בית לחם (300)

צופות: 
קלר אורן
18/07/2014
|
בוקר

8:50 – 11:00

מחצית מהמשמרת עשיתי במחסום בצד של ירושלים, מחצית שנייה עם חנה ועם יהודית בצד הפלסטיני, ראו דיווח שלהן.

2 עמדות פתוחות, הרבה אנשים עוברים, יותר מאשר היו לפני שבוע והרבה יותר מאשר לפני שבועיים.

שקט, החיילים מעבירים את הפלסטינים במהירות, הצעירים נדרשים גם לבדיקה ביומטרית. רק אחד נשלח בחזרה, מאוכזב, כי לא היה לו אישור.

המאוורר הגדול פועל, חלק גדול מהאנשים מחייכים ומודים.