ענבתא, יום ג' 8.1.08, אחה"צ

מקום: 
תגיות: 
צופות: 
Deborah O, Bruriah R (reporting)
08/01/2008
|
אחה"צ

14:00-17:00

Anabta: The car line is quite long, the checking in the exiting track from
Tul Karem is very slow. Suddenly cars start passing faster, probably because
the soldiers noticed our presence.