מקאם שיח' אחמד תבן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שיח' אחמד תבן