Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  מארגן ימי-ים לילדים ולנשים מכפרים בשטחים הכבושים שלראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק...
מתנדבות ימי הים, min el bahar, דואגות חדשים קודם להיתרי מעבר יומיים ולהסעות. מתנדבים ומתנדבות נוספים מלווים את הקבוצות, משחקים איתם בים ולומדים להכיר ולבלות ביחד לפעמים בשפה משותפת ולפעמים בשפת הסימנים.
התמונות מראות רק שבריר מההתרגשות ומההתפעמות שחווים מי שמגיעים לראשונה לים ומעט מעוצמת הרגשות שמציפים כל פעם מחדש את המלוים הישראלים.
במהלך הפעילות המשותפת בים ובהמשך היום, במפגש במשחקים ובשיחות כנות, מתעוררת תקווה שהידברות בין אנשים היא כלי יותר טוב ממגנומטרים וכוחניות.

צילום: אורנה נאור

פעם ראשונה בים !
פעם ראשונה בים !
פעם ראשונה בים !
פעם ראשונה בים !

מרחב התפרinfo-icon - "זו אדמה שלי! תנו לי לעבוד בה!"
זה לא מרחב, זה צינוק של אדמות פרטיות בבעלות פלסטינית. האדמות כלואות ממערב למכשול ההפרדה בעוד הבעלים של אדמות אלו הופרדו מהן לצידו המזרחי של מכשול ההפרדה.
הם נזקקים להיתר מיוחד כדי לעבור במחסומים חקלאים ולעבד את אדמתם. מחודש פברואר 2017 הלכו והצטמצמו היתרי המעבר לפועלים ולבני משפחה.

היבולים נהרסו הפרנסה נפגעה. ההשפלה והתסכול גדולים. האמון השברירי שיכול היה להתקיים בין שלטונות הביטחון לפלסטינים - אבד.
היאוש ואובדן התקווה אינם תורמים לבטחון מדינת ישראל. 

צילום: היידי מוטולה/אקטיב סטילס

סולידריות עם בעלי אדמות מנועי מעבר
סולידריות עם בעלי אדמות מנועי מעבר
אחרי הפגישה עם נצציגי הצבא - עוד הבטחות
בדרך לעוד הבטחות
בציפיה לתוצאות הפגישה עם הצבא

50 שנה לכיבוש - ודי !

צעדנו על הקו הירוק שנמחק מהמפות ומהספרים.
מעברו המערבי של הקו הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל השבעה וטוענת להיותה דמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק מתרחש תהליך של דיכוי צבאי חריף של אוכלוסיה אזרחית. בשם השמירה על הביטחון  של מדינת ישראל המתנחלת מצידו המזרחי של הקו הירוק "שלא קיים", מפוזרים קרוב ל 500 מחסומים חסימות ומגבלות מעבר לפלסטינים בלבד.
הפלסטינים החיים תחת שלטון צבאי חשופים גם לגזל אדמות ולהתנכלויות המתנחלים וגם למערכת חוקים שונה לחלוטין מזו שחלה על הישראלים.

צילום: 
נדים אשרף
הצעדה על הקו הירוק
צילום: 
נדים אשרף