ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)

צופות: 
שוש ח. מדווחת, שרה מורה ליוגה, שוש והדס-אנגלית.
30/03/2015
|
אחה"צ

יצאנו מראש העין בשעה 2:00

ב-2:30 הבחנו בחיילים בצומת תפוח. המשכנו לכיוון ג׳וריש; הגענו ב-2:45 כרבע שעה לפני הזמן. נסענו לביתה של ס., אספנו אותה והיא פתחה את המועדון. כעבור כרבע שעה הגיעו תלמידות נוספות והתחלנו בשיעור. שלושתנו ישבנו במעגל עם התלמידות ופתחנו בשיחה על חגים. הבנות סיפרו על חג איד אל אדחה, חג הקורבן. ערכנו השוואה בין כמה מסיפורי הקוראן לאלה שבמסורת היהודית; הבנות קיבלו בשעשוע ובאמפטיה את הנקודות המשיקות  בשתי המסורות. למשל, אותם ניסים שביצע משה בוצעו גם על ידי מוסא....סיפורי העקדה זהים, מלבד הגיבורים. האחד יצחק, והשני ישמעאל.    

מכאן עברנו לשיחה על פסח, וסיפור יציאת מצרים. הדגש היה כמובן על המנהגים והארוחה,  התרחקנו מהיבטים לאומיים ומוקשים אחרים. אכלנו מצות, חרוסת, חזרת, פלפל חריף וביצים קשות ועוגיות קוקוס, מאפים שהוכנו ללא שמרים.  

בשבוע הבא יביאו כמה בנות סיפורים מהקוראן. 

יצאנו בב-5:15. 

ב-5:25 ראינו בצומת תפוח אוטובוסים מורידים פועלים. לא היתה נוכחות של חיילים

ב-5:41 עמדו שני חיילים בצומת אריאל. בצומת חארס ברמזור חנה ג׳יפ צבאי עם חיילת ליד ההגה.