Home Page | מחסוםווטש
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
סטודנטים מאמריקה מתנדבים לקטיף ירקות במרחב התפר
הפקעת אדמות פרטיות, עקירת עצים, מניעת פרנסה
עקירת מטע זיתים פרטי לבנית כביש עוקף

.מדוע אנו תומכות ב [שוברים שתיקה]
<<... אנחנו, שנמצאות בשטחים הכבושים מדי יום ומדברות עם הפלסטינים הנפגעים, יודעות כי מעשים מסוג זה, עליהם הודה יששכרוף, מתרחשים מדי יום, בהבדל אחד, יששכרוף הבין שעליו לקחת אחריות ולשפוך אור על מעשיו ומעשי חבריו – זו הסיבה לכך שאנחנו תומכות בו וב"שוברים שתיקה". חשיפתנו למה שקורה מאפשרת לנו, תוך הכרת המציאות לתמוך באמינות הדיווח. יתר על כן, אנו עדות למעשי ההתעללות ולתוצאותיהם, שאינם דווקא פיזיים - לא מכות, אלא משטר היתרים אלים! השפלה יומיומית במחסומים, פשיטות לילה על משפחות הנמות את שנתן לצורך הפחדה, ביזה וגניבה, העמדת פנים למשפט... לקרוא עוד>>
.

אנו תומכות ב [שוברים שתיקה] גילוי האמת ומניעת השתקה הם בסיס למדינה בריאה
מי אנו ומה מניע אותנו?
צילום: 
נדים אשרף
המעדה על הקו הירוק
צילום: 
נדים אשרף