בית איבא, יום ג' 1.4.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יהודית כ', דליה פ', ברוריה ר' (מדווחת),
01/04/2008
|
Afternoon

 

 15:00 בית איבא:   
במקום 2 מסלולים ואחד הומניטרי.
הממתינים ממלאים כרבע מן הסככה.
אנשי מילואים מאיישים את המחסום והם משתדלים לעבוד ביעילות, כאשר התורים מתארכים מגייסים עוד אנשים לבדיקה, כך גם בבדיקות של הרכבים. הפעם בדקו גם את הנכנסים לשכם, אף אחד לא ידע מדוע.

והרי מספר הערות ששמענו מפי העוברים במחסום:

אדם שיצא מן המחסום והחגורה עדיין בידיו: "ככה לא עושים שלום".
אדם שהציג את עצמו כפרופסור לפסיכיאטריה החי באנגליה: "מה שקורה כאן זו בושה יבוא יום וזה יתפוצץ"
אדם שראה את הכלבנית עולה לאוטובוס המסיע ילדים: "ככה עושים שלום? נכנסים עם כלב לאוטובוס של ילדים הרועדים מפחד מפניו".
אשה אשר יצאה ממררת בבכי מן המחסום ענתה לשאלתו של נאדים לסיבת בכייה: "זה בגלל המראה כאן".