אנשי אדמה, קשי יום, חשופים להתעמרות ולהריסת מגוריהם.
אנשי הבקעה
מי צריך להגיע לעבד את אדמתו בחלון זמן של 30 דקות? פיספסת? הלך היום
שער חקלאי - לא פסטורלי כמו שזה נשמע !
אפילו את מיכלית המים לא השאירו להם
מיכלית מים מנוקבת: לבטחון מדינת ישראל
ובמחסום יש חייל שצריך להחליט החלטות מוסריות קשות.
התנהלות הריבון (מדינת ישראל) אל האזרחים שבחסותה
כרמל התנחלו "על" אום אל ח'יר
בחום של הבקעה - אין מסתור
"בעין אללה, אין לנו יותר לאן ללכת !"
אם יתנו - יקבלו... מה ניתן? הכל לקחו לנו!
אלה האנשים בבקעת הירדן שחשופים להטרדות התעללות והריסות.

אלה האנשים בבקעת הירדן שחשופים להטרדות התעללות והריסות.