בית איבא, יום ד' 14.1.09, בוקר

מקום: 
צופות: 
נורה ר', מיכל ב', חנה פ'(מדווחת)
14/01/2009
|
בוקר

בית איבא

9:40 - קרר...רוח ואבק. תנועה מעטה של אנשים ושל מכוניות. החיילים מתבדחים אתנו אך מבקשים שנעמוד בצד

נקבע כלל חדש ביחס לכניסת מכוניות לשכם:- מכוניות פרטיות של תושבי שכם חייבים בתסריך,ואילו תושבי הסביבה עד קלקיליה,יכולים לצאת ולהיכנס ללא תסריך