מת"ק בית אל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מת"ק בית אל

משרד התיאום והקישור המשמש את תושבי רמאללה והסביבה.