Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף
שאלות ותשובות

יש עם מי לדבר!
מעברו המערבי של הקו הירוק הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל כדמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק אוכלוסיה אזרחית כבושה ומדוכאה. מיליונים מהם חפצי חיים כמונו. 
המשך>> 

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  
 לראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק ...
המשך>>

צילום: אורנה נאר

פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!