Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
קישור ל אתם שואלים אנחנו עונות

-------------------------------------------------

לתושבים הפלסטינים שבגדה המערבית יש מקומות קדושים.
חלקם נהרסים חלקם עוברים גיור. כך או כך לפלסטינים אין גישה לרבים מהם...

=============================================================

התהליך שעוברים העובדים הפלסטינים בעלי היתר לעבוד בישראל הוא משפיל מדכא ועוד כרוך בתשלום!

הנה דבריהם:

התהליך לקראת יום עבודה משפיל, מדכא ועוד צריך לשלם עבור הזכות לעבוד!
עדות אישית של פלסטיני שרכושו הושחת
יורם כהן ערוץ 1 - 2014
אוהד חמו ערוץ רשת - 2018 רוצה לעבוד? תשלם!

10 בדצמבר 2018 - ציון 70 שנה להכרזה הבין לאומית לזכויות האדם

----------------------------------------
במפה שלפניך, הנקודות הקטנות על הכבישים ברחבי הגדה מייצגות את פיזור המחסומים מכל הסוגים.
כאן אחד המעצורים לחיים סבירים ברחבי הגדה המערבית עצמה.

להקיש ו"לסייר" במפה עצמה במוקדי הפעילות של מחסוםWATCH בגדה המערבית

פיזור המחסומים והחסימות ברחבי הגדה הכבושה
ללחוץ ולראות את מפת הפעילות של מחסוםWATCH בגדה המערבית