ובמחסום יש חייל שצריך להחליט החלטות מוסריות קשות.
מדינת ישראל היא הריבון האחראי להתנהלות המוסרית
הצבא שלנו...
כרמל התנחלו "על" אום אל ח'יר
בחום של הבקעה - אין מסתור
"בעין אללה, אין לנו יותר לאן ללכת !"
...The fire fighters arrived- but didn't fight the fire מכבי האש הגיעו - אבל לא כיבו את האש...