ענבתא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ענבתא

מדרום לכפר ענבתא, לפני החיבור עם כביש 557 (סמוך להתנחלות עינב).