קלקיליה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ

צופות: 
סמדר ה., עמוס מ. (אורח), דבורה ל.
06/11/2008
|
אחה"צ

קלקיליה

14:13 - ישנם תורים להכנס ולצאת מטול כרם. אזרחי ישראל ערבים ללא אישור אינם מורשים להכנס לטול כרם.

עזון

14:20 - הכניסה לכפר פתוחה

ענבתא
17:37 - מכוניות שנוסעות לטול כרם עוברות ללא בדיקה. מכוניות שמגיעות מטול כרם נבדקות. כעשרה מכוניות שהגיעו מטול כרם עומדות בתור להבדק. כל בדיקה עורכת כעשרים שניות.

בבית איבא, פגשנו שתי נשים מארגון האקומנים שסיפרו לנו שלאחרונה יש מתח בענבתא בין הצבא והאוכלוסיה המקומית. הצבא רוצה לבנות טרמינל מסביב למחסום על שישה דומם של שטחים פרטיים ששייכים למספר משפחות. המשפחות עתרו לבית המשפט נגד השימוש בקרקעות.

לא היינו בא-ראס.