ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מ., ורדה צ. (מדווחת)
27/11/2016
|
בוקר

שחרשגרה.

לאחר כשלושה חדשים בהם נעדרנו ממשמרתנוהופתענו לגלותמיד עם הגיענו – מבנה שירותים חדשבנוסף לקייםהמבנה עדיין לא פתוח לקהלאבל יש תקוה...

השערים נפתחו בזמן: 3:45, ובתוך דקות היו הראשונים בחוץכלומר בתוך ישראל.

בשעה זולקראת 4:00, אין עדיין תור גדולהמעבר בסלאלום מהירבחרנו אנשים לניטור זמני מעבר.

בצד הכניסה לישראל רק קרוסלה אחת היתה פעילהבניסיון להודיע לשומר – הוא טען בתוקף ובתוקפנות ששתיהן פתוחותשאנשים בוחרים מרצונם להצטופף ולהשתמש רק באחתשאין לחץ גדולושאנחנו רק גורמות צרותגם לאחר שהתעקשתי שבדקתיוהקרוסלה לא פועלתהמשיך לטעון שהכל פתוח ואם אני רוצה אני יכולה לדבר עם מנהל המשמרתויתרתיאבל כשחזרתי לקרוסלות – נפתח הפשפש הצדדיונותר פתוח עד סוף המשמרתהאנשים,שבדקנו בשעה זו יצאו תוך 8-10 דקות.

ב- 4:15 פגשנו ליד הגדר פעילים חשדנים מספרדשלא דיברו אנגלית טובהולא הצלחנו להבין לאיזה ארגון הם שייכיםמעולם לא שמעו על מחסום ווטשולא נטו להכנס איתנו לשיחהרק ספרו שהם פעם ראשונה במחסוםבהמשך, 4:30, עדיין בצד הגדרפעימות הסגירה קצרות מאדופעימות הפתיחה ארוכות,סימן שבמתקן עצמו הכל פועל היטבאבל כבר בשעה זו היו אנשים מעל המחיצות מוכנים לקפוץ אל ראש התור המהיר ביותרלמרות שהכל זרם.

בצד הכניסה לישראל – אומרים היוצאים״בחוץ בלגן״עדייןאנשים שניטרנו יצאו בתוך 10 דקות.

לקראת השעה 5:00, בצד גדר ההפרדהinfo-icon אכן נראה שיש בלגן בחוץרביםכמובן בעיקר צעיריםמטפסים וקופצים מעל המחיצות אל ראש התור מנסים לאתר את המסלול היותר מהירתוך מחאות העומדיםפעימות הסגירה מתארכותלאנשים לוקח עכשיו 15 דקות לעבור את המתקן.

לא ראינו היום אנשים מוחזרים הביתה.

5:20 עזבנו.