בית איבא, יום ב' 5.1.09, אחה"צ

מקום: 
צופות: 
אלישבע א', בלהה א', יונה א'
05/01/2009
|
אחה"צ

14:15
המחסום בבית איבא שומם. מעט הולכי רגל ומכוניות עוברים במחסום אל העיר שכם וממנה ללא עיכובים. את המכוניות לשכם לא בודקים. ביציאה הבדיקה זריזה.

אנחנו שואלות את ידידנו ליד המחסום מה הסיבה שיש כל כך מעט אנשים ונענים שאין לימודים סדירים באוניברסיטה בגלל מבחנים. גם זכריה שיצא משכם בדרכו לביתו בג'ית מסכים שהסבה לתנועה המועטה היא שאין לימודים באוניברסיטה ומוסיף שהיחס במחסום בימים אלה טוב כאיזון לזוועות המלחמה בעזה.