View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

הפגנות בטוואני
Photographer: Hagit Back
10/05/2021
שמשותיו המנותצות של רכב באסל
Photographer: Michal Tsadik
27/04/2021
הובלת מים יקרים במכלים
Photographer: Ariela Slonim
22/04/2021
חשמל סולרי בבית אבו סאפי בראת'ים
Photographer: Ariela Slonim
06/04/2021
בית המערה של אבו סאפי באבו ראת'ים
Photographer: Ariela Slonim
06/04/2021
מאחז חדש שהולך ונבנה
Photographer: Ariela Slonim
06/04/2021
בניית התנחלות החדשה
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
פילבוקס, גדרות תיל ושקדיה פורחת ליד צומת זיף
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
פילבוקס בצומת הכבשים
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
פילבוקס מאוייש בצומת דורא-אלפוואר
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
פילבוקס בדרך לעבדה
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
הריסת בתים ליד בני נעים
Photographer: Lea Shakdiel
08/03/2021
החלקה שהכשרתה לשימוש מתנחלי רק החלה
Photographer: Lea Shakdiel
08/03/2021
ארכיטקטורה של כיבוש: חומות בטון, גדרות תיל, פילבוקסים ומחסומים
Photographer: Ariela Slonim
23/02/2021
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
Photographer: Ariela Slonim
23/02/2021
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
חסימת חסמו דוכן הירקות בגבעות אדמה
Photographer: Raya Yeor
24/02/2021
רכיז אחרי ההריסות
Photographer: Michal Tsadik
16/02/2021
הבאגר הסולל והחיילים
Photographer: Raya Yeor
27/01/2021
בית המועצה והמרפאה בזנותא
Photographer: Michal Tsadik
09/02/2021
הבניין העתיק שהיה פעם מסגד
Photographer: Michal Tsadik
09/02/2021
עבודות עפר לבנית כביש
Photographer: Hagit Bak
08/02/2021
עבודות עפר לבנית כביש
מעבר דרך הגדר
Photographer: Michal Tsadik
02/02/2021
חסימת גישה ליישובים פלסטיניים בכביש 60
Photographer: Michal Tsadik
02/02/2021
מבט מכביש 60 -  השקדיות פורחות
Photographer: Hagit Back
08/02/2021
האוהל שקדם למבנה בית הספר
Photographer: Lea Shakdiel
01/02/2021
בית הספר באיזווידין
Photographer: Lea Shakdiel
01/02/2021
פתח מערת המגורים של משפחת מור בתוואמין
Photographer: Michal Tsadik
26/01/2021
מערת המגורים של משפחת מור בתוואמין
Photographer: Michal Tsadik
26/01/2021
אזור המגורים של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
חריש בדרום הר חברון
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
הברווזים של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
המפגינים הולכים לביתו של הרון הפצוע
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
בהפגנה נגד הריסות בתים והתעמרות הצבא והמתנחלים
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
הפגנה בדרום הר חברון: מפגינים נגד הריסות בתים, התעמרות בתושבים ופציעתו של הרון
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
מפגינים חבושים בבלונים שחורים ושלט גדול בערבית
ציור של בתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
ציור של בתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020