מאדאמא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מאדאמא

להצגת כל הדוחות ממקום זה

כפר מדמה, מאדמא

כפר פלסטיני  בנפת שכם ממוקם כ-5 ק"מ מדרום לעיר שכם. נמצאת בגובה 517 מ' מעל לפני הים. מדמה נוסדה לפי 400 שנה ותושביה מוצאם מחצי האי ערב. האוכלוסיה מנתה 1728 תושבים (במפקד 2007). 62% משטח הכפר מסווג כאזור B ו-38%  כשטחC .

במהלך השנים נגזלו מהכפר מאות דונמים של אדמות, השייכות לו למטרות בניית התנחלויות, בסיסים צבאיים ובניית כבישים: 139 דונם הוחרמו לצורך הקמתה של ההתנחלות יצהר מדרום לכפר, וכן הוחרמו שטחים לצורך בניית כביש 60. הכביש ואזור הביטחון שלו (75 מ' מכל צד) מנתק בגדרות תיל את האדמות החקלאיות שמצפון לכפר וחקלאי מדמה מנועים מעיבודן.

ההתנחלות יצהר, הפכה להיות איום יומיומי על הכפרים. המתנחלים נטעו עצים בשטחים המגודרים, גונבים יבולים, שורפים, עוקרים ומשחיתים עצים פלסטיניים, וגורמים נזקים למקומות קדושים ולרכוש. הם גם תוקפים את בעלי האדמות כדי להפחידם ולמנוע מהם לחזור לאדמותיהם.

מידע נוסף: http://vprofile.arij.org/nablus/pdfs/vprofile/Madama_vp_en.pdf