בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 5.2.13, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
שוש ברנשטיין ופתחיה מדווחת.
05/02/2013
|
Afternoon

15:15  חווארה -

המחסום היה ריק ותנועה רגילה. המשכנו לבית פוריק, התושבים סיפרו שמדי יום  מגיעים חיילים  וחוסמים את הכניסה לכפר ולא במקום  שהיה  המחסום  מעכבים ובודקים את  המכוניות שעוברות  זה נמשך כשעתיים  ולא בזמן קבוע.

16:30-זעתרה -

לא מאוייש  מכוניות עברו  בלי בעיות. המשכנו לכיוון אריאל  בכניסה לכפל חארת'  ליד השער עמדו כמה חיילים.

 17:00-עזון עתמה -

לא היה לחץ  מעט פועלים הגיעו כי כבר היה מאוחר.