 2008 בית איבא, ענבתא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Tue, 29 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 29.4.08, בוקר
Tue, 29 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 א-ראם, ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Sun, 27 Apr 2008 מת"ק עציון, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.4.08, בוקר
Tue, 22 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
Mon, 21 Apr 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 תרקומיא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 תרקומיא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 עזון, קלקיליה, יום ד' 16.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 בית לחם, יום ג' 15.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית איבא, עזון, יום ב' 14.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 ריחן, שקד, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 אייל, ארתאח, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.4.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 סנסנה, יום א' 13.4.08, בוקר
Sat, 12 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 12.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 חברון, סנסנה, יום א' 6.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום א' 6.4.08, אחה"צ
Fri, 4 Apr 2008 בית לחם, יום ו' 4.4.08, בוקר
Fri, 4 Apr 2008 בית לחם, יום ו' 4.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 3.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 ענבתא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית לחם, יום ה' 3.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 3.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 1.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 1.4.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 31.3.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בית לחם, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 31.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 אייל, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 אייל, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
Mon, 24 Mar 2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 24.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Mon, 24 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 24.3.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Thu, 20 Mar 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, יום ד' 19.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 ריחן, שקד, יום ד' 19.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 ענבתא, יום ג' 18.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 16.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית איבא, יום א' 16.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.3.08, בוקר
Fri, 14 Mar 2008 בית לחם, יום ו' 14.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 13.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 סנסנה, יום ה' 13.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 אל נשאש, בית לחם, יום ד' 12.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 11.3.08, אחה"צ
Tue, 11 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Mon, 10 Mar 2008 קלנדיה, יום ב' 10.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 10.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Sat, 8 Mar 2008 ג'ית, חווארה, יום ש' 8.3.08, אחה"צ
Fri, 7 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), יום ו' 7.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 ענבתא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 אל נשאש, מת"ק עציון, סנסנה, יום ד' 5.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 4.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, יום א' 2.3.08, בוקר
Sat, 1 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 1.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 25.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 24.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 תרקומיא, יום א' 24.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 ריחן, שקד, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 סנסנה, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
מסלול העינוי שעובר פלסטיני (שיש לו רשיון מעבר) בדרכו לעבודה בישראל
Mon, 18 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 א-ראם, עטרות, ענאתא, קלנדיה, יום ב' 18.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 18.2.08, בוקר
Sun, 17 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 14.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית לחם, יום ב' 11.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 10.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 בית איבא, יום א' 10.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 7.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 7.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 ענבתא, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 ענבתא, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 6.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 5.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 בית לחם, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 3.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 בית איבא, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Sat, 2 Feb 2008 ריחן, שקד, יום ש' 2.2.08, בוקר
Sat, 2 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 2.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Thu, 31 Jan 2008 ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Wed, 30 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 28.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 א-ראס, ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 מכבים (בית סירה), יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 ריחן, שקד, יום א' 27.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.1.08, בוקר
Sat, 26 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 26.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 תרקומיא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Mon, 21 Jan 2008 באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 20.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, יום א' 20.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 20.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 ריחן, שקד, יום א' 20.1.08, בוקר
Sat, 19 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 19.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית לחם, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 סנסנה, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 16.1.08, בוקר
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Tue, 15 Jan 2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 15.1.08, בוקר
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 14.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sat, 12 Jan 2008 ריחן, שקד, יום ש' 12.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 א-ראס, ענבתא, יום ה' 10.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 9.1.08, אחה"צ
Tue, 8 Jan 2008 ענבתא, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Tue, 8 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Tue, 8 Jan 2008 ענבתא, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 7.1.08, בוקר
Mon, 7 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.1.08, בוקר
Mon, 7 Jan 2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 6.1.08, בוקר
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.1.08, בוקר
Thu, 3 Jan 2008 בית לחם, יום ה' 3.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 ריחן, שקד, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Tue, 1 Jan 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 1.1.08, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 31.12.07, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 30.12.07, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Sat, 29 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 סנסנה, יום ה' 27.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בית לחם, יום ה' 27.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 סנסנה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית לחם, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Mon, 24 Dec 2007 עאנין, ריחן, יום ב' 24.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 ריחן, שקד, יום א' 23.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 23.12.07, בוקר
Sat, 22 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 22.12.07, בוקר
Sat, 22 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ש' 22.12.07, בוקר
Thu, 20 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ה' 20.12.07, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Wed, 19 Dec 2007 ריחן, יום ד' 19.12.07, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 קלנדיה, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 תרקומיא, יום ה' 13.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ד' 12.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.12.07, בוקר
Sun, 9 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 אל ג'בעה, נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 29.11.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 28.11.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, בוקר
Wed, 28 Nov 2007 בית איבא, עזון, שבי שומרון, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 בית איבא, יום ג' 27.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 א-ראס, ענבתא, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 25.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Sat, 24 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.11.07, בוקר
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 ג'וברה (כפריאת), יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 20.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ג' 20.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 20.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sat, 17 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 17.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.11.07, בוקר
Wed, 14 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 14.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 12.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 סנסנה, יום ה' 8.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 בית איבא, יום ה' 8.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 סנסנה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 בית איבא, יום ג' 6.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 6.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 4.11.07, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.11.07, בוקר
Sat, 3 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ש' 3.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום ה' 1.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 1.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2007 תרקומיא, יום ד' 31.10.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 30.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 ריחן, שקד, יום א' 28.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, קלנדיה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 21.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 יום א' 21.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 ריחן, שקד, יום א' 21.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 תרקומיא, יום א' 21.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Sat, 20 Oct 2007 ריחן, שקד, יום ש' 20.10.07, בוקר
Thu, 18 Oct 2007 יום ה' 18.10.07, אחה"צ
Tue, 16 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Thu, 11 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 11.10.07, אחה"צ
Mon, 8 Oct 2007 תרקומיא, יום ב' 8.10.07, בוקר
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Fri, 5 Oct 2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 5.10.07, בוקר
Fri, 5 Oct 2007 א-ראם, קלנדיה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, אחה"צ
Sun, 30 Sep 2007 יום א' 30.9.07, אחה"צ
Wed, 26 Sep 2007 ריחן, שקד, יום ד' 26.9.07, בוקר
Tue, 25 Sep 2007 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 25.9.07, בוקר
Thu, 20 Sep 2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
Thu, 20 Sep 2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
Thu, 20 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 20.9.07, בוקר
Thu, 20 Sep 2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
Sun, 16 Sep 2007 ריחן, שקד, יום א' 16.9.07, בוקר
Wed, 12 Sep 2007 ריחן, יום ד' 12.9.07, בוקר
Sun, 9 Sep 2007 ריחן, שקד, יום א' 9.9.07, בוקר
Thu, 6 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 6.9.07, אחה"צ
Mon, 3 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.9.07, בוקר
Sun, 2 Sep 2007 יום א' 2.9.07, אחה"צ
Thu, 26 Jul 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 26.7.07, אחה"צ
Mon, 11 Jun 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.6.07, בוקר
Sun, 10 Jun 2007 ריחן, שקד, יום א' 10.6.07, בוקר
Sun, 10 Jun 2007 ריחן, שקד, יום א' 10.6.07, בוקר
Mon, 4 Jun 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.6.07, בוקר
Thu, 10 May 2007 ריחן, שקד, יום ה' 10.5.07, בוקר
Mon, 12 Dec 2005 והצומת
Mon, 31 Jan 2005 תרקומיא
Sat, 31 Jan 2004 בית איבא, בית פוריכּ, דיר שאראף (חביות), חווארה
Sat, 1 Jan 2000 ארתח, ג'בארה, ג'ית, קלקיליה