א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 31.3.08, אחה"צ

צופות: 
בלהה א', אלישבע א', יונה א' (רשמה)
31/03/2008
|
אחה"צ

יום אחרי הבטחות שר הביטחון על הקלות  לפלשתינים, כל המחסומים שאנחנו עברנו נשארו על כנם וחיילים בדקו תעודות גם של היוצאים וגם של הנכנסים.


ג'וברה, א-ראס

13:50 טור מכוניות ארוך עומד במחסום אפרים בכוון הכניסה לישראל. חייל ניגש לבקשתנו לפתוח לנו את השער המוביל לתוך הכפר ג'וברה.  חוטמיות ורודות ועיריוני צהוב פורחים לצד הדרך.

בשער הילדים שני חיילים בודקים את מעט הולכי הרגל ומעט מכוניות שעוברות לכוון ג'וברה.

בא-ראס חייל יושב במגדל השמירה ושניים בודקים את הרכבים שמגיעים מכוון טול כרם. במשך שהותנו במקום לא נוצרו תורים בשום כוון.


ענבתא

14:50  תנועה דלילה של מכוניות בשני הכוונים.  את הנוסעים בכוון טול כרם החייל במחסום הדרומי מעביר ללא בדיקה. החיילים במחסום הצפוני בודקים את היוצאים באופן אקראי. אחד החיילים, חייל בשרות סדיר מתקרב אלינו, מתעניין במעשנו, שואל שאלות ומקשיב.

נהגי המוניות מדווחים לנו שמתנחלות זורקות אבנים מזרחה לצומת ג'ית בדרך לחווארה. לא הצלחנו ליצור קשר עם המשמרת של חווארה