ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
ורדה צ., עידית מ. (מדווחת), לורה (אורחת מספרד)
23/04/2017
|
בוקר

שחריום קל.

3:35 השערים נפתחו בזמןתוך 3-4 דקות הפועלים הראשונים כבר הספיקו לצאתאחד מהם הפנה את תשומת לבנו לכך שרק אחת משתי הקרוסלות פועלתביציאה מהמחסוםורדה הלכה לדווח לשומרומיד נפתח הקרוסלה התקועה.

4:00 בחרנו אנשים לתצפיתשניים עברו תוך חמש דקותאת השלישי לא מצאנו גם אחרי 20 דקותפועלים מבוגרים התלוננו בפנינו על שינוי בפרוצדורהתלו שלטים המודיעים שבקרוב יגבילו את המעבר למבוגריםשנכנסים לישראל ללא היתר מיוחדשיעברו רק אחרי שעה 8:00. בעבר נודע לנו על מגבלה עד שעה 7:00, שגם זה לא לרוחם של אלו שצריכים להכנס לישראל כדי להתפרנסמנהל המחסום אז הסביר שהמהלך תוכנן כדי לווסת את הלחץ בשעות שיא של הבוקרהאם אי אפשר להגביל מעבר של קבוצות (כמו המבוגריםבשעות לחץאך להתיר מעבר לכל דכפין כשאין לחץלמשלמניסיוננובין 3:45 ועד 4:45? ננסה לברר אצל האחראים על המחסום...

4:35 שלושה אנשים שבחרנו עברו כולם ב 7 - 8 דקותשוב נתקעה אחת הקרוסלותשוב ורדה דיווחה על התקלה והיא תוקנה.

4:50 בתוך המבנה לתורים הממתיניםמעבר לגדר ההפרדהראינו במעורפל דמות עומדתכרנאה מצלמת במצלמה גדולה כמו לסרטמעניין מישני אנשים שבחרנו עברו ברבע שעהאדם שלישי לא נצפה בכלל.

5:25 עדיין אין כל לחץ בכניסה למחסום מי שמגיע נכנס.

עזבנו.