בית לחם (300), יום ג' 23.4.13, בוקר

צופות: 
ס.ר
23/04/2013
|
בוקר

תרגום נעמי גל

בשעה 6.50 בבוקר כולם כבר עברו. איש לא מחכה להיכנס לירושלים. חמישה אשנבים היו פתוחים. באחד מהם עמד שוטר והעיף מבט באישור של כל אחד שעבר. הם לא נדרשו לטביעת אצבעות. עמדנו מול אשנב מספר שלוש. אחרי שכל האנשים עברו השוטר ניגש אלינו ואמר שעלינו לעמוד בחוץ. מחינו אבל הוא אמר שהדברים השתנו! מאחר שכולם כבר עברו עזבנו את המחסום. אדם אחד ביקש את מספר הפקס של סילביה.