Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף
באמת?! זכויות אדם לכולם? באדיבות האתר 'מאוחדים למען זכויות אדם'

מה זה בכלל זכויות אדם? (וידאו)
האם יש אנשים ללא זכויות אדם?
זכויות האדם מוגדרות בתי מחוקקים, מיושמים על ידי בתי משפט לאומיים ובינלאומיים, מוסדות או"ם וכ"ו.​
לכל סוגי התקשורת תפקיד מכריע בשמירה על זכויות אדם על ידי חשיפת עוולות.
פעילות מתנדבים מהחברה האזרחית חיונית גם היא לשמירת זכויות אדם   המשך>> 

הילדים ממכחול בבקעה
רימה והילדים בבקשה, אל תהרסו לנו שוב את הבית !
הריסת מכחול 2103

בפניה נרגשת לשופטים - אנא אל תהרסו לנו שוב את הבית! 

אולי, אולי, יעתרו השופטים לבקשת עורך הדין לא להרוס כרגע, לחכות עוד קצת,
להוריד את החרב על חיי האנשים הללו קצת יותר מאוחר כשהטלאים שזה עתה נולדו יעמדו כבר על הרגליים.

לקרוא עוד על העתירה>>

פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!

.

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  
מארגן ימי-ים לילדים ולנשים מכפרים בשטחים הכבושים
 לראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק...
המשך>>

צילום: אורנה נאר

סולידריות עם מנועי גישה לאדמותיהם
החקלאים מוחים על מניעת גישה לעיבוד אדמותיהם
בדרך לפגישה עם הצבא
השיבה מהמפגש עם הבטחות

.

 

מרחב התפרinfo-icon - "זו אדמה שלי! תנו לי לעבוד בה!"
המשך>>

צילום: היידי מוטולה/אקטיב סטילס

50 שנה לכיבוש - ודי !

צעדנו על הקו הירוק שנמחק מהמפות ומהספרים.​
מעברו המערבי של הקו הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל השבעה וטוענת להיותה דמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק מתרחש תהליך של דיכוי צבאי חריף של אוכלוסיה אזרחית. ​
המשך>> 

סימון הקו הירוק באזור לטרון
צילום: 
נאדין אשרף