מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
25/08/2014
|
בוקר

השופט: אברהם (אברי) איינהורן

חוקר המשטרה: ראדי חאטיב

הסנגור: עו"ד לואאי עוקא

 

ערפה עבד אלרחמאן  רשיד אבו סרור, ת"ז 851433615

מחברון.

מנוע ממפגש עם עורך דין. 

החוקר המשטרתי מבקש 12 ימים להמשך החקירה.

החשוד נעצר ב-14.8. זו ההארכה השנייה. על ההארכה הראשונה הוחלט בהיעדר העצור, כי הוא היה מאושפז בבית החולים "הדסה", לאחר שבעת מעצרו ירו החיילים ברגלו. ראינו את העצור בזמן שהביאו אותו להארכת מעצרו במגרש הרוסים. הוא הלך בעזרת קביים, רגלו מגובסת עד הברך, ובפניו ניכר כאב.

המניעה של העצור היא עד היום בחצות. חוקר המשטרה אמר לעוה"ד שאם המניעה תוארך, יודיעו לו.

החשד: פעילות נגד ביטחון האזור. לבקשת הסנגור מיקד החוקר את האישום: טיפול בחומר נפץ.

לשאלותיו של הסנגור על פציעתו ומצבו של העצור השיב החוקר שבבית המעצר יש סמכות רפואית המטפלת בעניינו. הוא מטופל במרפאה של בתי הסוהר. מפאת צנעת הפרט לא יוכל להוסיף פרטים על מצבו של העצור.

הסנגור מתנגד ל-12 ימי חקירה. הוא מבקש מבית המשפט לעיין בחומר, גם בחומר הרפואי, ולאורו להפחית את ימי החקירה

התבקשנו לצאת מהאולם. הצגנו בפני השופט איינהורן את המלצת הקדם-בג"ץ, המבקש לאפשר לנו,  כעין אזרחית, לצפות בשני חלקי הדיון בעצור –  החלק שבו עורך הדין שואל את שאלותיו וגם החלק שבו העצור מוכנס, ללא נוכחות עורך דינו.

השופט לא קרא את המסמך שהגשנו ואמר: "הרבה פעמים הגשתם לי את החומר הזה.  זכותכן לנדנד, אבל אתן לא מפרשות את הקדם בג"ץ נכון".

 

ראמי סאטי יאסין סעדי, ת"ז 853413797

בהסכמה מאריכים את החקירה ב-4 ימים, והתיק יועבר לתביעה.

האישום הוא סחר באמל"ח.

 

מוצעב מוחמד ג'ראד תואבתה, ת"ז  853493575

המשטרה מבקשת 15 ימי חקירה.

האישום: פעילות נגד ביטחון האזור – הכנת חומר נפץ.

משאלות הסנגור אנחנו לומדות שהחשוד הוא "ללא עבר", נשוי ועובד. עד כה נחקר רק על ידי השב"כ.

הסנגור מבקש לאזן בין האינטרס הציבורי לבין זה של החשוד; הוא מבקש לקצר את ימי החקירה.

 

סיכום השופט:

הוא טוען שהחשדות נגד החשוד חמורים. נעצר רק אתמול, והחקירה רק החלה. לכן צריך לתת למשטרה לחקור לפי התכנית.

בית המשפט, טוען השופט, לא רוצה להתערב בשיקולים של מבצעי החקירה.עם זאת הוא מוסיף:  "נראה לי שהתקופה המבוקשת היא מעבר לתקופה הנדרשת כדי להוציא לפועל את תוכנית החקירה". לכן הוא מחליט על 11 ימי חקירה. "כמובן", מציין השופט, "אם לאור החקירה עולה סיבה טובה להארכה נוספת, המשטרה יכולה לבקש הארכה מבית המשפט".