בית פוריכּ, חווארה

צופות: 
רוני ה, נורה א, מיכל מ, נורית ל, ויקטוריה ב, חנה ב
24/01/2004
|
בוקר

בבית פוריק פגשנו בקבוצה שהייתה שם גם בשבוע שעבר וההתנהלות הייתה סבירה. התור היה קצר והמעבר שוטף. תלמידי תיכון מעל גיל 16, עם אשור מעבר תקף המאשר היותם תלמידים לא יכלו לעבור. פניותינו למת"ק ולמוקד ההומניטרי של הצבא העלו חרס. אנו סבורות כי נושא זה חייב להיות על סדר היום בכל פגישה שאנו מקיימים עם קובעי מדיניות המחסומים.

חוורה: בצפון המעבר היה חלק ומהיר ובעת שהותנו שם כולם עברו. לעומת זאת עוכבו בדרום כ-60 פלשתינאים שעמדו זמן רב בקור המקפיא וחיכו לתעודות. ההתערבות המאוד אינטנסיבית שלנו עם נציג המת"ק והעובדה שהצלחנו לשכנע אותו לתגבר המשמרת בעופר (המוכר לנו עוד מקלנדיה) הביאו לשחרור הקבוצה כולה. ראוי לציין כי האווירה במחסום הייתה חיובית. הצנחנים נהגו בדרך ארץ עם הפלשתינאים והדיבור היה עניני ומנומס.