חבלה, ערב אר ראמדין, עזבת טאביב, פאלמיה 29.2.2012 אחה"צ

צופות: 
קרין ונור (כתבה וצילמה)
29/02/2012
|
אחה"צ

 

12:55 מחסום חקלאי חבלה - בדיוק הגיעו החיילים לפתוח את המחסום. בצד הישראלי, בו אנו עומדות מחכים שני פועלים, מן העבר השני - רכב אחד ושמונה פועלים. מספרם המועט של הפועלים קשור ודאי למזג האוויר. קשה לעבד חלקות חקלאיות ברוח הזו. נדרשות כמה דקות עד שהמחסום נפתח לתנועה. מרגע שנפתח, תוך דקה עוברים הולכי הרגל. עבור בידוק הרכב על הנהג לצאת ממנו, למסור תעודה. פנים הרכב נבדק ותא המטען. בזמן שאנו עומדות במחסום עובדים הולכי רגל נוספים וכן רכבים. הולכי הרגל מחכים כאן בדרך כלל עד שתתאסף קבוצה של חמישה. לשמחתנו, בגלל מזג האוויר, פועל מורשה לעבור יחידי. הפועלים אומרים שהמחסום נפתח מאוחר מדי, רק ב 7:00. הם מגיעים מאוחר מדי לחלקה שעליהם לעבד.

13:20 ערב ארמדין - מזג האויר קשה ואנו לא רואות איש. אפשר לראות שרידים של פחונים שנהרסו. לבסוף שני גברים באים לקראתנו. הם מספרים שקווי חשמל שהונחו סמוך למאהל עבור אלפי מנשה עוברים נמוך מאוד, קרוב לגג הפחון והם חוששים שאלו יגרמו נזקים בריאותיים.

13:50 נכנסו לעזבאת טאביב ולחירבת עסלה. גדר בית הספר בעזבאת טאביב נצבעה בצבעי הדגל הפלסטיני לכל אורכה. נחמד. חשבנו שישראלים יתרגזו בודאי אם יראו זאת. גם בבית הספר של האחיין שלי יש דגלי ישראל בחצר.

דרך עזון וג'יוס המשכנו למחסום פאלמה. ב 14:20 היה השער ריק. הגשם מתחזק והחיילים יוצאים מהעמדה המוגנת ומתקרבים אלינו לבקש שלא נתקרב עם רכב. זה חשוד ומפקד המחסום אומר: "זה לא חברים שלנו פה".

בעזון עתמה ראינו ב 14:45 מעט פועלים, כולם בכיוון הכניסה לכפר.