אל ח'דר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל ח'דר

.

אל ח'דר שימש מעבר מבית לחם מערבה, לכביש 60. במקום התפתח שוק קטן. משני עברי החסימה היו  תחנות מוניות.

חסימת אל נשאש החליפה את חסימת אל ח'דר כאשר התחילו עבודות הכרייה של מנהרה מתחת לכביש 60 האמורה לשמש את תושבי המובלעת המתוכננת של בתיר, חוסאן ונחלין, כמעבר לבית לחם. ל

החסימה באל נשאש הוסרה והמעבר מבית לחם לחברון דרך כביש 60 חופשי.