Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות

 

2018
רוצה לעבוד? שלם למאכר 2500 או 3000 ש"ח ותקבל אישור. 
 

יורם כהן ערוץ 1 - 2014
אוהד חמו ערוץ רשת - 2018 רוצה לעבוד? תשלם!
ללא מילים בחברון

די להתעמר בפלסטינים. יש עם מי לדבר!
ממערב לקו הירוק הנעלם, מתיימרת מדינת ישראל להשאר דמוקרטית, בעוד שזה מנוגד לחלוטין לדיכוי, לשעבוד ולהשפלה של אוכלוסיה אזרחית. בכל זאת מיליונים מהם חפצי חיים כמונו. מיליונים חשים שאין ברירה ועלינו לחיות זה לצד זה. היום אנחנו שולטים בהם...
המשך>> 

בישראל קיימות שתי מערכות משפט נפרדות –
אחת לישראלים ואחרת לפלסטינים  בשטחי הכיבוש.

החל משנת 2006 אנו מדווחות מבתי המשפט הצבאיים (ראו  יותר מ800 דוחות מבתי המשפט הצבאיים).

הדוחות שלנו מבתי המשפט הצבאיים
צילום: 
Wikimedia Commons

משנות החמישים של המאה העשרים ועד ספטמבר 2018

מדינת ישראל כבר גרשה את אנשי שבט ג'האלין אבו דאהוכ, כיום תושבי חאן אל אחמר, משטח ישראל אל שטחי הגדה המערבית. כיום המדינה מתכננת להרוס את הכפר שבנו לאחר שגורשו מישראל,  ולגרש אותם שוב.

חברות מחסוםWATCH הצרפו להזדהות עם סרובם להיות מגורשים מהכפר שבנו לאחר הגירוש הקודם ושבו הם חיים היום.

צילמה וערכה: נורית פופר