מחסום חבלה: עוברים דרך הפרצות בלית ברירה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נינה והרצליה
03/05/2021
|
Morning

 

שעות הפתיחה: 7:30-6:50

6:30  רבים עוברים בפרצות שבגדר ההפרדה ובדרכנו למחסום אנו רואות אותם מתגודדים ליד המשתלות. בהמתנה לחיילים שיבואו ב-6:50 אנו רואות אותם עוברים תוך ניצול החורים שבגדרות בחופשיות גמורה. אפילו אחד על אופנים חשמליים מצליח לעבור. כך הם גם חוזרים לביתם בסיום יום העבודה.

אחד מהעוברים, קבלן מבידיא, מתלונן. הוא משלם 2,700 ₪ מדי חודש ל"קבלן" ישראלי לקבלת אישור מעבר. היום הגיע למחסום קלקיליה ולא יכל לעבור – הקבלן ביטל את האישור שלו לאחר ששילם לו... לכן הוא נאלץ לעבור בפתח שבגדרות. הוא נוסע לנסות ולסדר הענין. הוא מתלונן גם שאסור לו להיות קבלן רשום בישראל אף על פי שהוא עובד כקבלן – כלומר יש לו עובדים העובדים עבורו, עם יזמים בפתח תקווה, בני ברק ועוד, זה עשרות בשנים.

6:55  החיילים הגיעו. העוברים מחבלה מתגודדים ליד השער האמצעי כי השער בחבלה כבר פרוץ. נוצר תור והם עוברים באופן מסודר.

ע' מהמשתלה הראשונה שליד הכביש עובר, כולו צהלה. אומר שהחיילים בסדר.

רבים עברו ונראה שאלה רבים יותר מחסרי התעודות או שהם מעדיפים לעבור בלי להציג תעודה.

החיילים מחזירים שלושה נטולי תסריך – במחשב כתוב שיש להם תסריך, אלא שהוא אינו בידיהם.

7:30  סוגרים את השער.