אנשי אדמה, קשי יום, חשופים להתעמרות ולהריסת מגוריהם.
אנשי הבקעה
מי צריך להגיע לעבד את אדמתו בחלון זמן של 30 דקות? פיספסת? הלך היום
שער חקלאי - לא פסטורלי כמו שזה נשמע !
אפילו את מיכלית המים לא השאירו להם
מיכלית מים מנוקבת: לבטחון מדינת ישראל
כרמל התנחלו "על" אום אל ח'יר
השפכים יוצאים מההתנחלות ומגיעים הלאה - אל בתי הפלסטינים.
אלה האנשים בבקעת הירדן שחשופים להטרדות התעללות והריסות.
אלה האנשים בבקעת הירדן שחשופים להטרדות התעללות והריסות