Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף
אנו צופות ומדווחות בלי להסיט את המבט
הרס ואובדן - גירוש מכוון
הרס ואובדן - גירוש מכוון

פינוי-גירוש של פלסטינים בבקעת הירדן

שוב, החריבו הבולדוזרים, בליווי אנשי המנהל האזרחי הישראלי את בתיהם של משפחות בבקעת הירדן. מאות צווים לפינוי תוך 8 ימים - לאן ??!

 למה? כי הם חיים בבקעת הירדן >>  

באמת?! זכויות אדם לכולם? באדיבות האתר 'מאוחדים למען זכויות אדם'

 

מה זה בכלל זכויות אדם?
מי הם האנשים ללא זכויות אדם?
למי זה חשוב?  

המשך>> 

סולידריות עם מנועי גישה לאדמותיהם
החקלאים מוחים על מניעת גישה לעיבוד אדמותיהם
בדרך לפגישה עם הצבא
השיבה מהמפגש עם הבטחות

.

 

מרחב התפרinfo-icon - "זו אדמה שלי! תנו לי לעבוד בה!"
המשך>>

צילום: היידי מוטולה/אקטיב סטילס

יש עם מי לדבר!
מעברו המערבי של הקו הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל השבעה וטוענת להיותה דמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק מתרחש תהליך של דיכוי צבאי חריף של אוכלוסיה אזרחית. 
המשך>> 

פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!

.

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  
מארגן ימי-ים לילדים ולנשים מכפרים בשטחים הכבושים
 לראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק כי אסור לפלסטינים...
המשך>>

צילום: אורנה נאר

יש עם מי לדבר!