א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.10.08, בוקר

צופות: 
רוני ש., פרנסס ת' (מדווחת)
06/10/2008
|
בוקר

06:30 מעבר אליהוהמעבר שקט ומעט פועלים עומדים בתור.

06:40 קלקיליה

היציאה חופשית לתנועה ואין תורים.
מתבצעות בדיקות אקראיות של הנכנסים, אולם, שוב, התנועה זורמת.אין בודקים אוטובוס שיוצא.

07:05 גבעת המתנחלים (שבות עמי ב')
המקום ריק אולם הכמות הרבה של אשפה מעידה על נוכחותם של הצעירים שחנו כאן קודם.

09:08 ענבתא
המחסום שקט. אותו מידע נמסר לנו קודם בבית איבא, ע"י נהג מונית, שפגשנו בו שוב כאן. יש בדיקות אקראיות אך אין הרבה לדווח עליו.

09:25 א-ראס
המחסום שקט  - החיילים במקום משתעממים מעט ושמחים להזדמנות לשוחח אתנו. אנו משוחחות עם המפקד האחראי למקום, שהינו נעים הליכות ואינטליגנטי; הוא מספר לנו שנכנס לאתר האינטרנט של מחסוםWATCH והתרשם מהדיווח המפורט. הוא גם מעיר שיש, לדעתו, מידת מה של ציניות בדוחות שקרא.