View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

ראינו חיילים שומרים על המאחז הלא חוקי אשתמוע. תדע כל אם עברייה.... איך ילדה שומר על פורעי חוק ועוד בקור הזה .
Photographer:
13/01/2020
Photographer:
12/01/2020
צו סגירה לשטח
Photographer:
05/01/2020
חסימת הכניסה לאל-פוואר
Photographer:
30/12/2019
אחרי מעבר צומת שוקת נצפה ג'יפ צבאי ולידו צופים חיילים מאחורי הגדר בשטח A
Photographer:
01/01/2020
חסימת הכניסה לאל פוואר
Photographer:
23/12/2019
הנירים שנחרשים עכשיו במטע הזיתים העתיקים נראים נפלא
Photographer:
23/12/2019
"לבנים" מגפת (פסולת זיתים) המשמשות לבעירה
Photographer:
23/12/2019
השיברים בכלובים
Photographer:
23/12/2019
ערימות הזבל במעבר מיתר
Photographer:
10/12/2019
ילדי הגן בהאשם אל-דארג'
Photographer:
10/12/2019
תוצאה של שיסוי הכלב על ידי מתנחלים
Photographer:
19/11/2019
באסאל לאחר הטיפול הרפואי
אירוע התקיפה של באסל ע"י כלבו של עילי פדרמן
Photographer:
19/11/2019
הסימונים של שביל הטיול הוא נסיון של המתנחלים להכניס לשביל ישראל את הטיולים שלהם
Photographer:
13/11/2019
פארחן עם צו ההריסה לבית הספר
Photographer:
04/11/2019
פרחאן בכפר סימיה. קיבל צו הריסה לבית הספר שהוא מנסה להקים, בית ספר אתגר 13
Photographer:
04/11/2019
חגית וידידה מסימיה
ניידת מג"ב בצומת דהרייה
Photographer:
15/10/2019
הפילבוק במרכז הכפר חורסה
Photographer:
10/12/2018
הפילבוקס ומתחם סגור סביבו במרכז הכפר ממוקמים בצמוד למתחם האירועים של הכפר. התושבים מתארים מצב שכל ארוע צריך להיות מתואם עם הצבא ובאישורו. המעברים בין רחובות הכפר מוגבלים. החסימות בשעות הבוקר מטרידות אתשיגרת התושבים ובמיוחד את תלמידי בית הספר שמעוכבים בדרך.
מוכר התמרהינדי בצומת הכבשים
Photographer:
20/10/2019
נשים ישובות ואורגות בשיטה המסורתית העתיקה
Photographer:
16/10/2019
ספריה אבל לא הרבה צעצועים
Photographer:
19/09/2019
גן הילדים באום אל ח'יר
Photographer:
19/09/2019
הנוף ה והמרחבים הפתוחים של אזור דרום הר חברון
Photographer:
03/10/2019
ההריסות החזירו אותנו אל המציאות הקשה
Photographer:
24/09/2019
הילדים נפרדו מאתנו שמחים
Photographer:
24/09/2019
גן הודא
Photographer:
24/09/2019
גן הודא
Photographer:
24/09/2019
בדרך לגן הודא בחאשם אל דארג'
Photographer:
24/09/2019
ילדים ומתנדבים מחכים לחיילים
Photographer:
12/09/2019
הילדים והג'יפ
Photographer:
10/09/2019
הילדים מלווים על ידי ג'יפ צבאי כדי למנוע מהמתנחלים להתנכל לילדים בדרכם לבית הספר
Photographer:
05/09/2019
הכול קמל
Photographer:
20/08/2019
המתנחל מהתנחלות סוסיה
Photographer:
22/08/2019
הצנרת והשעון שהכין לרגע שמקורות תזרים לו מים כשיבוא המשיח
Photographer:
23/07/2019
Photographer:
30/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019