ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.11.08, אחה"צ

צופות: 
מקי ש. ונור ב. - כתבה אורחים: גיא ג., עדי ז.
11/11/2008
|
אחה"צ


בכל הצמתים הראשיות הודבקו כרזות בצבעים זוהרים: "חייל יהודי
טוב ליהודים" וניסיון לעשות הקבלה בין המהומות בעכו לפוגרום
שחוללו מתנחלים מיצהר בכפר השכן, עשירייה אל קבלייה: "שוטר ערבי טוב לערבים כפי שהיה באירועי עכו, שוטר יהודי טוב ליהודים כפי שהיה באירועי יצהר".

התנועה היום היתה מועטה, בכל המחסומים בשל השביתה באוניברסיטה בשכם. הסטודנטים נשארו בבית. הסיבה לשביתה, לדברי עוברים ושבים - תקציב.


13:20 מחסום ג'וברה

ארבעה כלי רכב עומדים בתור. אחד החיילים צובע את עמדות הבידוק.
 

13:35 מחסום ענבתא

בכניסה לטולכרם, החיילים מעבירים רכבים בתנועת יד. ביציאה מהעיר, נבדקות תעודות זהות ותסריחים (אישורי מעבר).