ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
ורדה צ.
21/12/2015
|
בוקר

שיחה עם מנהל מחסום ארתאח: 
1. טענות הפלסטינאים שרק ביום ראשון פותחים ב3:45 (לפי ניסיוננו – 3:50), אכן, נכונות... הפתיחה הוקדמה גם ביום שישי, ל4:45 במקום 5:00, אבל בשאר הימים הפתיחה היא, כבעבר, בשעה 4:00 (אם מדייקים).

2. צביה ביקשה שנברר אם אפשר להקדים שעת כניסתם של בני ה-55 שרשאים להכנס ללא אישור, וכניסתם מותרת מהשעה 7:00, שעה בה קשה כבר למצוא מעסיקים מזדמנים שמחפשים עובדים.לדברי המנהל, שעת הכניסה של בעלי הרשיונות השונים מוכתבת מגבוה. אומר שבעיית בני ה55 ומעלה שמחפשים עבודה היא יחסית חדשה, נובעת מהעובדה שמכסת הרשיונות למעבר סוחרים היא מוגבלת, וכדי לאפשר ליותר אנשים להכנס עם רשיון כזה – סרבו לאפשר למבוגרים חידוש רשיון סוחר, אמרו להם להכנס על פי גילם. אבל כניסת סוחרים אפשרית מ-6:00, בעוד כניסה חופשית מתאפשרת על פי הנוהל רק מ-8:00 שהיא השעה גם לכניסת בעלי אישור רפואי או אישור ביקור קרובים. המנהל אמר שהוא מבין את בעייתם של המבוגרים לכן מאפשרים להם, במחסום ארתאח, לפנים משורת הדין, מעבר מ7:00 כשהלחץ במתקן יורד. הוא אינו מוכן לשקול הקדמה נוספת, אל תוך שעות הלחץ הקשות בלאו הכי. בשלב זה לא ינתן פתרון מקומי למצוקת המבוגרים חסרי רשיון עבודה או רשיון סוחר.

3. אכן נכונים דברי המתנדבים של ISM. קיים מסלול הומאניטארי שבקצהו שער ולא קרוסלה, שמאפשר מעבר כסאות גלגלים. מעבר זה נפתח בעת צורך רק החל מ- 8:00, שעת הכניסה של בעלי רשיונות מיוחדים. בכל השעות מ-4:00 עד שעה זו אינו נפתח כלל. והמסלול לא פעיל.

4. הלחץ יוצא הדופן שחווינו בכניסה למתקן ביום ראשון לפני שבועיים (דוח מה-6.12.15) נבע מניסיון שנעשה להקל על הלחץ בתוך המתקן. לדברי המנהל, הוברר לו במהרה שהקלת הלחץ בתוך המתקן גרמה להגברתו בתור שבחוץ, ובסה״כ לירידה של כ-20% ביעילות המעבר. חזרו, כבר לפני שבוע, לעבודה בשיטה הישנה...