Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף
שאלות ותשובות
ידע כל ישראלי מה קורה בשטחי הגדה

בישראל קיימות שתי מערכות משפט נפרדות –
אחת לישראלים ואחרת לפלסטינים  בשטחי הכיבוש.

החל משנת 2006 אנו מדווחות מבתי המשפט הצבאיים (ראו  יותר מ800 דוחות מבתי המשפט הצבאיים).

והנה, סוף סוף קול שפוי בבית המשפט הצבאי:
 "...אין סיבה לגרור התנהגות סטודנטיאלית, שהסתיימה, לאורך כל חייו של העצור​..."

הדוחות שלנו מבתי המשפט הצבאיים
הדוחות שלנו מבתי המשפט הצבאיים
צילום: 
Wikimedia Commons

יש עם מי לדבר!
מעברו המערבי של הקו הירוק הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל כדמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק אוכלוסיה אזרחית כבושה ומדוכאה. מיליונים מהם חפצי חיים כמונו. 
המשך>> 

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  
 לראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק ...
המשך>>

צילום: אורנה נאר

פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!