View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

אזור המגורים של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
חריש בדרום הר חברון
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
הברווזים של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
המפגינים הולכים לביתו של הרון הפצוע
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
בהפגנה נגד הריסות בתים והתעמרות הצבא והמתנחלים
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
הפגנה בדרום הר חברון: מפגינים נגד הריסות בתים, התעמרות בתושבים ופציעתו של הרון
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
מפגינים חבושים בבלונים שחורים ושלט גדול בערבית
ציור של בתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
ציור של בתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
הקיר החיצוני של ביתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
הריסות ברכיז
Photographer: Michal Tsadik
15/12/2020
הריסות ברכיז
Photographer: Michal Tsadik
15/12/2020
ברכיז- באוהל מארגון הסעד
Photographer: Michal Tsadik
15/12/2020
החרמת קרוואן והרס
Photographer: Raya Yeor
02/12/2020
החרמת קרוואן
Photographer: Raya Yeor
02/12/2020
החרמת ציוד חקלאי
Photographer: Raya Yeor
02/12/2020
התמיכה הטכנולוגית במילוי מים
Photographer: Michal Tsadik
24/11/2020
בית האלמנה באום טובא
Photographer: Michal Tsadik
24/11/2020
החצר של אבו סאפי
Photographer: Michal Tsadik
01/12/2020
אבו סאפי
Photographer: Michal Tsadik
01/12/2020
בגן הודא
Photographer: Ariela Slonim
17/11/2020
צינורות מים מונחים על צמיגים
Photographer: Ariela Slonim
17/11/2020
החמורים מגיעים לכל מקום
Photographer: Ariela Slonim
17/11/2020
Photographer: Raya Yeor
18/11/2020
החממה בסימיה
Photographer: Lea Shakdiel
09/11/2020
מרכז מיתרים
Photographer: Lea Shakdiel
09/11/2020
הגן בהאשם אל דארג'
Photographer: Daphna Jung
08/11/2020
על גג הדיואן בח'ורסה הוסיפו תלתליות
Photographer: Ariela Slonim
29/10/2020
מבנה החממה
Photographer: Lea Shakdiel
22/10/2020
פתח הבור מלמעלה
Photographer: Lea Shakdiel
22/10/2020
אישור רשמי על בעלות על האדמות
Photographer: Lea Shakdiel
22/10/2020
על גג משפחת ג'אדאללה מייבשים את הזיתים לפני שמביאים אותם לבית הבד
Photographer: Michal Tsadik
21/10/2020
דרום הר חברון: בית ספר אתגר 13
Photographer: Hagit Back
26/10/2020
Southern Hebron Mountains: Zinuta School
Photographer: Hagit Back
26/10/2020
מפה: סביבת נגוהות פוקיקיס חורסא
Photographer:
14/10/2020
בית משפחת ג'אדאללה
Photographer: Michal Tsadik
15/09/2020
אום פאגארה, דרום הר חברון: כך ממלאים את מיכלי המים בכפר - טרקטור רתום למיכל מים כובר בכפר
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020