דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יעקב מנור, מיקי פישר(מדווחת)
29/05/2017
|
Morning

בעקבות תלונות החקלאים על אי התייחסות לחידוש היתרי מעבר  ומחסור בידיים עובדות  הגענו לחממות דיר אל ר'וסון במרחב התפרבמקום התאספו 7 חקלאים  שהיו מאוד נסערים, הציפו את הבעיות אותן הם חווים סביב עבודת החקלאות שלהם במרחב התפר.
החקלאים  העלו מספר בעיות עקרוניות:

א. הם מחכים זמן רב מאוד לתשובות על בקשותיהם לחדש או לקבל היתרי מעבר אל אדמותיהם במרחב התפר. לעתים למעלה מחודשיים שלושה הם רוצים לדעת מדוע תהליך החידוש לוקח זמן רב כל כך, כאשר כל הפרטים שלהם מרוכזים במחשבי המת:ק הישראלי, כגון גודל האדמות, מספר היתרי המעבר המאושרים עקרונית לכל חלקה ועוד.
ב. השביתה אומנם נסתיימה אבל נוצרו מספר בעיות עם סיומה:

1. הקישור הפלסטיני הגיש כמה  מאות בקשות שהצטברו אצלו בחודשיים האחרונים, ולכן אין סיכוי לקבל תשובה במהירות הנדרשת, הם זקוקים בדחיפות לידיים עובדות בעבודה הדחופה בחממות ובמטעים, למשל קטיף פירות וירקות שאי אפשר לדחות.

2. הקישור הפלסטיני בטולכרם הודיע להם שעל פי הוראות המת"ק הישראלי - חקלאים מטולכרם הרשאים להגיש בקשות להיתרי מעבר אל האדמות במרחב התפר הם רק בעל האדמה ואשתו או לחלופין יורשיהם, בניהם ובנותיהם ובני הזוג שלהם . במילים אחרות החקלאים אינם רשאים להגיש בקשות עבור פועלים חקלאיים שאינם בני המשפחה. כך גם לגבי חוכרים המבקשים לעבד אדמות חקלאיות במרחב התפר ועובדים הדרושים להם.

זו בעיה רצינית מאוד, כי רוב בעלי החממות צריכים פועלים רבים לשלב הקטיף בחממות ובמטעים, ובני משפחתם לא תמיד יכולים בגלל שהם עובדים במקום אחר או אינם מסוגלים לעבודה זו (זקנים, צעירים מדי ונשים וכו'). 
עד היום לא היתה בעיה לבעלי קרקע ולחוכרים עם ניירות מסודרים לקבל היתרי מעבר לעצמם ולפועלים זמניים, בהתאם למכסות הקשורות לגודל הקרקע והיבול . עכשיו, אם לא יוכלו להעסיק פועלים המשמעות היא אובדן יבול ופרנסה וגם נטישת הקרקעות שהוחכרו מסיבות שונות. כמו כן יש לציין שבניגוד לטולכרם - במחוז קלקיליה הקישור הפלסטיני  לא הוציא הוראה כזאת.  שם ההוראות נותרו בעינן ואפילו נמסר להם שבנוסף להיתרי מעבר לפועלים נדרשים, גם בני המשפחה כפי הנראה יקבלו היתרים.

הצענו להם להגיש את הבקשות שנית בעיריות באזורי הכפרים, כי באזור שם הקישור מקבל את הבקשות דרך העיריות ולא באופן ישיר ובהתאם לתשובות שיקבלו נמשיך לבדוק את ההוראות .

כמובן הצענו גם לפנות למוקד להגנת הפרט - אבל מסיבות שאינן ברורות הם טוענים שהם לא מקבלים מענה סביר משם אלא דחייה והסברים שהם אינם יכולים לעזור להם .

כמו כן אמרנו שננסה להמשיך בדרכים אחרות בפנייה למוקד בבית אל ולמת"ק טולכרם ולזרז את העניין ושנעמוד בקשר איתם.