Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
קישור ל אתם שואלים אנחנו עונות

לפלסטינים בגדה המערבית אין זכויות אזרח, כי הם לא אזרחי ישראל
חשוב לדעת:
זכויות אדם הן לכולנו! גם לבני אדם תחת כיבוש

בהצהרת האו"ם פורטו 30 סעיפים
ההתייחסות לחלק מהן בכיבוש:

שוויון בפני החוק שתי מערכות חוקים, לישראלים אחת ולפלסטינים בגדה המערבית - אחרת.
זכויות הקניין הולכת ומופקעת הזכות של פלסטינים על האדמות ברחבי הגדה המערבית, ובמרחב התפר.
חופש תנועה למעלה מ 500 מחסומים וחסימות וכן כבישים אסורים לפלסטינים ברחבי הגדה המערבית
חופש הביטוי פלסטינים רבים אסורים במעצר מנהלי לתקופות ארוכות ללא בסיס עובדתי.
חופש העיסוק

פלסטיני לא יכול להקים עסק או מפעל בשטח C, שהם 60% משטח הגדה המערבית רק ישראל.

חופש הדת הגבלת גישה למקומות והרס של מקומות קדושים שהיו בעבר מרכזים קהילתיים ומקום התכנסות.
תרשים המתאר את סוגי המחסומים ברחבי הגדה המערבי

-------------------------------------------------

לתושבים הפלסטינים שבגדה המערבית יש מקומות קדושים.
חלקם נהרסים חלקם עוברים גיור. כך או כך לפלסטינים אין גישה לרבים מהם...

=============================================================

התהליך שעוברים העובדים הפלסטינים בעלי היתר לעבוד בישראל הוא משפיל מדכא ועוד כרוך בתשלום!

הנה דבריהם:

התהליך לקראת יום עבודה משפיל, מדכא ועוד צריך לשלם עבור הזכות לעבוד!
עדות אישית של פלסטיני שרכושו הושחת