ארתאח (שער אפרים) טיפות של שיפור

צופות: 
עידית מאור וניצה הרצוג
18/11/2018
|
בוקר

הבוקר הגענו למחסום דקות אחדות לפני 04:00 וכבר נראו ראשוני העוברים במחסום בצד הישראלי.

שנוי זה מבורך והתבקש מזה זמן רב בגלל הצפיפות של ימי ראשון.

שיפור נוסף שניראה לעין הוא שאין אנשים מטפסים על הגגות,

דבר שמעיד על ביטחון של העוברים שהמעבר יתנהל בצורה טובה.

במדידות שערכנו העוברים חצו את ה"קופסא השחורהבסביבות 10 דקות.

התרשמות פחות טובה היתה מהריח הרע שעלה מהאדמה הרטובה בסביבות המחסום.