Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  
מארגן ימי-ים לילדים ולנשים מכפרים בשטחים הכבושים
 לראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק...
המשך>>

צילום: אורנה נאר

פעם ראשונה בים !
פעם ראשונה בים !
פעם ראשונה בים !
פעם ראשונה בים !

מרחב התפרinfo-icon - "זו אדמה שלי! תנו לי לעבוד בה!"
המשך>>

צילום: היידי מוטולה/אקטיב סטילס

סולידריות עם בעלי אדמות מנועי מעבר
סולידריות עם בעלי אדמות מנועי מעבר
אחרי הפגישה עם נצציגי הצבא - עוד הבטחות
בדרך לעוד הבטחות
בציפיה לתוצאות הפגישה עם הצבא

50 שנה לכיבוש - ודי !

צעדנו על הקו הירוק שנמחק מהמפות ומהספרים.​
מעברו המערבי של הקו הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל השבעה וטוענת להיותה דמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק מתרחש תהליך של דיכוי צבאי חריף של אוכלוסיה אזרחית. ​
המשך>> 

צילום: 
נדים אשרף
הצעדה על הקו הירוק
צילום: 
נדים אשרף