כפר א-דיכּ | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כפר א-דיכּ